İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

  İlçemiz Çangallar Mahallesi F37C05B4D pafta tapusunda Çangallar mahallesi 101 ada 104 parselin bulunduğu alanda, belediye hizmet alanı kullanımının resmi kurum alanı ( ilçe tarım müdürlüğü) kullanımına dönüştürülmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Terme Belediye Meclisinin 04/01/2023 tarih ve 15 sayılı kararı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 14/02/2023 tarih ve 73 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

        Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz ilan panosunda 07.03.2023 - 07.04.2023 tarihleri arasında 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

Benzer Duyurular