Badge Logo
06/12/2023 Tarihli Aralık Ayı Meclis Gündemleri:

Terme Belediye Meclisinin 5393 sayılı Belediye Kanunu‘nun 20. ve 21. maddesine göre 06/12/2023 tarih Çarşamba günü saat 14.00’te aşağıda yazılı olan gündem maddelerini görüşmek üzere Belediyemiz 3. katında yer alan Aydın EKİZ meclis toplantı salonunda olağan meclis toplantısı yapılacaktır.

 

06/12/2023 Tarihli Aralık Ayı Meclis Gündemleri:

 

 

  1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi (2024 Yılı Ücret Tarifesi)

 

  1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Terme Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Talebine İstinaden İlçemizdeki Öğrencilerin Terme İlçe Milli Müdürlüğü ile Terme Belediye Başkanlığı İşbirliği Çerçevesinde Tarihi, Turistik, Milli ve Manevi Ziyaret Yerlerine Götürülmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

 

  1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Yalı ve Çangallar Mahallesi F38D01C, F38D01D, F38D06B Nolu 3 Adet 1/5000 Ölçekli Paftaları ve F38D01D3B, F38D01D3C, F38D01C4A, F38D01C4D, F38D06B1A, F38D06B1D, F38D01D3A Nolu 7 Adet 1/1000 Ölçekli Paftalarına İsabet Eden Millet Bahçesi İmar Planlarına Esas Olmak Üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Terme Belediye Meclisinden Kurum Görüşü Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi     

 

  1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Gündoğdu Mahallesi Sınırları İçerisinde 140 Ada 2 Nolu Parsel Üzerinde Belediye Hizmet Alanı Kullanımının Ticaret (T2) Alanına Dönüştürülmesi İle İlgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

 

  1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Karacalı Mahallesi Sınırları İçerisinde 114 Ada 1, 2 ve 3 Nolu Parseller Üzerinde Belediye Hizmet Alanı, Ticaret Alanı, Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanının Yeniden Düzenlenmesi İle İlgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi 

 

  1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Gökçeağaç Mahallesi Sınırları İçerisinde 108 Ada 3 Nolu Parsel Üzerinde İlkokul Kullanım Alanının Ticaret+Konut Alanına Dönüştürülmesi İle İlgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi 

 

  1. Mali Hizmetler Müdürlüğünün Müdürlükler Arası Ödenek Aktarma Konulu Teklifinin Görüşülmesi