Badge Logo
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü, belediye sınırları içindeki temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmalarından sorumlu olan bir birimdir. İşte Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün görevleriyle ilgili açıklamalar:

 

  • Sokak Temizliği ve Atık Yönetimi: Müdürlük, belediye sınırları içinde sokakların temizlik ve hijyenini sağlar. Sokak süpürme, çöp toplama ve atık yönetimi çalışmalarını yürütür. Çöp konteynerlerinin düzenli olarak boşaltılmasını sağlar ve çevre kirliliğinin önlenmesi için gerekli önlemleri alır.
  • Kamusal Alanların Temizliği: Temizlik İşleri Müdürlüğü, belediyeye ait parklar, meydanlar, yeşil alanlar ve diğer kamusal alanların temizlik işlerini yürütür. Bu kapsamda, çöplerin toplanması, ot temizliği, çim bakımı, çiçek dikimi gibi çalışmaları gerçekleştirir. Ayrıca, kamusal tuvaletlerin temizlik ve bakımını sağlar.
  • Cenaze Hizmetleri: Müdürlük, cenaze hizmetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumludur. Cenaze defin işlemlerini organize eder, cenaze arabası tahsisini sağlar ve mezarlık düzenlemelerini yapar. Ayrıca, mezarlıkların bakım ve temizliğini gerçekleştirir.
  • Temizlik Ekipmanları ve Araç Filosunun Yönetimi: Temizlik İşleri Müdürlüğü, temizlik hizmetlerinde kullanılan ekipman ve araçların yönetimini sağlar. Temizlik ekipmanlarının bakımını ve onarımını yapar. Araçların bakım ve yakıt ihtiyaçlarını takip eder. Ayrıca, yeni ekipman ve araçların temini ve yönetimi için çalışmalar yapar.
  • Çevre Bilincinin Oluşturulması: Müdürlük, çevre bilincinin oluşturulması ve çevre koruma çalışmalarına destek verir. Vatandaşlara yönelik çevre bilinçlendirme kampanyaları düzenler. Atık ayrıştırma ve geri dönüşüm çalışmalarını teşvik eder. Çevre dostu uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamak için çalışmalar yapar.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, belediyenin temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmalarını yürütür ve halkın temiz bir çevrede yaşamasını sağlamak için çaba harcar.