Badge Logo
Teftiş Kurulu Birimi
Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Teftiş Kurulu Birimi, belediyenin iç kontrol sistemini güçlendirmek ve yolsuzluk, usulsüzlük ve hataları önlemek amacıyla faaliyet gösteren önemli bir birimdir. İşte Teftiş Kurulu Birimi'nin görevleriyle ilgili açıklamalar:

 

  • Denetim Faaliyetleri: Teftiş Kurulu Birimi, belediyenin faaliyetlerini, süreçlerini ve hesaplarını denetler. Bu denetimler, mali, idari ve operasyonel açıdan yapılan faaliyetlerin mevzuata uygunluğunu, etkinliğini ve verimliliğini değerlendirir. Ayrıca, belediyenin politika ve prosedürlere uygun hareket ettiğini kontrol eder.
  • İç Kontrol Sistemi: Teftiş Kurulu Birimi, belediyenin iç kontrol sistemini oluşturur, uygular ve sürekli gözden geçirir. İç kontrol sistemi, belediyenin kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, varlık ve kaynakların korunmasını, finansal raporlamaların doğruluğunu ve mevzuata uygunluğunu sağlamayı amaçlar.
  • Soruşturma ve İncelemeler: Teftiş Kurulu Birimi, belediyede meydana gelen ihlal, şikayet veya suistimalleri soruşturur. Bu kapsamda, şikayetleri inceleyerek gerektiğinde detaylı soruşturmalar yapar, delil toplar ve ilgili kişilerle görüşmeler gerçekleştirir. Sonuçlarına göre gerekli önlemleri alır ve ilgili birimlere raporlar sunar.
  • Öneri ve İyileştirme: Teftiş Kurulu Birimi, denetimler ve incelemeler sonucunda tespit ettiği hatalar, eksiklikler veya iyileştirme önerileriyle ilgili raporlar hazırlar. Bu raporlar, belediyenin yöneticilerine ve ilgili birimlere sunulur. Bu sayede, süreçlerin geliştirilmesi, verimlilik artışı ve risklerin azaltılması için öneriler sunulur.
  • Teftiş Kurulu Birimi, belediyenin şeffaflığını ve hesap verme sorumluluğunu artırırken, belediyenin tüm birimlerinin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamayı hedefler.