Badge Logo
İklim değişikliği ve sıfır atık müdürlüğü
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Terme Belediyesi olarak, çevre ve iklim değişikliği konusunda önemli adımlar atarak ilçemizi daha yaşanabilir bir geleceğe taşıma hedefiyle çalışmalar yürütüyoruz. Bu doğrultuda, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü olarak, çevre koruma, sürdürülebilirlik ve atık yönetimi alanlarında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

 

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü olarak yürüttüğümüz temel faaliyetler şunlardır:

 

  • İklim Değişikliği Farkındalık ve Eğitim Çalışmaları: İklim değişikliğinin etkileri ve küresel ısınmanın oluşturduğu tehditlere karşı ilçe sakinlerini bilinçlendirmek için farkındalık ve eğitim programları düzenleriz. Sürdürülebilir yaşam, enerji verimliliği ve doğal kaynakların korunması konularında halkımızı bilinçlendirmek için çeşitli etkinlikler ve kampanyalar düzenleriz.
  • Sıfır Atık Projesi Uygulamaları: Atık yönetimi ve geri dönüşüm konusunda çevre dostu bir yaklaşım benimseriz. Sıfır atık projesi kapsamında, atık miktarını azaltma, geri dönüşüm ve atıkların yeniden değerlendirilmesi için çalışmalar yürütürüz. Atık ayırma ve geri dönüşüm kutuları yerleştirerek, atıkların ayrıştırılmasına ve geri kazanımına yönelik çalışmaları teşvik ederiz.
  • Yeşil Enerji ve Enerji Verimliliği Projeleri: İlçemizde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek amacıyla yeşil enerji projeleri yürütürüz. Ayrıca, enerji verimliliği projeleri sayesinde enerji tüketimini azaltmak ve çevre dostu uygulamaları yaygınlaştırmak için çaba sarf ederiz.
  • Sürdürülebilir Çevre Düzenlemeleri: Doğal yaşam alanlarını korumak ve çevre düzenlemelerini sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirmek için çalışırız. Yenilenebilir yeşil alanlar ve çevre dostu uygulamalarla ilçemizi daha güzel ve yaşanabilir bir yer haline getirmeyi hedefleriz.
  • İklim Eylem Planları: İlçemizin iklim değişikliği ve çevre koruma konusundaki hedeflerini belirlemek ve uygulamak için ilçe bazlı iklim eylem planları hazırlarız. Bu planlar, sürdürülebilirlik ve çevre koruma konusundaki çalışmalarımızı belirli hedeflere odaklayarak daha etkin bir şekilde yönetmemizi sağlar.
  • Çevre ve İklim Dostu Etkinlikler: Sürdürülebilir yaşam ve çevre koruma bilincini artırmak için etkinlikler düzenleriz. Bisiklet turları, doğa yürüyüşleri, temizlik kampanyaları gibi etkinliklerle halkımızı çevreyle daha yakın ilişkiye geçmeye teşvik ederiz.

 

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü olarak, ilçemizi geleceğe taşıyacak, çevre ve iklim dostu projelerle çalışmaya devam ediyoruz. Sizlerin de çevre bilincine katkı sağlamak ve sürdürülebilirlik adına atılan adımlara destek olmak için bizimle birlikte olmanızı diliyoruz.