Badge Logo
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, belediyenin iştirak şirketleri ve işletmeleri ile ilgili yönetim ve koordinasyonu sağlayan bir birimdir. İşte İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nün görevleriyle ilgili açıklamalar:

 

  • İştirak Şirketlerinin Yönetimi: Müdürlük, belediyenin iştirak şirketlerinin yönetimini ve denetimini gerçekleştirir. İştirak şirketlerinin faaliyetlerini takip eder, performanslarını değerlendirir ve belediye ile iştirak şirketleri arasında koordinasyonu sağlar. Ayrıca, iştirak şirketlerinin stratejik planlamalarına ve projelerine destek olur.
  • Yatırım Projeleri ve İş Planlaması: Müdürlük, belediye iştiraklerinin yatırım projelerini ve iş planlarını hazırlar. Bu kapsamda, yeni iş fırsatlarını değerlendirir, potansiyel yatırımların analizini yapar ve karar verme süreçlerine katkıda bulunur. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, belediye iştiraklerinin sürdürülebilir büyüme ve gelir elde etme stratejilerini belirler.
  • Performans Değerlendirmesi ve Raporlama: Müdürlük, belediye iştiraklerinin performanslarını değerlendirir ve raporlar. Bu kapsamda, finansal ve operasyonel verileri analiz eder, hedeflere ulaşma durumunu değerlendirir ve performans raporları hazırlar. Böylece, iştirak şirketlerinin etkinliği ve verimliliği hakkında bilgi sağlar.
  • İşletme Stratejilerinin Geliştirilmesi: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, belediye iştiraklerinin işletme stratejilerini geliştirir ve uygular. Stratejik hedeflere uygun olarak faaliyetlerin yönlendirilmesini sağlar, işbirlikleri ve ortaklıkların oluşturulmasını destekler ve yeni iş modellerinin araştırılmasını sağlar.
  • İştirak Şirketlerinin İşleyişinin İyileştirilmesi: Müdürlük, belediye iştiraklerinin işleyişinin iyileştirilmesi için çalışır. İş süreçlerinin gözden geçirilmesini yapar, verimlilik artırıcı önlemler önerir ve yönetim sistemlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapar. Ayrıca, iştirak şirketlerinin işbirliği ve koordinasyonunu sağlar.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, belediye iştiraklerinin etkin yönetimini sağlayarak, belediyenin işletmeleri aracılığıyla ekonomik kalkınma ve hizmetlerin daha etkin bir şekilde sunulmasını amaçlar.