Badge Logo
T.C. Terme Belediyesi - 2
Kararlar
TERME BELEDİYE MECLİSİ 2024 YILI MAYIS AYI 1. OTURUM MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ 1-30 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü : Yazı İşleri Müdürlüğünün Meclis Toplantı Tarihi ve Saati İle Tatil Ayının Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi Terme Belediyesi meclis toplantı tarihinin her ayın ilk Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmasına ve meclis tatil ayının "Ağustos" ayı olarak belirlenmesine karar verildi. 2-31 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü : Özel Kalem Müdürlüğünün Terme Karma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet İçin Asil-Yedek Üyeliklerin Belirlenmesi ve Belediye Başkanının Yetkili Kılınması Konulu Teklifinin Görüşülmesi Terme Karma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet İçin Belediyemizi temsilen kalan süreyi tamamlamak üzere asil üyeliklere Şenol KUL, Kamuran TOKER ve Özkan CEYLAN, yedek üyeliklere Emrah KESKİN, Ramadan YILMAZ ve Durmuş ANUL üye olarak belirlenmelerine karar verildi. 3-32 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Meclis Üyelerinden Oluşan Başkan Yardımcılarının Ödeneğinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi Meclis Üyelerinden Oluşan Başkan Yardımcılarının Ödeneğinin, Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’si oranında belirlenmesinin kabulüne karar verildi. 4-33 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü : Mali Hizmetler Müdürlüğünün Terme İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi Terme İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için Belediye Başkanına Yetki Verilmesinin kabulüne karar verildi. 5-34 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2023 Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı Konulu Teklifinin Görüşülmesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2023 Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı Konulu Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine karar verildi. TERME BELEDİYE MECLİSİ 2024 YILI MAYIS AYI 2. OTURUM MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ 1-35 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü : Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi (2023 Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı) Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun (2023 Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı) kabulüne karar verildi. 2-36 Nolu Meclis Karar Özeti (1. Ek Gündem) Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Çay Mahallesi 252 Ada 20 Numaralı Parsel Üzerine Konulan Şerhin Kaldırılması Konulu Teklifinin Görüşülmesi İlçemiz Çay Mahallesi 252 Ada 20 Numaralı Parsel Üzerine Konulan Şerhin Kaldırılmasının kabulüne karar verildi. 3-37 Nolu Meclis Karar Özeti (2. Ek Gündem) Kararın Özü : Özel Kalem Müdürlüğünün Aksa Ordu Giresun Doğalgaz Dağıtım A.Ş Yönetim Kurulunda Belediyemizi Temsil İçin Terme Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi Aksa Ordu Giresun Doğalgaz Dağıtım A.Ş Yönetim Kurulunda Belediyemizi Temsil İçin Terme Belediye Başkanına Yetki Verilmesinin kabulüne karar verildi.
TERME BELEDİYE MECLİSİ 2024 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ 1-18 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü : Yazı İşleri Müdürlüğünün 1. Başkan Vekili Seçimi Konulu Teklifinin Görüşülmesi Belediye Meclis üyelerimiz arasından yapılan gizli oylama sonucunda Kemal AKBULUT I. Başkan Vekili olarak görev yapmak üzere seçilmiştir. 2-19 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü : Yazı İşleri Müdürlüğünün 2. Başkan Vekili Seçimi Konulu Teklifinin Görüşülmesi Belediye Meclis üyelerimiz arasından yapılan gizli oylama sonucunda Yeliz KELEŞ II. Başkan Vekili olarak görev yapmak üzere seçilmiştir. 3-20 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü : Yazı İşleri Müdürlüğünün Meclis Katipleri Seçimi Konulu Teklifinin Görüşülmesi Belediye Meclis üyelerimiz arasından yapılan gizli oylama sonucunda Rumeysa EKER ve Bilge KURT Meclis Katipleri olarak görev yapmak üzere seçilmişlerdir. 4-21 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü : Yazı İşleri Müdürlüğünün Yedek Meclis Katipleri Seçimi Konulu Teklifinin Görüşülmesi Belediye Meclis üyelerimiz arasından yapılan gizli oylama sonucunda Emrah KESKİN ve Salim ERGAN Meclis Yedek Katipleri olarak görev yapmak üzere seçilmişlerdir. 5-22 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü : Yazı İşleri Müdürlüğünün Encümen Üyeleri Seçimi Konulu Teklifinin Görüşülmesi Belediye Meclis üyelerimiz arasından yapılan gizli oylama sonucunda İbrahim ÖZKAY ve Özkan CEYLAN bir yıl süre ile Encümen Üye olarak görev yapmak üzere seçilmişlerdir. 6-23 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü : Yazı İşleri Müdürlüğünün Plan ve Bütçe Komisyon Üyeleri Seçimi Konulu Teklifinin Görüşülmesi Belediye Meclis üyelerimiz arasından yapılan açık ve işaretli oylama sonucunda Huriye AK, Yaşar KUMCU, Emrah KESKİN, Yeliz KELEŞ ve Abdulkadir DEVRANLI bir yıl süre ile Plan ve Bütçe Komisyon Üyeleri olarak görev yapmak üzere seçilmişlerdir. 7-24 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü : Yazı İşleri Müdürlüğünün İmar Komisyon Üyeleri Seçimi Konulu Teklifinin Görüşülmesi Belediye Meclis üyelerimiz arasından yapılan açık ve işaretli oylama sonucunda Güler OKUMUŞ, Ramadan YILMAZ, İsa MORAL, Bilge KURT ve Bülent AKSOY bir yıl süre ile İmar Komisyon Üyeleri olarak görev yapmak üzere seçilmişlerdir. 8-25 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü : Yazı İşleri Müdürlüğünün Tarihi Kentler Birliğine Üye Seçimi Konulu Teklifinin Görüşülmesi Belediye Meclis üyelerimiz arasından yapılan açık ve işaretli oylama sonucunda Kemal AKBULUT asıl üye, İbrahim ÖZKAY yedek üye olarak Tarihi Kentler Birliğine seçilmişlerdir. 9-26 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü : Yazı İşleri Müdürlüğünün Enerji Kentleri Birliğine Üye Seçimi Konulu Teklifinin Görüşülmesi Belediye Meclis üyelerimiz arasından yapılan açık ve işaretli oylama sonucunda İsmail Sezai UZUN asıl üye, Özkan CEYLAN yedek üye olarak Enerji Kentleri Birliğine seçilmişlerdir. 10-27 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü : Yazı İşleri Müdürlüğünün Kıyı Ege Belediyeler Birliğine Üye Seçimi Konulu Teklifinin Görüşülmesi Belediye Meclis üyelerimiz arasından yapılan açık ve işaretli oylama sonucunda Güler OKUMUŞ, Huriye AK ve Mehmet KURT asıl üye, Emrah KESKİN, Yeliz KELEŞ ve Bilge KURT yedek üye olarak Kıyı Ege Belediyeler Birliğine seçilmişlerdir. 11-28 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü : 2023 Yılına Ait Denetim Komisyon Raporunun Görüşülmesi 2023 Yılına Ait Denetim Komisyon Raporu okunarak meclisin bilgisine sunulmuştur. 12-29 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2023 Yılı Faaliyet Raporu Konulu Teklifinin Görüşülmesi Terme Belediyesi 2023 Yılı Faaliyet Raporunun kabulüne karar verildi.
TERME BELEDİYE MECLİSİ 2024 YILI MART AYI 1. VE 2. OTURUM OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ TERME BELEDİYE MECLİSİ 2024 YILI MART AYI 1. OTURUM OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ 1-16 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Samsun İli Terme İlçesi Sınırları İçerisinde Fenk, Cumhuriyet, Elmalık, Çay, Yalı, Yeni, Ahmetbey ve Sarayköy Mahallelerini Kapsayan Alanlardaki 1/1000 Ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı Konulu Teklifinin Görüşülmesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Samsun İli Terme İlçesi Sınırları İçerisinde Fenk, Cumhuriyet, Elmalık, Çay, Yalı, Yeni, Ahmetbey ve Sarayköy Mahallelerini Kapsayan Alanlardaki 1/1000 Ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı Konulu Teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi. TERME BELEDİYE MECLİSİ 2024 YILI MARTAYI 2. OTURUM OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ 1-17 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü: İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Samsun İli Terme İlçesi Sınırları İçerisinde Fenk, Cumhuriyet, Elmalık, Çay, Yalı, Yeni, Ahmetbey ve Sarayköy Mahallelerini Kapsayan Alanlardaki 1/1000 Ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı) İmar Komisyon Raporunun (Samsun İli Terme İlçesi Sınırları İçerisinde Fenk, Cumhuriyet, Elmalık, Çay, Yalı, Yeni, Ahmetbey ve Sarayköy Mahallelerini Kapsayan Alanlardaki 1/1000 Ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı) kabulüne karar verildi.
TERME BELEDİYE MECLİSİ 2024 YILI ŞUBAT AYI 1. VE 2. OTURUM OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ TERME BELEDİYE MECLİSİ 2024 YILI ŞUBAT AYI 1. OTURUM OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ 1-9 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Evci Mahallesi Evci Atatürk Caddesinin ve Evci Mimarsinan Sokağının Yol Boyu Ticaret Kullanım Alanı Olarak Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Evci Mahallesi Evci Atatürk Caddesinin Yol Boyu Ticaret Kullanım Alanı Olarak Belirlenmesinin kabulüne ve Evci Mimarsinan Sokağının uygun görülmeyerek reddine karar verildi. 2-10 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan İlçemiz Çay Mahallesi 1152.16 m2 Yüzölçümlü 954 Ada 7 Nolu Parselin Kat Karşılığı Satışı İle Verilmesi Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi ve Sonrasında Her Türlü İşlemlerle İlgili Terme Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan İlçemiz Çay Mahallesi 1152.16 m2 Yüzölçümlü 954 Ada 7 Nolu Parselin Kat Karşılığı Satışı İle Verilmesi Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi ve Sonrasında Her Türlü İşlemlerle İlgili Terme Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi. 3-11 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Evci Mahallesi 226 Ada 1 Nolu Parsel Ve Sarayköy Mahallesi 126 Ada 1 Ve 2 Nolu Parseller Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Evci Mahallesi 226 Ada 1 Nolu Parsel Ve Sarayköy Mahallesi 126 Ada 1 Ve 2 Nolu Parseller Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi. 4-12 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Fenk Mahallesi F37-C-05-D-3-B Paftası 29 Ada 9 Nolu Parsel Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Fenk Mahallesi F37-C-05-D-3-B Paftası 29 Ada 9 Nolu Parsel Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi. 5-13 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Sınırları İçerisinde F37C05D1D, F37C05D2C Ve F37C04D2D Paftaları Üzerinde 1 Ada, 28, 29, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54 Ve 64 Numaralı Parsellerdeki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Sınırları İçerisinde F37C05D1D, F37C05D2C Ve F37C04D2D Paftaları Üzerinde 1 Ada, 28, 29, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54 Ve 64 Numaralı Parsellerdeki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Konulu Teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi. TERME BELEDİYE MECLİSİ 2024 YILI ŞUBATAYI 2. OTURUM OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ 1-14 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü: İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Evci Mahallesi 226 Ada 1 Nolu Parsel Ve Sarayköy Mahallesi 126 Ada 1 Ve 2 Nolu Parseller Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği) İmar Komisyon Raporunun (İlçemiz Evci Mahallesi 226 Ada 1 Nolu Parsel Ve Sarayköy Mahallesi 126 Ada 1 Ve 2 Nolu Parseller Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği) kabulüne karar verildi. 2-15 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü: İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Sınırları İçerisinde F37C05D1D, F37C05D2C Ve F37C04D2D Paftaları Üzerinde 1 Ada, 28, 29, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54 Ve 64 Numaralı Parsellerdeki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi) İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi sınırları içinde F37C05D1D, F37C05D2C ve F37C04D2D paftaları üzerinde 1 ada, 28, 29, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54 ve 64 numaralı parsellerdeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine yapılan 1 adet itirazın değerlendirilmesi ile ilgili İmar Komisyon Raporunda belirtildiği haliyle 1 adet itirazın reddedilmesine karar verildi.
TERME BELEDİYE MECLİSİ 2024 YILI OCAK AYI 1. VE 2. OTURUM OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ TERME BELEDİYE MECLİSİ 2024 YILI OCAK AYI 1. OTURUM OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ 1-1 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü: Yazı İşleri Müdürlüğünün 2024 Yılı Denetim Komisyonu Oluşturulması Konulu Teklifinin Görüşülmesi 2024 Yılı Denetim Komisyonu Üyeliğine yapılan gizli oylama neticesinde Cem DEVRANLI, Ayhan YILMAZ, Mustafa ŞAHİN, Selma KURT ve Ömer AKBULUT seçilmişlerdir. 2-2 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Norm Kadro Değişikliği ve Sözleşmeli Veteriner Hekimin 2024 Yılı Ücretinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Norm Kadro Cetvellerinin Onaylanması ve Sözleşmeli Veteriner Hekimin 2024 Yılı Ücretinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi. 3-3 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü: Zabıta Müdürlüğünün Zabıta Memurlarının 2024 Yılı Fazla Çalışma Mesai Ücretlerinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi Zabıta Müdürlüğünün Zabıta Memurlarının 2024 Yılı Fazla Mesai Ücretlerinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi. 4-4 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Çay Mahallesi 109. Sokağın Yol Boyu Ticaret Kullanım Alanı Olarak Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Çay Mahallesi 109. Sokağın Yol Boyu Ticaret Kullanım Alanı Olarak Belirlenmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi. 5-5 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü: İlçemiz Elmalık Mahallesi 297 Ada 5 Nolu 337.90 m2 Yüzölçümlü Parselin Satışı Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi ve Sonrasında Her türlü işlemlerle ilgili Terme Belediye Başkanı’na Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Elmalık Mahallesi 297 Ada 5 Nolu 337.90 m2 Yüzölçümlü Parselin Satışı Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi ve Sonrasında Her türlü işlemlerle ilgili Terme Belediye Başkanı’na Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi. 6-6 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Yeni Mahallesi F37C05D3D Paftası 1037 Ada 10 ve 11 Nolu Parseller Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Yeni Mahallesi F37C05D3D Paftası 1037 Ada 10 ve 11 Nolu Parseller Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi. 7-7 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Elmalık ve Fenk Mahallesi Sınırları İçerisinde F37C05D2C, F37C05D03B, F37C054A Paftaları Üzerindeki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Elmalık ve Fenk Mahallesi Sınırları İçerisinde F37C05D2C, F37C05D03B, F37C054A Paftaları Üzerindeki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Konulu Teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi. TERME BELEDİYE MECLİSİ 2024 YILI OCAK AYI 2. OTURUM OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ 1-8 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü: İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Yeni Mahallesi F37C05D3D Paftası 1037 Ada 10 ve 11 Nolu Parsel Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği) İmar Komisyon Raporunun (İlçemiz Yeni Mahallesi F37C05D3D Paftası 1037 Ada 10 ve 11 Nolu Parsel Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği) kabulüne karar verildi.
TERME BELEDİYE MECLİSİ 2023 YILI ARALIK AYI 1. VE 2. OTURUM OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ TERME BELEDİYE MECLİSİ 2023 YILI ARALIK AYI 1. OTURUM OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ 1-102 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü: Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi (2024 Yılı Ücret Tarifesi) Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun (2024 Yılı Ücret Tarifesi) kabulüne karar verildi. 2-103 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü: Terme Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Talebine İstinaden İlçemizdeki Öğrencilerin Terme İlçe Milli Müdürlüğü ile Terme Belediye Başkanlığı İşbirliği Çerçevesinde Tarihi, Turistik, Milli ve Manevi Ziyaret Yerlerine Götürülmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi Özel Kalem Müdürlüğünün, Terme Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Talebine İstinaden İlçemizdeki Öğrencilerin Terme İlçe Milli Müdürlüğü ile Terme Belediye Başkanlığı İşbirliği Çerçevesinde Tarihi, Turistik, Milli ve Manevi Ziyaret Yerlerine Götürülmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi. 3-104 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü: İlçemiz Yalı Mahallesi ve Çangallar Mahallesi F38D01C, F38D01D, F38D06B, Nolu 3 Adet 1/5000 Ölçekli ve F38D01D3B, F38D01D3C, F38D01C4A, F38D01C4D, F38D06B1A, F38D06B1D, F38D01D3A Nolu 7 Adet 1/1000 Ölçekli Paftalarına İsabet Eden Millet Bahçesi Amaçlı İmar Planlarına Esas Olmak Üzere Terme Belediyesi Olarak Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığına Kurum Görüşü Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Yalı Mahallesi ve Çangallar Mahallesi F38D01C, F38D01D, F38D06B, Nolu 3 Adet 1/5000 Ölçekli ve F38D01D3B, F38D01D3C, F38D01C4A, F38D01C4D, F38D06B1A, F38D06B1D, F38D01D3A Nolu 7 Adet 1/1000 Ölçekli Paftalarına İsabet Eden Millet Bahçesi Amaçlı İmar Planlarına Esas Olmak Üzere Terme Belediyesi Olarak Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığına Uygun Görüş Verilmesine karar verildi. 4-105 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü: İlçemiz Gündoğdu Mahallesi Sınırları İçinde F37C04C1D Paftası 140 Ada 2 Nolu Parsel Üzerinde Belediye Hizmet Alanı Kullanımının Ticaret (T2) Alanına Dönüştürülmesi İle İlgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Gündoğdu Mahallesi Sınırları İçinde F37C04C1D Paftası 140 Ada 2 Nolu Parsel Üzerinde Belediye Hizmet Alanı Kullanımının Ticaret (T2) Alanına Dönüştürülmesi İle İlgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi. 5-106 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü: İlçemiz Karacalı Mahallesi Sınırları İçinde F37C03D1A Paftası 114 Ada 1, 2 Ve 3 Numaralı Parsellerin Üzerinde Belediye Hizmet Alanı, Ticaret Alanı, Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanının Yeniden Düzenlenmesi İle İlgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Karacalı Mahallesi Sınırları İçinde F37C03D1A Paftası 114 Ada 1, 2 Ve 3 Numaralı Parsellerin Üzerinde Belediye Hizmet Alanı, Ticaret Alanı, Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanının Yeniden Düzenlenmesi İle İlgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi. 6-107 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü: İlçemiz Gökçeağaç Mahallesi Sınırları İçerisinde 108 Ada 3 Nolu Parsel Üzerinde İlkokul Alanının Ticaret+Konut Alanına Dönüştürülmesi İle İlgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Gökçeağaç Mahallesi Sınırları İçerisinde 108 Ada 3 Nolu Parsel Üzerinde İlkokul Alanının Ticaret+Konut Alanına Dönüştürülmesi İle İlgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi. 7-108 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü: Mali Hizmetler Müdürlüğünün Müdürlükler Arası Ödenek Aktarma Konulu Teklifinin Görüşülmesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün Müdürlükler Arası Ödenek Aktarma Konulu Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine karar verildi. 8-109 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü: İlçemiz Fenk Mahallesi Sınırları İçerisinde F37C05D3D Paftası 1025 Ada 1, 2 ve 3 Nolu Parseller Üzerinde Eğitim Alanı Kullanımının Yeniden Düzenlenmesi İle İlgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Fenk Mahallesi Sınırları İçerisinde F37C05D3D Paftası 1025 Ada 1, 2 ve 3 Nolu Parseller Üzerinde Eğitim Alanı Kullanımının Yeniden Düzenlenmesi İle İlgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi. 9-110 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü: Terme Karma Organize Sanayi Bölgesi Kurulması ve Belediye Başkanının Yetkili Kılınması Konulu Teklifinin Görüşülmesi Özel Kalem Müdürlüğünün Terme Karma Organize Sanayi Bölgesi Kurulması ve Belediye Başkanının Yetkili Kılınması Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi. TERME BELEDİYE MECLİSİ 2023 YILI ARALIK AYI 2. OTURUM OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ 1-111 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü: İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Gündoğdu Mahallesi Sınırları İçinde F37C04C1D Paftası 140 Ada 2 Nolu Parsel Üzerinde Belediye Hizmet Alanı Kullanımının Ticaret (T2) Alanına Dönüştürülmesi İle İlgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği) İmar Komisyon Raporunun (İlçemiz Gündoğdu Mahallesi Sınırları İçinde F37C04C1D Paftası 140 Ada 2 Nolu Parsel Üzerinde Belediye Hizmet Alanı Kullanımının Ticaret (T2) Alanına Dönüştürülmesi İle İlgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği) kabulüne karar verildi. 2-112 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü: İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Karacalı Mahallesi Sınırları İçinde F37C03D1A Paftası 114 Ada 1, 2 ve 3 Numaralı Parsellerin Üzerinde Belediye Hizmet Alanı, Ticaret Alanı, Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanının Yeniden Düzenlenmesi İle İlgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği) İmar Komisyon Raporunun (İlçemiz Karacalı Mahallesi Sınırları İçinde F37C03D1A Paftası 114 Ada 1, 2 ve 3 Numaralı Parsellerin Üzerinde Belediye Hizmet Alanı, Ticaret Alanı, Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanının Yeniden Düzenlenmesi İle İlgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği) kabulüne karar verildi. 3-113 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü: İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Gökçeağaç Mahallesi Sınırları İçerisinde 108 Ada 3 Nolu Parsel Üzerinde İlkokul Alanının Ticaret+Konut Alanına Dönüştürülmesi İle İlgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği) İmar Komisyon Raporunun (İlçemiz Gökçeağaç Mahallesi Sınırları İçerisinde 108 Ada 3 Nolu Parsel Üzerinde İlkokul Alanının Ticaret+Konut Alanına Dönüştürülmesi İle İlgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği) kabulüne karar verildi. 4-114 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü: İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Fenk Mahallesi Sınırları İçerisinde F37C05D3D Paftası 1025 Ada 1, 2 ve 3 Nolu Parseller Üzerinde Eğitim Alanı Kullanımının Yeniden Düzenlenmesi İle İlgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği) İmar Komisyon Raporunun (İlçemiz Fenk Mahallesi Sınırları İçerisinde F37C05D3D Paftası 1025 Ada 1, 2 ve 3 Nolu Parseller Üzerinde Eğitim Alanı Kullanımının Yeniden Düzenlenmesi İle İlgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği) kabulüne karar verildi. 5-115 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü: Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Müdürlükler Arası Ödenek Aktarma) Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun (Müdürlükler Arası Ödenek Aktarma) kabulüne karar verildi.
TERME BELEDİYE MECLİSİ 2023 YILI KASIM AYI 1. OTURUM OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ 1-88 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Elmalık Mahallesi Harman Sokağın Yol Boyu Ticaret Kullanım Alanı Olarak Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Elmalık Mahallesi Harman Sokağın Yol Boyu Ticaret Kullanım Alanı Olarak Belirlenmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi. 2-89 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına Ait Olan İlçemiz Çay Mahallesi 235,30 m² Yüz Ölçümlü 65 Ada 1 Nolu Taşınmaz Ve Yıkılan Binaya Karşılık Mülkiyeti Terme Belediyesine Ait Olan İlçemiz Sarayköy Mahallesi 1057,45 m² Yüz Ölçümlü 102 Ada 3 Nolu Parsel İle İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 969,16 m² Yüz Ölçümlü 763 Ada 5 Nolu Parselin Takası Konusunda Belediye Encümenine Takas Kararını Uygulama Yetkisinin Verilmesi Ve Sonrasında Takas İle İlgili Her Türlü İşlemlerde Terme Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına Ait Olan İlçemiz Çay Mahallesi 235,30 m² Yüz Ölçümlü 65 Ada 1 Nolu Taşınmaz Ve Yıkılan Binaya Karşılık Mülkiyeti Terme Belediyesine Ait Olan İlçemiz Sarayköy Mahallesi 1057,45 m² Yüz Ölçümlü 102 Ada 3 Nolu Parsel İle İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 969,16 m² Yüz Ölçümlü 763 Ada 5 Nolu Parselin Takası Konusunda Belediye Encümenine Takas Kararını Uygulama Yetkisinin Verilmesi Ve Sonrasında Takas İle İlgili Her Türlü İşlemlerde Terme Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi 3-90 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Çangallar Mahallesi 1350.35 m2 Yüz Ölçümlü 101 Ada 104 Nolu Parselin Terme İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğüne 25 Yıllığına Tahsisinin Yapılması Ve Sonrasında Tahsis İle İlgili Her Türlü İşlemlerde Terme Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Çangallar Mahallesi 1350.35 m2 Yüz Ölçümlü 101 Ada 104 Nolu Parselin Terme İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğüne 25 Yıllığına Tahsisinin Yapılması Ve Sonrasında Tahsis İle İlgili Her Türlü İşlemlerde Terme Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi 4-91 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi F37C04C2D, F37C04C2C Ve F37C05D1D Paftaları Üzerinde 1 Ada, 28, 29, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54 Ve 64 Nolu Parsellerde, Oto Galericiler Sitesi, T2 Alanı, Mevcutta Var Olan Mezarlık Alanı Olarak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Ve İlave Uygulama İmar Planı Konulu Teklifinin Görüşülmesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi F37C04C2D, F37C04C2C Ve F37C05D1D Paftaları Üzerinde 1 Ada, 28, 29, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54 Ve 64 Nolu Parsellerde, Oto Galericiler Sitesi, T2 Alanı, Mevcutta Var Olan Mezarlık Alanı Olarak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Ve İlave Uygulama İmar Planı Konulu Teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi. 5-92 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Evci Mahallesi Sınırları İçerisinde Samsun-Ordu Karayolu Üzerinde Kamulaştırma Sınırına Uygun 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Evci Mahallesi Sınırları İçerisinde Samsun-Ordu Karayolu Üzerinde Kamulaştırma Sınırına Uygun 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi. 6-93 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Sarayköy Mahallesi Sınırları İçerisinde F37C10A1B Ve F37C10A2A Paftası 101 Ada 14 Nolu Parsel Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Sarayköy Mahallesi Sınırları İçerisinde F37C10A1B Ve F37C10A2A Paftası 101 Ada 14 Nolu Parsel Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi. 7-94 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Sakarlı Mahallesi Sınırları İçinde F38D12A2D Ve F38D12A3A Paftası 315 Ada 19, 20, 21, 22, 23 Ve 24 Nolu Parseller Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Sakarlı Mahallesi Sınırları İçinde F38D12A2D Ve F38D12A3A Paftası 315 Ada 19, 20, 21, 22, 23 Ve 24 Nolu Parseller Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi. 8-95 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Sakarlı Mahallesi Sınırları İçinde F38D07D2C Paftası 397 Ada 1, 2 Ve 3 Nolu Parseller ile 396 Ada 1, 2, 3, 4 Ve 5 Nolu Parsellerin Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Sakarlı Mahallesi Sınırları İçinde F38D07D2C Paftası 397 Ada 1, 2 Ve 3 Nolu Parseller ile 396 Ada 1, 2, 3, 4 Ve 5 Nolu Parsellerin Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi. 9-96 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2024 Yılı Ücret Tarifesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2024 Yılı Ücret Tarifesi Konulu Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine karar verildi. TERME BELEDİYE MECLİSİ 2023 YILI KASIM AYI 2. OTURUM OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ 1-97 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü: İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi F37C04C2D, F37C04C2C Ve F37C05D1D Paftaları Yaklaşık 5 Hektar İmarlı, Yaklaşık 16 Hektar İmarsız Olmak Üzere Toplam 21 Hektar Alanda; 1 Ada, 28, 29, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54 Ve 64 Nolu Parsellerde, Oto Galericiler Sitesi, T2 Alanı, Mevcutta Var Olan Mezarlık Alanı Olarak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Ve İlave Uygulama İmar Planı) İmar Komisyon Raporunun (İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Ve İlave Uygulama İmar Planı) kabulüne karar verildi. 2-98 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü: İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Evci Mahallesi Sınırları İçinde Samsun-Ordu Karayolu Üzerinde Karayollarının 06/10/2023 Tarihli Ve E.24059190-756/1320033 Sayılı Yazısı İle Kurumumuza İletilen Kamulaştırma Sınırına Uygun 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği) İmar Komisyon Raporunun (İlçemiz Evci Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği) kabulüne karar verildi. 3-99 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü: İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Sarayköy Mahallesi Sınırları İçinde F37C10A1B Ve F37C10A2A Paftası 101 Ada 14 Nolu Parsel Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği) İmar Komisyon Raporunun (İlçemiz Sarayköy Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği) kabulüne karar verildi. 4-100 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü: İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Sakarlı Mahallesi Sınırları İçinde F38D12A2D Ve F38D12A3A Paftası 315 Ada 19, 20, 21, 22, 23 Ve 24 Nolu Parseller Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği) İmar Komisyon Raporunun (İlçemiz Sakarlı Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği) kabulüne karar verildi. 5-101 Nolu Meclis Karar Özeti Kararın Özü: İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Sakarlı Mahallesi Sınırları İçinde F38D07D2C Paftası 397 Ada 1, 2 Ve 3 Nolu Parseller ile 396 Ada 1, 2, 3, 4 Ve 5 Nolu Parsellerin Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği) İmar Komisyon Raporunun (İlçemiz Sakarlı Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği) kabulüne karar verildi.
TERME BELEDİYE MECLİSİ 2023 YILI EKİM AYI 2. BİRLEŞİM

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

1-84 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Müdürlükler Arası Ödenek Aktarma)

Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun (Müdürlükler Arası Ödenek Aktarma) kabulüne karar verildi.

2-85 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi (2023 Yılı Ek Bütçe)

Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun (2023 Yılı Ek Bütçe) kabulüne karar verildi.

3-86 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi (2024 Yılı Performans Programı)

Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun (2024 Yılı Performans Programı) kabulüne karar verildi.

4-87 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi (2024 Yılı ve İzleyen İki Yılın Bütçesi)

Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi (2024 Yılı ve İzleyen İki Yılın Bütçesi) kabulüne karar verildi.


TERME BELEDİYE MECLİSİ 2023 YILI EKİM AYI 1. BİRLEŞİM

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

1-78 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Halihazır Harita İşi İçin İller Bankası A.Ş.’ ye Yetki Verilmesi ve Harita İşinde Kullanılması İçin İller Bankası A.Ş.’den Kredi Kullanılması Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Halihazır Harita İşi İçin İller Bankası A.Ş.’ ye Yetki Verilmesi ve Harita İşinde Kullanılması İçin İller Bankası A.Ş.’den Kredi Kullanılması Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

2-79 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Mali Hizmetler Müdürlüğünün Müdürlükler Arası Ödenek Aktarma Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Müdürlükler Arası Ödenek Aktarma Konulu Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

3-80 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2023 Yılı Ek Bütçe Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2023 Yılı Ek Bütçe Konulu Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

4-81 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2024 Yılı Performans Programı Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2024 Yılı Performans Programı Konulu Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

5-82 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2024 Yılı ve İzleyen İki Yılın Bütçesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2024 Yılı ve İzleyen İki Yılın Bütçesi Konulu Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

6-83 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan İlçemiz Fenk Mahallesi 245 Ada 32 Nolu Parseldeki 51,59 m2 Yüz Ölçümlü Hisse ile İlçemiz Fenk Mahallesi 51,59 m2 Yüz Ölçümlü 245 Ada 31 Nolu Parselin Trampa (Takas) Edilmesi ve Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan İlçemiz Fenk Mahallesi 245 Ada 32 Nolu Parseldeki 51,59 m2 Yüz Ölçümlü Hisse ile İlçemiz Fenk Mahallesi 51,59 m2 Yüz Ölçümlü 245 Ada 31 Nolu Parselin Trampa (Takas) Edilmesi ve Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.TERME BELEDİYE MECLİSİ 2023 YILI EYLÜL AYI 2. BİRLEŞİM

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

1-75 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Elmalık ve Fenk Mahalleleri Sınırları İçinde F37C05D2C- F37C05D3B Paftaları Üzerindeki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği)

İmar Komisyon Raporunun (İlçemiz Elmalık ve Fenk Mahalleleri Sınırları İçinde F37C05D2C- F37C05D3B Paftaları Üzerindeki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği) kabulüne karar verildi.

2-76 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Sarayköy Mahallesi Sınırları İçinde F37C05C3D, F37C05D4C ve F37C10A1B Paftaları Üzerinde 102 Ada 3 Nolu Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği)

İmar Komisyon Raporunun (İlçemiz Sarayköy Mahallesi Sınırları İçinde F37C05C3D, F37C05D4C ve F37C10A1B Paftaları Üzerinde 102 Ada 3 Nolu Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği) kabulüne karar verildi.

3-77 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Çay Mahallesi Sınırları İçinde F37C05C3D Paftası Üzerinde 901 Ada 5 Nolu Parseldeki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği)

İmar Komisyon Raporunun (İlçemiz Çay Mahallesi Sınırları İçinde F37C05C3D Paftası Üzerinde 901 Ada 5 Nolu Parseldeki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği) kabulüne karar verildi.TERME BELEDİYE MECLİSİ 2023 YILI EYLÜL AYI 1. OTURUM

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

1-66 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi [MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi) Mahalle Sınır Değişiklikleri İle İlgili Taleplerin Değerlendirilmesi]

İmar Komisyon Raporunun [MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi) Mahalle Sınır Değişiklikleri İle İlgili Taleplerin Değerlendirilmesi] ve rapor ekinde yer alan taleplerin tamamının reddinin kabulüne karar verildi.

2-67 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Ahmetbey Mahallesi Ahmetbey Merkez 4 Sokağına Doğalgaz Dağıtım Şirketleri Tarafından Şebeke Yatırımı Yapılması Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Ahmetbey Mahallesi Ahmetbey Merkez 4 Sokağına Doğalgaz Dağıtım Şirketleri Tarafından Şebeke Yatırımı Yapılması Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

3-68 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan İlçemiz Kozluk/Fatih Mahallesi 1281.84 m2 Yüz Ölçümlü 106 Ada 19 Numaralı Parselin Satışı Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan İlçemiz Kozluk/Fatih Mahallesi 1281.84 m2 Yüz Ölçümlü 106 Ada 19 Numaralı Parselin Satışı Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesine ve Sonrasında Her Türlü İşlemlerle İlgili Terme Belediye Başkanı’na Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

4-69 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan 19578.00 m² Yüz Ölçümlü İlçemiz Çay Mahallesi Tapuya Kayıtlı, 901 Ada 5 Nolu Parselin Kat Karşılığı Satışı İle Verilmesi Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan 19578.00 m² Yüz Ölçümlü İlçemiz Çay Mahallesi Tapuya Kayıtlı, 901 Ada 5 Nolu Parselin Kat Karşılığı Satışı İle Verilmesi Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesine ve Sonrasında Her Türlü İşlemlerle İlgili Terme Belediye Başkanı’na Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

.

5-70 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Mali Hizmetler Müdürlüğünün Müdürlükler Arası Ödenek Aktarma Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Müdürlükler Arası Ödenek Aktarma Konulu Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

TERME BELEDİYE MECLİSİ 2023 YILI EYLÜL AYI 2. OTURUM

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

1-71 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Müdürlükler Arası Ödenek Aktarma)

Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun (Müdürlükler Arası Ödenek Aktarma) kabulüne karar verildi.

2-72 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Elmalık ve Fenk Mahalleleri Sınırları İçinde F37C05D2C- F37C05D3B Paftaları Üzerindeki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Elmalık ve Fenk Mahalleleri Sınırları İçinde F37C05D2C- F37C05D3B Paftaları Üzerindeki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

3-73 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Sarayköy Mahallesi Sınırları İçinde F37C05C3D, F37C05D4C ve F37C10A1B Paftaları Üzerinde 102 Ada 3 Nolu Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Sarayköy Mahallesi Sınırları İçinde F37C05C3D, F37C05D4C ve F37C10A1B Paftaları Üzerinde 102 Ada 3 Nolu Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

4-74 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Çay Mahallesi Sınırları İçinde F37C05C3D Paftası Üzerinde 901 Ada 5 Nolu Parseldeki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Çay Mahallesi Sınırları İçinde F37C05C3D Paftası Üzerinde 901 Ada 5 Nolu Parseldeki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi..


TERME BELEDİYE MECLİSİ 2023 YILI TEMMUZ AYI

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

1-61 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Özel Kalem Müdürlüğünün Terme Tarıma Dayalı İhtisas (Bitkisel Üretim) Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) Projesi İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Özel Kalem Müdürlüğünün Terme Tarıma Dayalı İhtisas (Bitkisel Üretim) Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) Projesi İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

2-62 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan İlçemiz Çay Mahallesi 1054.54 m2 Yüzölçümlü 857 Ada 3 Nolu Parselin Kat Karşılığı Satışı İle Verilmesi Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesine ve Sonrasında Her Türlü İşlemlerle İlgili Terme Belediye Başkanı’na Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan İlçemiz Çay Mahallesi 1054.54 m2 Yüzölçümlü 857 Ada 3 Nolu Parselin Kat Karşılığı Satışı İle Verilmesi Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesine ve Sonrasında Her Türlü İşlemlerle İlgili Terme Belediye Başkanı’na Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

3-63 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Sakarlı Mahallesi İdari Sınırları İçerisinde Samsun-Ordu Karayolu Kenarında Bulunan 01/06//2023 Tarihli ve 171 Sayılı Terme Belediye Encümen Kararı İle Yapılmasına Karar Verilen Güvenlik Kulübesinin Samsun İl Jandarma Komutanlığına 25 Yıla Kadar Tahsisinin Yapılması ve Tahsis İle İlgili Her Türlü İş ve İşlemlerde Terme Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Sakarlı Mahallesi İdari Sınırları İçerisinde Samsun-Ordu Karayolu Kenarında Bulunan 01/06//2023 Tarihli ve 171 Sayılı Terme Belediye Encümen Kararı İle Yapılmasına Karar Verilen Güvenlik Kulübesinin Samsun İl Jandarma Komutanlığına 25 Yıla Kadar Tahsisinin Yapılması ve Tahsis İle İlgili Her Türlü İş ve İşlemlerde Terme Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

4-64 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Nurlu Sokağın Yol Boyu Ticaret Kullanım Alanı Olarak Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Nurlu Sokağın Yol Boyu Ticaret Kullanım Alanı Olarak Belirlenmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

5-65 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Ahmetbey Mahallesi Ahmetbey Merkez 2 ve Ahmetbey Merkez 3 Sokaklarına Doğalgaz Dağıtım Şirketleri Tarafından Şebeke Yatırımı Yapılması Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Ahmetbey Mahallesi Ahmetbey Merkez 2 ve Ahmetbey Merkez 3 Sokaklarına Doğalgaz Dağıtım Şirketleri Tarafından Şebeke Yatırımı Yapılması Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.


TERME BELEDİYE MECLİSİ 2023 YILI HAZİRAN AYI

1. OTURUM MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

1-52 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Özel Kalem Müdürlüğünün Terme Karma Organize Sanayi Bölgesi Kurulması ve Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Özel Kalem Müdürlüğünün Terme Karma Organize Sanayi Bölgesi Kurulması ve Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

2-53 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Belediyemiz Afet İşleri Müdürlüğünün Kurulması, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Belirlenmesi ve Norm Kadro Cetvellerinin Onaylanması Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Belediyemiz Afet İşleri Müdürlüğünün Kurulması, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Belirlenmesi ve Norm Kadro Cetvellerinin Onaylanması Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

3-54 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Yapı Kontrol Müdürlüğünün İlçemiz Elmalık Mahallesi Asri Mezarlık (10 Ada, 23 Parsel) Karşısı Gölyazı Caddesi Üzerinde Bulunan Kamuya Ait Alanda Mescit ve Müştemilatının (Depo, Gasilhane) Kaba İnşaatının ve Çatı Örtüsünün Başvuru Sahibi Tarafından Yapılarak Belediyemize Şartlı Bağışlanması ve İsminin Ersoy Ailesi Olarak Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Yapı Kontrol Müdürlüğünün İlçemiz Elmalık Mahallesi Asri Mezarlık (10 Ada, 23 Parsel) Karşısı Gölyazı Caddesi Üzerinde Bulunan Kamuya Ait Alanda Mescit ve Müştemilatının (Depo, Gasilhane) Kaba İnşaatının ve Çatı Örtüsünün Başvuru Sahibi Tarafından Yapılarak Belediyemize Şartlı Bağışlanması ve İsminin Ersoy Ailesi Olarak Belirlenmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

4-55 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Fen İşleri Müdürlüğünün 2023 Yılı Ücret Tarifesine Bom Aracı Çalışma Saat Ücretinin Eklenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Fen İşleri Müdürlüğünün 2023 Yılı Ücret Tarifesine Bom Aracı Çalışma Saat Ücretinin Eklenmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

5-56 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Cılar Mahallesi 107 Ada 39, 41 ve 46 Numaralı Parsellerin Satışı Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Cılar Mahallesi 107 Ada 39, 41 ve 46 Numaralı Parsellerin Satışı Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

6-57 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Akçay Mahallesi 192 Ada 20, 21, 22, 23, 24, 37, 38, 39 ve 40 Nolu Parsellerde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Akçay Mahallesi 192 Ada 20, 21, 22, 23, 24, 37, 38, 39 ve 40 Nolu Parsellerde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

7-58 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 416 Ada 1 Nolu Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 416 Ada 1 Nolu Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

TERME BELEDİYE MECLİSİ 2023 YILI HAZİRAN AYI

2. OTURUM MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

1-59 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Akçay Mahallesi 192 Ada 20, 21, 22, 23, 24, 37, 38, 39 ve 40 Nolu Parsellerde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği)

İmar Komisyon Raporunun (İlçemiz Akçay Mahallesi 192 Ada 20, 21, 22, 23, 24, 37, 38, 39 ve 40 Nolu Parsellerde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği) kabulüne karar verildi.

2-60 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 416 Ada 1 Nolu Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği)

İmar Komisyon Raporunun (İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 416 Ada 1 Nolu Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği) kabulüne karar verildi.


TERME BELEDİYE MECLİSİ 2023 YILI MAYIS AYI

1. OTURUM MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

1-45 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Evci Mahallesi 414 Ada 1 ve 2 Numaralı Parseller Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği)

İmar Komisyon Raporunun (İlçemiz Evci Mahallesi 414 Ada 1 ve 2 Numaralı Parseller Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği) kabulüne karar verildi.

2-46 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Mülkiyeti Terme Belediyesine Ait İlçemiz Fenk Mahallesi 90 Ada 71 Numaralı Parselin Borcumuza Mahsuben Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) Devrinin Yapılması ve Terme Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Mülkiyeti Terme Belediyesine Ait İlçemiz Fenk Mahallesi 90 Ada 71 Numaralı Parselin Borcumuza Mahsuben Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) Devrinin Yapılması ve Terme Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

3-47 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Sakarlı Mahallesi F38D07D1C-F38D07D2D-F38D07D2C-F38D07D4B-F38D07D3A-F38D07D3B-F38D07D3D-F38D07D3C Paftaları Üzerinde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Sakarlı Mahallesi F38D07D1C-F38D07D2D-F38D07D2C-F38D07D4B-F38D07D3A-F38D07D3B-F38D07D3D-F38D07D3C Paftaları Üzerinde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Konulu Teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

4-48 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2022 Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2022 Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı Konulu Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

5-49 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Çay Mahallesi Durucu Sokağın Yol Boyu Ticaret Kullanım Alanı Olarak Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Çay Mahallesi Durucu Sokağın Yol Boyu Ticaret Kullanım Alanı Olarak Belirlenmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

TERME BELEDİYE MECLİSİ 2023 YILI MAYIS AYI

2. OTURUM MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

1-50 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Sakarlı Mahallesi F38D07D1C-F38D07D2D-F38D07D2C-F38D07D4B-F38D07D3A-F38D07D3B-F38D07D3D-F38D07D3C Paftaları Üzerinde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı)

İmar Komisyon Raporunun (İlçemiz Sakarlı Mahallesi F38D07D1C-F38D07D2D-F38D07D2C-F38D07D4B-F38D07D3A-F38D07D3B-F38D07D3D-F38D07D3C Paftaları Üzerinde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı) kabulüne karar verildi.

2-51 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi (2022 Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı)

Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun (2022 Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı) kabulüne karar verildi.


TERME BELEDİYE MECLİSİ 2023 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

1-37 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Yazı İşleri Müdürlüğünün Encümen Üye Seçimi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Belediye Meclis Üyelerimiz arasından yapılan gizli oylama sonucunda Selma KURT ve Güler OKUMUŞ bir yıl süre ile Encümen Üyesi olarak görev yapmak üzere seçildi.

2-38 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Yazı İşleri Müdürlüğünün Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçimi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Belediye Meclis Üyelerimiz arasından yapılan oylama sonucunda Mustafa Alpaslan SABUNCU, Turgut ÇAKIL, Mehmet DEVRANLI, Mustafa ŞAHİN ve Cem DEVRANLI bir yıl süre ile Plan ve Bütçe Komisyon Üyeleri olarak görev yapmak üzere seçildiler.

3-39 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Yazı İşleri Müdürlüğünün İmar Komisyonuna Üye Seçimi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Belediye Meclis Üyelerimiz arasından yapılan oylama sonucunda Ayhan YILMAZ, Tamer Temel ADALI, Recep GENÇ, Cevdet AKBULUT ve Mustafa GÜNGÖR bir yıl süre ile İmar Komisyon Üyeleri olarak görev yapmak üzere seçildiler.

4-40 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Yazı İşleri Müdürlüğünün 2022 Yılı Denetim Komisyon Raporu Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Yazı İşleri Müdürlüğünün 2022 Yılına Ait Denetim Komisyon Raporu meclisin bilgisine sunuldu.

5-41 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 2023 Yılı Sözleşmeli Veteriner Hekim Ücretinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 2023 Yılı Sözleşmeli Veteriner Hekim Ücretinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

6-42 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Evci Mahallesi 414 Ada 1 ve 2 Numaralı Parseller Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Evci Mahallesi 414 Ada 1 ve 2 Numaralı Parseller Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

7-43 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2022 Yılı Faaliyet Raporu Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2022 Yılı Faaliyet Raporu Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

8-44 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 2023 Yılı Ücret Tarifesinin Cenaze Nakil Aracı Hizmet Bedeli (Samsun İl Sınırları Dışında Km Başına) Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 2023 Yılı Ücret Tarifesinin Samsun İl Sınırları Dışındaki Cenaze Nakil Aracı Hizmet Bedeli Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.


TERME BELEDİYE MECLİSİ 2023 YILI MART AYI 1. OTURUM MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

1-24 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Özel Kalem Müdürlüğünün Terme Belediyesi ile Kahramanmaraş ili Elbistan Belediyesi Arasında Kardeş Kent İlişkisi Kurulması ve Protokol İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Özel Kalem Müdürlüğünün Terme Belediyesi ile Kahramanmaraş ili Elbistan Belediyesi Arasında Kardeş Kent İlişkisi Kurulması ve Protokol İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

2-25 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Temizlik İşleri Müdürlüğünün Sıfır Atık Çalışmaları Kapsamında Satışlardan Alınan Gelirlerin 2023 Yılı Ücret Tarifesinin Belirlenmesi ve Ücret Tarifesine Eklenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Temizlik İşleri Müdürlüğünün Sıfır Atık Çalışmaları Kapsamında Satışlardan Alınan Gelirlerin 2023 Yılı Ücret Tarifesinin Belirlenmesi ve Ücret Tarifesine Eklenmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

3-26 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Yapı Kontrol Müdürlüğünün 2023 Yılı Ücret Tarifesinin 7. Maddesindeki Kat Mülkiyeti/İrtifak Proje Onay Ücretinin Değiştirilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Yapı Kontrol Müdürlüğünün 2023 Yılı Ücret Tarifesinin 7. Maddesindeki Kat Mülkiyeti/İrtifak Proje Onay Ücretinin Değiştirilmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

4-27 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (SASKİ) Ait Olan İlçemiz Hüseyinmescit Mahallesi 135 Ada 1 Nolu Taşınmazın Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün Belediyemize Borcuna Mahsuben Terme Belediyesine Devrinin Yapılması Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (SASKİ) Ait Olan İlçemiz Hüseyinmescit Mahallesi 135 Ada 1 Nolu Taşınmazın Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün Belediyemize Borcuna Mahsuben Terme Belediyesine Devrinin Yapılması Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

5-28 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi) Mahalle Sınır Değişiklikleri İle İlgili Taleplerin Değerlendirilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi) Mahalle Sınır Değişiklikleri İle İlgili Taleplerin Değerlendirilmesi Konulu Teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

6-29 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Sarayköy Mahallesi F37C05C3D-F37C05D3D-F37C10A1B Paftaları Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Sarayköy Mahallesi F37C05C3D-F37C05D3D-F37C10A1B Paftaları Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

7-30 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Gündoğdu Mahallesi 112 Ada 85 Nolu Parseldeki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Gündoğdu Mahallesi 112 Ada 85 Nolu Parseldeki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

8-31 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 1042 Ada 4 Nolu Parselde Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 1042 Ada 4 Nolu Parselde Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

.

9-32 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Çay Mahallesi 436 Ada, 437 Ada, 440 Ada ve 477 Ada Üzerinde Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Çay Mahallesi 436 Ada, 437 Ada, 440 Ada ve 477 Ada Üzerinde Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

TERME BELEDİYE MECLİSİ 2023 YILI MART AYI 2. OTURUM MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

1-33 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Sarayköy Mahallesi F37C05C3D-F37C05D3D-F37C10A1B Paftaları Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği)

İmar Komisyon Raporunun (İlçemiz Sarayköy Mahallesi F37C05C3D-F37C05D3D-F37C10A1B Paftaları Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği) kabulüne karar verildi.

2-34 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Gündoğdu Mahallesi 112 Ada 85 Nolu Parseldeki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği)

İmar Komisyon Raporunun (İlçemiz Gündoğdu Mahallesi 112 Ada 85 Nolu Parseldeki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği) kabulüne karar verildi.

3-35 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 1042 Ada 4 Nolu Parselde Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği)

İmar Komisyon Raporunun (İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 1042 Ada 4 Nolu Parselde Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği) kabulüne karar verildi.

4-36 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Çay Mahallesi 436 Ada, 437 Ada, 440 Ada ve 477 Ada Üzerinde Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği)

İmar Komisyon Raporunun (İlçemiz Çay Mahallesi 436 Ada, 437 Ada, 440 Ada ve 477 Ada Üzerinde Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği) kabulüne karar verildi.

.


TERME BELEDİYE MECLİSİ

19.01.2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

1-22 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Akçay Mahallesi F38D13B2D Paftası Üzerinde 192 Ada 39 ve 40 Nolu Parsellerde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği)

İmar Komisyon Raporunun (İlçemiz Akçay Mahallesi F38D13B2D Paftası Üzerinde 192 Ada 39 ve 40 Nolu Parsellerde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği) Komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.TERME BELEDİYE MECLİSİ 2023 YILI OCAK AYI 1. Ve 2.  OTURUM MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

1-1 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Yazı İşleri Müdürlüğünün 2023 Yılı Denetim Komisyonu Oluşturulması Konulu Teklifinin Görüşülmesi

2023 Yılı Denetim Komisyonu Üyeliğine Ahmet KUMBASAR, Tamer Temel ADALI, Cem Emre ÇAKAN, Güler OKUMUŞ ve Mustafa Alpaslan SABUNCU seçilmişlerdir.

2-2 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Zabıta Müdürlüğünün Zabıta Memurlarının Fazla Mesai Ücretlerinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Zabıta Müdürlüğünün Zabıta Memurlarının 2023 Yılı Fazla Mesai Ücretlerinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

3-3 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Norm Kadro Cetvellerinin Onaylanması ve Sözleşmeli Personellerin 2023 Yılı Ücretlerinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Norm Kadro Cetvellerinin Onaylanması ve Sözleşmeli Personellerin 2023 Yılı Ücretlerinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

4-4 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Fenk Mahallesi 276 Ada 81 Nolu Parseldeki Zemin Kat 1 ve 2 Nolu Bağımsız Bölümlü Dükkanların 10 Yıllığına Kiralanması Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Fenk Mahallesi 276 Ada 81 Nolu Parseldeki Zemin Kat 1 ve 2 Nolu Bağımsız Bölümlü Dükkanların 10 Yıllığına Kiralanması Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

5-5 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Çay Mahallesi 896 Ada 3 Nolu Parselin Satışı Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Çay Mahallesi 896 Ada 3 Nolu Parselin Satışı Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

6-6 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Mescitli Mahallesi 164 Ada 30 Nolu 877,90m2 Yüzölçümlü Parselin Satışı Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Mescitli Mahallesi 164 Ada 30 Nolu 877,90m2 Yüzölçümlü Parselin Satışı Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

7-7 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Çangallar Mahallesi 101 Ada 104 Nolu Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Çangallar Mahallesi 101 Ada 104 Nolu Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

8-8 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Evci Mahallesi 171 Ada 12 Nolu Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Evci Mahallesi 171 Ada 12 Nolu Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.


9-9 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Çay ve Yalı Mahallelerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Çay ve Yalı Mahallelerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

10-10 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Çay Mahallesinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Çay Mahallesinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

11-11 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Karacalı Mahallesi 106 Ada 47 Nolu Parselde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Karacalı Mahallesi 106 Ada 47 Nolu Parselde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Konulu Teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

12-12 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Elmaköy Mahallesi 102 Ada 1 Nolu Parselde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Elmaköy Mahallesi 102 Ada 1 Nolu Parselde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Konulu Teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

13-13 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Ahmetbey Mahallesi 106 Ada 277 Nolu Parselde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Ahmetbey Mahallesi 106 Ada 277 Nolu Parselde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Konulu Teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

14-14 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 2023 Yılı Ücret Tarifesinin 1-a Maddesindeki Belediyemiz Evlendirme Dairesinde Kıyılan Nikah Ücretinin Değiştirilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 2023 Yılı Ücret Tarifesinin 1-a Maddesindeki Belediyemiz Evlendirme Dairesinde Kıyılan Nikah Ücretinin Değiştirilmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

TERME BELEDİYE MECLİSİ 2023 YILI OCAK AYI 2. OTURUM MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

1-15 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Çangallar Mahallesi 101 Ada 104 Nolu Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği)

İmar Komisyon Raporunun (İlçemiz Çangallar Mahallesi 101 Ada 104 Nolu Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği) kabulüne karar verildi.

2-16 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Evci Mahallesi 171 Ada 12 Nolu Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği)

İmar Komisyon Raporunun (İlçemiz Evci Mahallesi 171 Ada 12 Nolu Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği)kabulüne karar verildi.

3-17 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Çay ve Yalı Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği)

İmar Komisyon Raporunun (İlçemiz Çay ve Yalı Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği)) kabulüne karar verildi.

4-18 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Çay Mahallesi Sınırları İçinde, F37C05D3B ve F37C05C4A Paftaları Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği)

İmar Komisyon Raporunun (İlçemiz Çay Mahallesi Sınırları İçinde, F37C05D3B ve F37C05C4A Paftaları Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği) kabulüne karar verildi.

.

5-19 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Karacalı Mahallesi F37C03D1A Paftası 106 Ada 47 Nolu Parsel Üzerinde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı)

İmar Komisyon Raporunun (İlçemiz Karacalı Mahallesi F37C03D1A Paftası 106 Ada 47 Nolu Parsel Üzerinde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı)kabulüne karar verildi.

6-20 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Elmaköy Mahallesi 102 Ada 1 Nolu Parselde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı)

İmar Komisyon Raporunun (İlçemiz Elmaköy Mahallesi 102 Ada 1 Nolu Parselde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı) kabulüne karar verildi.

7-21 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Ahmetbey Mahallesi 106 Ada 277 Nolu Parselde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı)

İmar Komisyon Raporunun (İlçemiz Ahmetbey Mahallesi 106 Ada 277 Nolu Parselde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı) kabulüne karar verildi.


TERME BELEDİYE MECLİSİ 2022 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT

KARAR ÖZETLERİ

1-81 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi (2023 Yılı Ücret Tarifesi)

Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun (2023 Yılı Ücret Tarifesi) kabulüne karar verildi.

2-82 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Mali Hizmetler Müdürlüğünün Müdürlükler Arası Ödenek Aktarma Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Müdürlükler Arası Ödenek Aktarma Konulu Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

3-83 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Yapı Kontrol Müdürlüğünün Gündoğdu, Yerli, Elmaköy, Söğütlü, Yukarı Söğütlü, Karacalı ve Kargucak Mahalleleri Kırsal Yapı İzni veya Kırsal Yapı Kullanma İzinlerinde Plan Proje ve Bina İnşaat Ücreti Alınması için Ücret Tarifesinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Yapı Kontrol Müdürlüğünün Samsun-Ordu Karayolunun, Terme-Çarşamba istikametinde, Terme Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, Gündoğdu, Yerli, Elmaköy, Söğütlü, Yukarı Söğütlü, Karacalı ve Kargucak Mahallelerimizde karayoluna cephesi (mahreci) bulunan parsellerde Kırsal Yapı İzni veya Kırsal Yapı Kullanma İzinlerinde Plan Proje ve Bina İnşaat Ücreti Alınması için Ücret Tarifesinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

4-84 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Özel Kalem Müdürlüğünün Terme Belediyesi İle Finlandiya’nın Lahti Belediyesi Arasında Kardeş Kent İlişkisi Kurulması ve Protokol İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Özel Kalem Müdürlüğünün Terme Belediyesi İle Finlandiya’nın Lahti Belediyesi Arasında Kardeş Kent İlişkisi Kurulması ve Protokol İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

5-85 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Sarayköy Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Sarayköy Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

1-86 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: (2. Oturum) Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Müdürlükler Arası Ödenek Aktarma)

Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun (Müdürlükler Arası Ödenek Aktarma) kabulüne karar verildi.

2-87 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: (2. Oturum) İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Sarayköy Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği)

İmar Komisyon Raporunun (İlçemiz Sarayköy Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği) kabulüne karar verildi.TERME BELEDİYE MECLİSİ 2022 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

1-71 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2023 Yılı Ücret Tarifesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2023 Yılı Ücret Tarifesi Konulu Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

2-72 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Norm Kadro Cetvellerinin Onaylanması ve Sözleşmeli Personellerin 2022 Yılı Ücretlerinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Norm Kadro Cetvellerinin Onaylanması ve Sözleşmeli Personellerin 2022 Yılı Ücretlerinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

3-73 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Yapı Kontrol Müdürlüğünün Asansör Periyodik Kontrol Ücretlerinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Yapı Kontrol Müdürlüğünün Asansör Periyodik Kontrol Ücretlerinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

4-74 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Fenk Mahallesi 844,61m2 Yözölçümlü 573 Ada 22 Nolu Parselin Fuaye-Sergi Alanı, Kafe ve Yöresel Ürünler Pazarı Yapımı için Yap İşlet Devret Modeli ile Kiralanması Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Fenk Mahallesi 844,61m2 Yözölçümlü 573 Ada 22 Nolu Parselin Fuaye-Sergi Alanı, Kafe ve Yöresel Ürünler Pazarı Yapımı için Yap İşlet Devret Modeli ile Kiralanması Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

5-75 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Çay Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Çay Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

6-76 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Sakarlı Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Sakarlı Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

7-77 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Akçay Mahallesi 192 Ada 39 ve 40 Nolu Parseller Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Akçay Mahallesi 192 Ada 39 ve 40 Nolu Parseller Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

8-78 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Özel Kalem Müdürlüğünün Mahalli İdareler Derneği Genel Başkanlığı’nın 23-30 Aralık 2022 Tarihleri Arasında İspanya’da 8 gün Süre İle Düzenlenecek Olan Yurt Dışı İnceleme ve Araştırma Gezi Programı için Terme Belediye Başkanı Sayın Ali KILIÇ’ın Görevlendirilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Özel Kalem Müdürlüğünün Mahalli İdareler Derneği Genel Başkanlığı’nın 23-30 Aralık 2022 Tarihleri Arasında İspanya’da 8 gün Süre İle Düzenlenecek Olan Yurt Dışı İnceleme ve Araştırma Gezi Programı için Terme Belediye Başkanı Sayın Ali KILIÇ’ın Görevlendirilmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

1-79 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: (2. Oturum) İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Çay Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği)

İmar Komisyon Raporunun (İlçemiz Çay Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği) kabulüne karar verildi.

2-80 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: (2. Oturum) İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Sakarlı Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği)

İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Sakarlı Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği) kabulüne karar verildi.TERME BELEDİYE MECLİSİ 2022 YILI EKİM AYI 2. BİRLEŞİM

MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

1-69 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi (2023 Yılı ve İzleyen İki Yılın Bütçesi)

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2023 Yılı ve İzleyen İki Yılın Bütçesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

2-70 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi (2023 Yılı Performans Programı)

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2023 Yılı Performans Programı Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.TERME BELEDİYE MECLİSİ 2022 YILI EKİM AYI 1. BİRLEŞİM MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

1-59 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2023 Yılı ve İzleyen İki Yılın Bütçesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2023 Yılı ve İzleyen İki Yılın Bütçesi Konulu Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

2-60 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2023 Yılı Performans Programı Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2023 Yılı Performans Programı Konulu Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

3-61 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Belediyemiz İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğünün Kurulması, Görev ve Çalışma Yönetmeliklerinin Belirlenmesi ve Norm Kadro Cetvellerinin Onaylanması Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Belediyemiz İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğünün Kurulması, Görev ve Çalışma Yönetmeliklerinin Belirlenmesi ve Norm Kadro Cetvellerinin Onaylanması Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

4-62 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Yapı Kontrol Müdürlüğünün İlçemiz Akçay ve Gökçeağaç Mahalleleri Kırsal Yapı İzni veya Kırsal Yapı Kullanma İzinlerinde Plan Proje ve Bina İnşaat Ücreti Alınması için Ücret Tarifesinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Yapı Kontrol Müdürlüğünün İlçemiz Akçay ve Gökçeağaç Mahalleleri Kırsal Yapı İzni veya Kırsal Yapı Kullanma İzinlerinde Plan Proje ve Bina İnşaat Ücreti Alınması için Ücret Tarifesinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

5-63 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Yapı Kontrol Müdürlüğünün Tip Proje Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Yapı Kontrol Müdürlüğünün Tip Proje Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

6-64 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 5349,26 m2 Yüzölçümlü 1078 Ada 4 Nolu Parselin Kat Karşılığı Verilmesi ve Elde Edilecek Taşınmazın Satışı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Borç Karşılığı Mahsuben Takası Konularında Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 5349,26 m2 Yüzölçümlü 1078 Ada 4 Nolu Parselin Kat Karşılığı Verilmesi ve Elde Edilecek Taşınmazın Satışı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Borç Karşılığı Mahsuben Takası Konularında Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

7-65 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Çay Mahallesi 2016,98 m2 Yüzölçümlü 896 Ada 7 Nolu Parselin Kat Karşılığı Verilmesi veya Yapının (işyerlerinin) Belediyemizce Yapılması ve Elde Edilecek Yapının (işyerlerinin) Satışının Yapılması Konularında Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Çay Mahallesi 2016,98 m2 Yüzölçümlü 896 Ada 7 Nolu Parselin Kat Karşılığı Verilmesi veya Yapının (işyerlerinin) Belediyemizce Yapılması ve Elde Edilecek Yapının (işyerlerinin) Satışının Yapılması Konularında Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

8-66 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Fenk Mahallesi 276 Ada 81 Nolu Parseldeki Zemin Kat 3 Nolu Bağımsız Bölümlü Dükkanın Satışı Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Fenk Mahallesi 276 Ada 81 Nolu Parseldeki Zemin Kat 3 Nolu Bağımsız Bölümlü Dükkanın Satışı Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

9-67 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: (Ek Gündem) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Mülkiyeti Terme Belediyesine Ait Fenk Mahallesi 1017 Ada 5 Numaralı Parsel Üzerinde Bulunan Binanın Zemin Katındaki 1, 2, 3 ve 4 Bağımsız Bölüm Numaralı Dükkanlar ile Cılar Mahallesi 121 Ada 2 Nolu Parselin Vergi Borcumuza Mahsuben Maliye Hazinesine (Samsun Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü) Devrinin Yapılması Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Mülkiyeti Terme Belediyesine Ait Fenk Mahallesi 1017 Ada 5 Numaralı Parsel Üzerinde Bulunan Binanın Zemin Katındaki 1, 2, 3 ve 4 Bağımsız Bölüm Numaralı Dükkanlar ile Cılar Mahallesi 121 Ada 2 Nolu Parselin Vergi Borcumuza Mahsuben Maliye Hazinesine (Samsun Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü) Devrinin Yapılması Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

10-68 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: (Ek Gündem) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Mülkiyeti Terme Belediyesine Ait Elmalık Mahallesi 815 Ada 3 Parsel Numaralı Anaokulu Kullanım Alanına İsabet Eden Taşınmazın Bedelsiz Olarak Maliye Hazinesine (Samsun Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü) Devrinin Yapılması Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Mülkiyeti Terme Belediyesine Ait Elmalık Mahallesi 815 Ada 3 Parsel Numaralı Anaokulu Kullanım Alanına İsabet Eden Taşınmazın Bedelsiz Olarak Maliye Hazinesine (Samsun Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü) Devrinin Yapılması Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.TERME BELEDİYE MECLİSİ 2022 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT

KARAR ÖZETLERİ

1-52 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Yapı Kontrol Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Yapı Kontrol Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

2-53 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Yapı Kontrol Müdürlüğünün Belediyemiz Mimari Estetik Komisyonu Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Yapı Kontrol Müdürlüğünün Belediyemiz Mimari Estetik Komisyonu Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

3-54 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Zabıta Müdürlüğünün Zabıta Memurlarının Fazla Mesai Ücretlerinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Zabıta Müdürlüğünün Zabıta Memurlarının Fazla Mesai Ücretlerinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

4-55 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Evci Mahallesi 122 Ada 4 Nolu Parselin Satışı Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Evci Mahallesi 122 Ada 4 Nolu Parselin Satışı Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

5-56 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Sakarlı Mahallesi Kiraztepe Çamlık Caddesinde Yol Boyu Ticaret Kullanım Alanı Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Sakarlı Mahallesi Kiraztepe Çamlık Caddesinde Yol Boyu Ticaret Kullanım Alanı Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

6-57 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Evci, Sakarlı, Gökçeağaç Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına Yapılan İtirazlar Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Evci, Sakarlı, Gökçeağaç Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına Yapılan İtirazlar Konulu Teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

7-58 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: (2 Oturum) İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Evci, Sakarlı, Gökçeağaç Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına Yapılan İtirazlar)

İmar Komisyon Raporunun (İlçemiz Evci, Sakarlı, Gökçeağaç Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına Yapılan İtirazlar) Komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.TERME BELEDİYE MECLİSİ 2022 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

1-44 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Çangallar Mahallesi 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Plan Değişikliği)

İmar Komisyon Raporunun (Çangallar Mahallesi 1/1000 Ölçekli İlave İmar Plan Değişikliği) Komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

2-45 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Fen İşleri Müdürlüğünün Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Beton Yol Yapımı İçin İller Bankası A.Ş’den 6.000.000,00 ₺ (Altımilyontürklirası) Tutarında Kredi Talep Edilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Fen İşleri Müdürlüğünün Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Beton Yol Yapımı İçin İller Bankası A.Ş’den 6.000.000,00 ₺ (Altımilyontürklirası) Tutarında Kredi Talep Edilmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

3-46 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Fen İşleri Müdürlüğünün Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Beton Parke Yol Yapımı İçin İller Bankası A.Ş’den 10.000.000,00 ₺ (Onmilyontürklirası) Tutarında Kredi Talep Edilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Fen İşleri Müdürlüğünün Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Beton Parke Yol Yapımı İçin İller Bankası A.Ş’den 10.000.000,00 ₺ (Onmilyontürklirası) Tutarında Kredi Talep Edilmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

4-47 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Elmalık Mahallesi 811 Ada 2 Parsel Numaralı, 3398.62 m2 Yüz Ölçümlü ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Belediye Hizmet Alanı Olarak Kullanılan Taşınmazın 10 Yıla Kadar Kiralanması Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Elmalık Mahallesi 811 Ada 2 Parsel Numaralı, 3398.62 m2 Yüz Ölçümlü ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Belediye Hizmet Alanı Olarak Kullanılan Taşınmazın 10 Yıla Kadar Kiralanması Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

5-48 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Mahalle İsim Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi (Fatih Mahallesi İsminin Aşağı Hüseyinmescit Mahallesi Olarak Değiştirilmesi)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Mahalle İsim Değişikliği Konulu Teklifinin (Fatih Mahallesi İsminin Aşağı Hüseyinmescit Mahallesi Olarak Değiştirilmesi) kabulüne karar verildi.

6-49 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Temizlik İşleri Müdürlüğünün Atık Toplayıcıları Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Temizlik İşleri Müdürlüğünün Atık Toplayıcıları Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

7-50 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: (Ek Gündem) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Fenk Mahallesi F37C05D3B Paftası Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Fenk Mahallesi F37C05D3B Paftası Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

8-51 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: (2 Oturum) İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Fenk Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği)

İmar Komisyon Raporunun (Fenk Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği) Komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.TERME BELEDİYE MECLİSİ 2022 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

1-34 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Özel Kalem Müdürlüğünün Terme Belediyesi ile İstanbul Kağıthane Belediyesi Arasında Kardeş Kent İlişkisi Kurulması ve Protokol İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Özel Kalem Müdürlüğünün Terme Belediyesi ile İstanbul Kağıthane Belediyesi Arasında Kardeş Kent İlişkisi Kurulması ve Protokol İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

2-35 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Sözleşmeli Personel Ücretinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Sözleşmeli Personel Ücretinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

3-36 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Elmalık Mahallesi 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Elmalık Mahallesi 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

4-37 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Mali Hizmetler Müdürlüğünün Müdürlükler Arası Ödenek Aktarma Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Müdürlükler Arası Ödenek Aktarma Konulu Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

5-38 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2022 Yılı Ek Bütçe Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2022 Yılı Ek Bütçe Konulu Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

6-39 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Yalı Mahallesi 545 Ada 4 Nolu Parselde 3.000 m2 alanın Hamam Yapımı için Yap-İşlet-Devret modeli ile Kiralanması Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Yalı Mahallesi 545 Ada 4 Nolu Parselde 3.000 m2 alanın Hamam Yapımı için Yap-İşlet-Devret modeli ile Kiralanması Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

7-40 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Çangallar Mahallesi 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Çangallar Mahallesi 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

8-41 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: (2 Oturum) İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Elmalık Mahallesi 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği)

İmar Komisyon Raporunun (Elmalık Mahallesi 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği) Komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

9-42 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: (2 Oturum) Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Müdürlükler Arası Ödenek Aktarma)

Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun (Müdürlükler Arası Ödenek Aktarma) Komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

10-43 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: (2 Oturum) Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi (2022 Yılı Ek Bütçe)

 Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun (2022 Yılı Ek Bütçe) Komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.


1-31 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2021 Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2021 Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı Konulu Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

2-32 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: (2. Oturum) Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi (2021 Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı)

Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun (2021 Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı) Komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

3-33 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: (Ek Gündem) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Kazımkarabekirpaşa Mahallesi 312 Ada 2 Nolu Parselin Satışı Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Kazımkarabekirpaşa Mahallesi 312 Ada 2 Nolu Parselin Satışı Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.


1-30 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Evci, Sakarlı, Gökçeağaç Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Değişikliği)

İmar Komisyon Raporunun (İlçemiz Evci, Sakarlı, Gökçeağaç Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Değişikliği) Komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.TERME BELEDİYE MECLİSİ 2022 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

1-18 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Yazı İşleri Müdürlüğünün Encümen Üye Seçimi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Belediye Meclis üyelerimiz arasından yapılan gizli oylama sonucunda Cevdet AKBULUT ve Salim ERGAN bir yıl süre ile Encümen Üyesi olarak görev yapmak üzere seçildi.

2-19 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Yazı İşleri Müdürlüğünün Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçimi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Belediye Meclis üyelerimiz arasından yapılan açık ve işaretli oylama sonucunda Ahmet KUMBASAR, Güler OKUMUŞ, İsmail AKDENİZ, Recep GENÇ ve Mehmet KURT bir yıl süre ile Plan ve Bütçe Komisyon Üyeleri olarak görev yapmak üzere seçildiler.

3-20 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Yazı İşleri Müdürlüğünün İmar Komisyonuna Üye Seçimi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Belediye Meclis üyelerimiz arasından yapılan açık ve işaretli oylama sonucunda Hayrettin AKKUŞ, Mustafa ŞAHİN, Mehmet DEVRANLI, Selma KURT ve Ömer AKBULUT bir yıl süre ile İmar Komisyon Üyeleri olarak görev yapmak üzere seçildiler.

4-21 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Yazı İşleri Müdürlüğünün 2021 Yılı Denetim Komisyon Raporunun Görüşülmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Yazı İşleri Müdürlüğünün 2021 Yılına Ait Denetim Komisyon Raporunun Görüşülmesi konulu teklifi meclisin bilgisine sunuldu.

5-22 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Özel Kalem Müdürlüğünün Terme Tarıma Dayalı Süs Bitkileri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) Projesi İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Özel Kalem Müdürlüğünün Terme Tarıma Dayalı Süs Bitkileri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) Projesi İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

6-23 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Belediyemiz Gıda Bankasının Kurulması ve Gıda Bankası Yönetmeliğinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Belediyemiz Gıda Bankasının Kurulması ve Gıda Bankası Yönetmeliğinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

7-24 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Fenk Mahallesi 232 Ada 29 Nolu Parselin Satışı Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Fenk Mahallesi 232 Ada 29 Nolu Parselin Satışı Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

 8-25 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Evci, Sakarlı, Gökçeağaç Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Evci, Sakarlı, Gökçeağaç Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin İmar Komisyonuna gönderilmesine karar verildi.

9-26 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Fen İşleri Müdürlüğünün Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Beton Yol Yapımı İçin İller Bankası A.Ş’den 7.000.000,00 ₺ (Yedimilyontürklirası) Tutarında Kredi Talep Edilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Fen İşleri Müdürlüğünün Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Beton Yol Yapımı İçin İller Bankası A.Ş’den 7.000.000,00 ₺ (Yedimilyontürklirası) Tutarında Kredi Talep Edilmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

10-27 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Fen İşleri Müdürlüğünün Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yol ve Kaldırım Yapımı İçin İller Bankası A.Ş’den 7.000.000,00 ₺ (Yedimilyontürklirası) Tutarında Kredi Talep Edilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Fen İşleri Müdürlüğünün Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yol ve Kaldırım Yapımı İçin İller Bankası A.Ş’den 7.000.000,00 ₺ (Yedimilyontürklirası) Tutarında Kredi Talep Edilmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

11-28 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Fen İşleri Müdürlüğünün Sathi Kaplama Yol Yapımı Malzeme (bitüm, astar, agrega, temel malzemesi) Alım İşi için İller Bankası A.Ş’den 6.000.000,00 ₺ (Altımilyontürklirası) Tutarında Kredi Talep Edilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Fen İşleri Müdürlüğünün Sathi Kaplama Yol Yapımı Malzeme (bitüm, astar, agrega, temel malzemesi) Alım İşi için İller Bankası A.Ş’den 6.000.000,00 ₺ (Altımilyontürklirası) Tutarında Kredi Talep Edilmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

12-29 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2021 Yılı Faaliyet Raporu Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2021 Yılı Faaliyet Raporu Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.


TERME BELEDİYE MECLİSİ 2022 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

1-13 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Özel Kalem Müdürlüğünün TEKNOFEST 2022 İşbirliği Protokolü için Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Özel Kalem Müdürlüğünün TEKNOFEST 2022 İşbirliği Protokolü için Belediye Başkanına Yetki Verilmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

2-14 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Özel Kalem Müdürlüğünün Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına Cazibe Merkezlerini Destekleme Proje Başvurusu ve Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Özel Kalem Müdürlüğünün Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına Cazibe Merkezlerini Destekleme Proje Başvurusu ve Belediye Başkanına Yetki Verilmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

3-15 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü: Özel Kalem Müdürlüğünün Cazibe Merkezlerini Destekleme Projesine Bütçe Aktarımı Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Özel Kalem Müdürlüğünün Cazibe Merkezlerini Destekleme Projesine Bütçe Aktarımı konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

4-16 Nolu Meclis Karar Özeti (Ek Gündem)

Kararın Özü: Fen İşleri Müdürlüğünün Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Beton Yol Yapımı İçin İller Bankası A.Ş’den 10.000.000,00₺ (Onmilyontürklirası) Tutarında Kredi Talep Edilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Fen İşleri Müdürlüğünün Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Beton Yol Yapımı İçin İller Bankası A.Ş’den 10.000.000,00 ₺ (Onmilyontürklirası) Tutarında Kredi Talep Edilmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

5-17 Nolu Meclis Karar Özeti (Ek Gündem)

Kararın Özü: Fen İşleri Müdürlüğünün Sathi Kaplama Yol Yapımı İçin İller Bankası A.Ş’den 10.000.000,00₺ (Onmilyontürklirası) Tutarında Kredi Talep Edilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Fen İşleri Müdürlüğünün Sathi Kaplama Yol Yapımı İçin İller Bankası A.Ş’den 10.000.000,00₺ (Onmilyontürklirası) Tutarında Kredi Talep Edilmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.TERME BELEDİYE MECLİSİ 2022 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

1-9 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Akçay Mahallesi ve Gökçeağaç Mahallesinde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Plan Değişikliği)

İmar Komisyon Raporunun (İlçemiz Akçay Mahallesi ve Gökçeağaç Mahallesinde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Plan Değişikliği) Komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

2-10 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Evci Mahallesi 208 Ada 14 Nolu Parsel Üzerinde Turizm Tesis Alanında 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği)

İmar Komisyon Raporunun (İlçemiz Evci Mahallesi 208 Ada 14 Nolu Parsel Üzerinde Turizm Tesis Alanında 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği) Komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

3-11 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Bahçelievler Mahallesi Gülpınar Sokak, Sivaslılar Sokak, Karaçuha Sokak, Elmalık Mahallesi Gölyazı Caddesi, Fenk Mahallesi Ekiz Sokak, Çay Mahallesi Endüstri Caddesi, Yaman Sokak, Cami Sokak, Çağlar Sokak, Çeltiklik Sokak, Taşçıoğlu Sokak, Şentürk Sokak ve Yeni Mahalle Asma Sokak Yol Boyu Ticaret Kullanım Alanı Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Bahçelievler Mahallesi Gülpınar Sokak, Sivaslılar Sokak, Karaçuha Sokak, Elmalık Mahallesi Gölyazı Caddesi, Fenk Mahallesi Ekiz Sokak, Çay Mahallesi Endüstri Caddesi, Yaman Sokak, Cami Sokak, Çağlar Sokak, Çeltiklik Sokak, Taşçıoğlu Sokak, Şentürk Sokak ve Yeni Mahalle Asma Sokak Yol Boyu Ticaret Kullanım Alanı konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

4-12 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Fenk Mahallesi 663 Ada 4 Numaralı Parsel ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam 4 Kat Konut Alanına İsabet Eden Parseldeki Taşınmazlar ile Fenk Mahallesi 1026 Ada 1 Numaralı Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Tamamı Kamu Kullanımına ait Taşınmazların Trampası (Takas) Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Fenk Mahallesi 663 Ada 4 Numaralı Parsel ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam 4 Kat Konut Alanına İsabet Eden Parseldeki Taşınmazlar ile Fenk Mahallesi 1026 Ada 1 Numaralı Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Tamamı Kamu Kullanımına ait Taşınmazların Trampası (Takas) Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.TERME BELEDİYE MECLİSİ 2022 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

1-1 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Yazı İşleri Müdürlüğünün 2022 Yılı Denetim Komisyonu Oluşturulması Konulu Teklifinin Görüşülmesi

2022 Yılı Denetim Komisyonu üyeliğine Meclis Üyelerimiz arasından gizli oylama ile Mehmet DEVRANLI, Cevdet AKBULUT, İsmail AKDENİZ, Recep GENÇ ve Rahmi IŞITAN seçilmişlerdir.

2-2 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Zabıta Müdürlüğünün Zabıta Memurlarının Fazla Mesai Ücretlerinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Zabıta Müdürlüğünün Zabıta Memurlarının Fazla Mesai Ücretlerinin Belirlenmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

3-3 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Sözleşmeli Personellerin 2022 Yılı Ücretlerinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Sözleşmeli Personellerin 2022 Yılı Ücretlerinin Belirlenmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

4-4 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Dibekli Mahallesi 113 Ada 11 Nolu Parselin Satışı Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Dibekli Mahallesi 113 Ada 11 Nolu Parselin Satışı Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

5-5 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 763 ada 5 Nolu Parselin Takası Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 763 ada 5 Nolu Parselin Takası Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

6-6 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Elmalık Mahallesi 810 Ada 1 Nolu Parselin 10 Yıla Kadar Kiralanması Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Elmalık Mahallesi 810 Ada 1 Nolu Parselin 10 Yıla Kadar Kiralanması Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

7-7 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü :İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Akçay Mahallesi ve Gökçeağaç Mahallesinde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Akçay Mahallesi ve Gökçeağaç Mahallesinde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Plan Değişikliği konulu teklifinin İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.

8-8 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Evci Mahallesi 208 Ada 14 Nolu Parsel Üzerinde Turizm Tesis Alanında 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Evci Mahallesi 208 Ada 14 Nolu Parsel Üzerinde Turizm Tesis Alanında 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği konulu teklifinin İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.


TERME BELEDİYE MECLİSİ 2021 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

1-60 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi (2022 Yılı Ücret Tarifesi)

Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun (2022 Yılı Ücret Tarifesi) komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

2-61 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Mali Hizmetler Müdürlüğünün Ödenek Aktarma Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Ödenek Aktarma konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

3-62 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Çay Mahallesi 901 Ada 2 Nolu Parselde Yap İşlet Devret Modeli ile Düğün Salonu Yapımı için Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ilçemiz Çay Mahallesi 901 ada 2 nolu parselde yap işlet devret modeli ile düğün salonu yapımı için Belediye Encümenine yetki verilmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

4-63 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Çay Mahallesi 901 Ada 3 Nolu Parselde Yap İşlet Devret Modeli ile Düğün Salonu Yapımı için Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ilçemiz Çay Mahallesi 901 ada 3 nolu parselde yap işlet devret modeli ile düğün salonu yapımı için Belediye Encümenine yetki verilmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.


TERME BELEDİYE MECLİSİ 2021 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

1-56 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2022 Yılı Ücret Tarifesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2022 Yılı ve İzleyen İki Yılın Bütçesinin ayrıntılı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine karar verildi.

2-57 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Dibekli Mahallesi 113 Ada 12 ve 13 Nolu Parsellerden Geçit Hakkı Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ilçemiz Dibekli Mahallesi 113 Ada 12 ve 13 nolu parsellerden geçit hakkı verilmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

3-58 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Dibekli Mahallesi 113 Ada 12 Nolu Parselin Satışı Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ilçemiz Dibekli Mahallesi 113 Ada 12 Nolu parselin satışı konusunda Belediye Encümenine yetki verilmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

4-59 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Yalı Mahallesi 441 Ada 10 Nolu Parselde Pide Evi ve Lokanta Nitelikli Arsanın Yap İşlet Devret Modeli ile Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ilçemiz Yalı Mahallesi 441 Ada 10 Nolu Parselde pide evi ve lokanta nitelikli arsanın yap işlet devret modeli ile ihale edilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.


TERME BELEDİYE MECLİSİ 2021 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

1-43 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Terme Belediyesi Meclis Üyelerimizin Eylül Ayı Huzur Haklarının Kastamonu/Bozkurt ve Sinop/Ayancık’ta Yaşanan Sel Felaketinden Etkilenen Vatandaşlarımıza Bağışlanması

          Terme Belediyesi Meclis Üyelerimizin Eylül Ayı Huzur Haklarının Kastamonu/Bozkurt ve Sinop/Ayancık’ta yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza bağışlanması konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

2-44 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Çay Mahallesi 945 Ada 25 Nolu Parselin Satışı Konulu Teklifinin Görüşülmesi

           İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ilçemiz Çay Mahallesi 945 Ada 25 Nolu parselin satışı konusunda Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifinin kabulüne karar verildi.

3-45 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemizde Daha Önce Belirlenmiş Olan Otopark Bölgelerinin Yeniden Düzenlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

         İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ilçemizde daha önce belirlenmiş olan otopark bölgelerinin yeniden düzenlenmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.TERME BELEDİYE MECLİSİ 2021 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

1-38 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Çangallar Mahallesi 105 Ada 25 Nolu Parsel, 332 Ada 2 Nolu Parsel ve 358 Ada 3 Nolu Parseller Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği)

 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen İmar Komisyonu İlçemiz Çangallar Mahallesi 105 Ada 25 Nolu Parsel, 332 Ada 2 Nolu Parsel ve 358 Ada 3 Nolu Parseller Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği İmar Komisyon Raporunun komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

2-39 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (TAKS ile ilgili Plan Notu Değişikliğine Askı Sürecinde Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi)

 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen İmar Komisyonu TAKS ile ilgili Plan Notu Değişikliğine Askı Sürecinde Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi İmar Komisyon Raporunun komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

3-40 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; İlçemiz Fenk Mahallesi 144 Ada 4 Nolu Parselde (Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarafından Yapılan Hizmet Binasının Alanı) Mülkiyeti Belediyemize Ait Taşınmaz ile Mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesine Ait Olan Fenk Mahallesi 276 Ada 81 Nolu Parseldeki Dükkanlar (Eski Özel İdare Binası Altındaki 5 Adet Dükkan), Mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesine Ait Olan Fenk Mahallesi 1017 Ada 5 Nolu Parseldeki Dükkanların (Öğretmen Evinin Altındaki 4 Adet Dükkan) Takası Konusunda Belediye Encümenine Meclis Kararını Uygulama Yetkisinin Verilmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Fenk Mahallesi 144 Ada 4 Nolu Parselde (Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarafından Yapılan Hizmet Binasının Alanı) Mülkiyeti Belediyemize Ait Taşınmaz ile Mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesine Ait Olan Fenk Mahallesi 276 Ada 81 Nolu Parseldeki Dükkanlar (Eski Özel İdare Binası Altındaki 5 Adet Dükkan), Mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesine Ait Olan Fenk Mahallesi 1017 Ada 5 Nolu Parseldeki Dükkanların (Öğretmen Evinin Altındaki 4 Adet Dükkan) Takası Konusunda Belediye Encümenine Meclis Kararını Uygulama Yetkisinin Verilmesine karar verildi.

4-41 Nolu Meclis Karar Özeti (Ek Gündem)

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 3194 Sayılı İmar Kanununda Yapılan Değişiklik ile İlgili Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 3194 Sayılı İmar Kanununda Yapılan Değişiklik ile İlgili Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin ayrıntılı incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.

5-42 Nolu Meclis Karar Özeti (2. Oturum)

Kararın Özü : İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (3194 Sayılı İmar Kanununda Yapılan Değişiklik ile İlgili Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi)

 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen 3194 Sayılı İmar Kanununda Yapılan Değişiklik ile İlgili Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği İmar Komisyon Raporunun komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.TERME BELEDİYE MECLİSİ 2021 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

1-35 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Çangallar Mahallesinde TEDAŞ Genel Müdürlüğüne Ait 4 Adet Trafo Alanı İçin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği)

        İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen İmar Komisyonu tarafından İlçemiz Çangallar Mahallesinde TEDAŞ Genel Müdürlüğüne Ait 4 Adet Trafo Alanı İçin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği İmar Komisyon Raporunun geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

2-36 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Çangallar Mahallesi 105 Ada 25 Nolu Parsel, 332 Ada 2 Nolu Parsel ve 358 Ada 3 Nolu Parseller Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Çangallar Mahallesi 105 Ada 25 Nolu Parsel, 332 Ada 2 Nolu Parsel ve 358 Ada 3 Nolu Parseller Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.

3-37 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün TAKS ile ilgili Plan Notu Değişikliğine Askı Sürecinde Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün TAKS ile ilgili Plan Notu Değişikliğine Askı Sürecinde Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Konulu Teklifinin İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.TERME BELEDİYE MECLİSİ 2021 YILI MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

1-31 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi (2021 Yılı Ücret Tarifesine “Su Basman Temel Vizesi Ücreti”nin Eklenmesi)

        Yapı Kontrol Müdürlüğünden gelen Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 2021 Yılı Ücret Tarifesine Su Basman Temel Vizesi Ücretinin 200 ₺ olarak belirlenen Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

2-32 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2020 Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2020 Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

3-33 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Çangallar Mahallesinde TEDAŞ Genel Müdürlüğüne Ait 4 Adet Trafo Alanı İçin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Çangallar Mahallesinde TEDAŞ Genel Müdürlüğüne Ait 4 Adet Trafo Alanı İçin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.

4-34 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Terme Belediye Meclis Üyelerinin Mayıs Ayı Huzur Haklarının Filistin’e Bağışlanması Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Terme Belediyesi Meclis Üyelerimizin Mayıs Ayı Huzur Haklarının Filistin’e ambulans alınması noktasında Kızılay’a yardım için bağışlanmasına karar verildi.TERME BELEDİYE MECLİSİ 2021 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

1-19 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Yazı İşleri Müdürlüğünün 1. Başkan Vekili Seçimi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Belediye Meclis üyelerimiz arasından yapılan gizli oylama sonucunda Hayrettin AKKUŞ üç yıl süre ile I. Başkan Vekili olarak görev yapmak üzere seçildi.

2-20 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Yazı İşleri Müdürlüğünün 2. Başkan Vekili Seçimi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Belediye Meclis üyelerimiz arasından yapılan gizli oylama sonucunda Turgut ÇAKIL üç yıl süre ile II. Başkan Vekili olarak görev yapmak üzere seçildi.

3-21 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Yazı İşleri Müdürlüğünün Meclis Katipleri Seçimi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Belediye Meclis üyelerimiz arasından yapılan gizli oylama sonucunda Ahmet KUMBASAR ve Aydın EKİZ üç yıl süre ile Meclis Katipleri olarak görev yapmak üzere seçildi.

4-22 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Yazı İşleri Müdürlüğünün Yedek Meclis Katipleri Seçimi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Belediye Meclis üyelerimiz arasından yapılan gizli oylama sonucunda Mustafa ŞAHİN ve Cevdet AKBULUT üç yıl süre ile Meclis Yedek Katipleri olarak görev yapmak üzere seçildi.

5-23 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Yazı İşleri Müdürlüğünün Encümen Üyeleri Seçimi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Belediye Meclis üyelerimiz arasından yapılan gizli oylama sonucunda Kaşif AKSOY ve Mehmet DEVRANLI bir yıl süre ile Encümen Üye olarak görev yapmak üzere seçildi.

6-24 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Yazı İşleri Müdürlüğünün Plan ve Bütçe Komisyon Üyeleri Seçimi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Belediye Meclis üyelerimiz arasından yapılan açık ve işaretli oylama sonucunda Tamer Temel ADALI, Selma KURT, Cem DEVRANLI, Mustafa ŞAHİN ve Mustafa GÜNGÖR bir yıl süre ile Plan ve Bütçe Komisyon Üyeleri olarak görev yapmak üzere seçildiler.

7-25 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Yazı İşleri Müdürlüğünün İmar Komisyon Üyeleri Seçimi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Belediye Meclis üyelerimiz arasından yapılan açık ve işaretli oylama sonucunda Ayhan YILMAZ, Salim ERGAN, Güler OKUMUŞ, Turgut ÇAKIL ve Alparslan SABUNCU bir yıl süre ile İmar Komisyon Üyeleri olarak görev yapmak üzere seçildiler.

8-26 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Yazı İşleri Müdürlüğünün 2020 Yılına Ait Denetim Komisyon Raporunun Görüşülmesi

Yazı İşleri Müdürlüğünün 2020 Yılına Ait Denetim Komisyon Raporunun Görüşülmesi konulu teklifi meclisin bilgisine sunuldu.

9-27 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine Mevcut Plan Notlarına İlave Plan Notu Eklenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine Mevcut Plan Notlarına İlave Plan Notu Eklenmesi konulu teklifinin ayrıntılı incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.

10-28 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Yapı Kontrol Müdürlüğünün 2021 Yılı Ücret Tarifesine “Su Basman Temel Vizesi Ücreti”nin Eklenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Yapı Kontrol Müdürlüğünün 2021 Yılı Ücret Tarifesine “Su Basman Temel Vizesi Ücreti”nin Eklenmesi konulu teklifinin ayrıntılı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine karar verildi.

11-29 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2020 Yılı Faaliyet Raporu Konulu Teklifinin Görüşülmesi

 Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2020 Yılı Faaliyet Raporu Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

12-30 Nolu Meclis Karar Özeti (2. Oturum)

Kararın Özü : İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine Mevcut Plan Notlarına İlave Plan Notu Eklenmesi)

İmar Komisyonundan gelen uygun görüş bildirilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine Mevcut Plan Notlarına Eklenen İlave Plan Notunun komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.