Badge Logo
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, belediyenin iletişim stratejilerini planlayan, basın yayın faaliyetlerini yöneten ve halkla ilişkiler çalışmalarını yürüten bir birimdir. İşte Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün görevleriyle ilgili açıklamalar:

 

  • Basın İlişkileri: Müdürlük, belediyenin basın ilişkilerini yönetir. Basın kuruluşlarıyla iletişimi sağlar, basın bültenleri ve basın açıklamalarının hazırlanmasını ve dağıtımını yapar. Basın mensuplarının belediye etkinliklerine ve haberlerine erişimini kolaylaştırır. Ayrıca, basın mensuplarıyla işbirliği içinde çalışarak doğru ve etkin bir haber akışını sağlar.
  • Medya İlişkileri: Müdürlük, medya kuruluşlarıyla ilişkileri yönetir. Medya planlaması yapar, medya ilişkilerini güçlendirir ve belediyenin projeleri ve etkinlikleri hakkında medyada yer almasını sağlar. Medya sponsorlukları ve reklamlarının yönetimiyle ilgilenir.
  • Halkla İlişkiler: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, belediyenin halkla ilişkiler çalışmalarını yürütür. Halkla ilişkiler stratejileri oluşturur, halkla ilişkiler etkinliklerini planlar ve uygular. Halkın belediyenin çalışmaları ve hizmetleri hakkında bilgilendirilmesini sağlar. Ayrıca, halkın görüş, öneri ve şikayetlerini değerlendirir ve ilgili birimlere iletilmesini sağlar.
  • Belediye Yayınları: Müdürlük, belediyenin yayınlarını yönetir. Belediye dergisi, broşürler, bilgilendirme kitapçıkları gibi yayınların hazırlanmasını ve dağıtımını yapar. Ayrıca, belediye web sitesi ve sosyal medya hesaplarının yönetimi ve içerik oluşturulmasını sağlar.
  • İmaj Yönetimi: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, belediyenin imajının yönetimini sağlar. Belediyenin kurumsal kimliği ve iletişim stratejileri doğrultusunda imajını güçlendirir. Belediye etkinlikleri ve projelerinin halk nezdinde olumlu algılanmasını sağlar.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, belediyenin dışa dönük iletişimini yöneterek halkla ilişkilerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar ve belediyenin halk nezdindeki imajını güçlendirir.