Badge Logo
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, belediyenin genel destek ve operasyonel hizmetlerinin yönetimi ve koordinasyonundan sorumlu olan bir birimdir. İşte Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün görevleriyle ilgili açıklamalar:

 

  • Satın Alma ve İhale Yönetimi: Müdürlük, belediyenin mal ve hizmet alımlarını yönetir. Satın alma süreçlerini planlar, ihale süreçlerini takip eder, tekliflerin değerlendirilmesini yapar ve malzeme/hizmet temini için gerekli sözleşmeleri hazırlar. Ayrıca, ihalelere ilişkin yasal düzenlemelere uygunluk sağlar.
  • Depo ve Stoğun Yönetimi: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, belediyenin malzeme ve ekipmanlarının depolanması, envanter yönetimi ve stoğun kontrolünü sağlar. Depolama alanlarının düzenlenmesi, malzeme taleplerinin karşılanması, envanter kayıtlarının güncellenmesi ve malzeme stoklarının takibi gibi işlemleri gerçekleştirir.
  • Taşıt Filosu Yönetimi: Müdürlük, belediyenin taşıt filosunun yönetimini yapar. Taşıt bakım ve onarımlarını planlar, taşıtların güvenliği ve trafik uyumluluğunu sağlar, araçların kullanım takibini yapar ve gerekli lisans, sigorta ve bakım işlemlerini takip eder.
  • İdari ve Ofis Hizmetleri: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, belediyenin genel ofis hizmetlerini sağlar. Bu kapsamda, posta ve kargo hizmetlerini yönetir, evrak akışını sağlar, yazışmaları takip eder, toplantı ve etkinlik organizasyonlarını düzenler, ofis malzemelerinin temini ve yönetimi ile ilgilenir.
  • Temizlik ve Bakım Hizmetleri: Müdürlük, belediyenin tesislerinin temizlik ve bakımını organize eder. Ofislerin, toplantı salonlarının, umumi tuvaletlerin ve diğer ortak kullanım alanlarının temizlik ve düzenini sağlar. Ayrıca, belediye tesislerinin bakım ve onarım işlerini takip eder, teknik destek sağlar ve gerektiğinde dış kaynaklı hizmetlerin koordinasyonunu yapar.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, belediyenin operasyonel süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar ve diğer birimlerin işlerini destekler. Amacı, belediyenin genel işleyişinin düzenli ve verimli olmasını sağlamaktır.