Badge Logo
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müdürlüğü

Bilgi İşlem Müdürlüğü, belediyenin bilişim teknolojileri ve bilgi sistemlerinin yönetimiyle ilgili önemli bir birimdir. İşte Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün görevleriyle ilgili açıklamalar:

 

  • Altyapı Yönetimi: Bilgi İşlem Müdürlüğü, belediyenin bilgi teknolojileri altyapısının kurulumunu, yönetimini ve sürdürülebilirliğini sağlar. Bu kapsamda, sunucuların, ağ bağlantılarının, veri depolama sistemlerinin ve diğer donanımların düzenli bakımını yapar, güncellemeleri takip eder ve sorunları çözer.
  • Yazılım ve Uygulama Yönetimi: Belediyenin ihtiyaçları doğrultusunda yazılım ve uygulamaların tedarikini, kurulumunu ve yönetimini gerçekleştirir. Bu birim, belediyenin farklı departmanlarıyla işbirliği yaparak, özel yazılımların geliştirilmesini veya mevcut yazılımların özelleştirilmesini sağlar. Ayrıca, yazılımların lisans yönetimini yapar ve güncellemeleri takip eder.
  • Veri Yönetimi ve Güvenliği: Bilgi İşlem Müdürlüğü, belediyenin veri yönetimi süreçlerini oluşturur ve yönetir. Bu kapsamda, verilerin doğru ve güvenilir bir şekilde kaydedilmesini, depolanmasını ve yedeklenmesini sağlar. Aynı zamanda, veri güvenliği önlemlerini uygular, siber güvenlik tehditlerine karşı koruma sağlar ve yetkilendirme ve erişim kontrollerini yönetir.
  • Teknik Destek ve Kullanıcı Hizmetleri: Bilgi İşlem Müdürlüğü, belediye personeline teknik destek sağlar ve kullanıcı hizmetleri sunar. Bu birim, donanım veya yazılım sorunlarıyla ilgili kullanıcılara yardımcı olur, sorun giderme süreçlerini yönetir ve eğitimler düzenleyerek personelin bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilmesini sağlar.
  • Proje Yönetimi: Bilgi İşlem Müdürlüğü, belediyenin bilişim projelerinin yönetimini üstlenir. Bu kapsamda, projelerin planlamasını yapar, kaynakları tahsis eder, ilerlemeyi takip eder ve projelerin zamanında ve bütçeye uygun bir şekilde tamamlanmasını sağlar. Ayrıca, yeni teknolojilerin araştırılmasını ve belediyenin dijital dönüşüm sürecine liderlik eder.

Bilgi İşlem Müdürlüğü, belediyenin bilişim altyapısının sağlıklı işlemesini, veri güvenliğini ve verimliliği sağlamayı hedefler. Ayrıca, belediyenin teknolojik gelişmelere ayak uydurmasını ve hizmetlerini daha etkili bir şekilde sunmasını destekler.