Badge Logo
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, belediyenin imar planlaması, yapılaşma düzenlemeleri, şehir planlaması ve yerel yönetmeliklerin uygulanmasıyla ilgili görevleri yürüten bir birimdir. İşte İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün görevleriyle ilgili açıklamalar:

 

  • İmar Planlaması: Müdürlük, belediyenin imar planlarını hazırlar ve revize eder. Bu kapsamda, genel imar planı, nazım imar planı ve uygulama imar planı çalışmalarını yürütür. Ayrıca, yapılaşma ve kentsel dönüşüm projelerini değerlendirir ve koordinasyonu sağlar.
  • Yapı Ruhsatı ve İnşaat Denetimi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, yapı ruhsatı süreçlerini yönetir. Yapı ruhsatı başvurularını değerlendirir, gerekli kontrolleri yapar ve uygunluk durumunda ruhsatı düzenler. Ayrıca, inşaatların denetimini gerçekleştirir ve yapıların mevzuata uygunluğunu kontrol eder.
  • Planlı Alanlar ve Şehirleşme: Müdürlük, belediyenin planlı alanlarının yönetimini sağlar. Bu kapsamda, arazi kullanım planlaması yapar, arazi bölümlendirme işlemlerini denetler ve parsellerin tahsisi ile ilgili işlemleri gerçekleştirir. Şehirleşme ve yapılaşma süreçlerini yönetir.
  • Çevre Düzenlemesi ve Estetik Kontrol: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, belediyenin çevre düzenlemesi ve estetik kontrollerinden sorumludur. Kamusal alanların düzenlenmesini ve estetik açıdan kontrolünü sağlar. Binaların dış cephe düzenlemelerini denetler ve estetik açıdan uyumlu olmasını sağlar.
  • Yerel Yönetmeliklerin Uygulanması: Müdürlük, belediyenin yerel yönetmeliklerinin uygulanmasını sağlar. İlgili mevzuata uygunluk kontrolü yapar, şehir planlaması ve yapılaşma ile ilgili yerel yönetmeliklere uyumun sağlanmasını takip eder. Ayrıca, şehirleşme ve yapılaşma konusunda halkı bilgilendirir ve yönlendirir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, belediyenin imar planlaması, yapılaşma düzenlemeleri ve şehir planlaması konularında çalışmalar yapar ve yerel yönetmeliklerin uygulanmasını sağlar.