Badge Logo
Afet işleri müdürlüğü
Afet İşleri Müdürlüğü

Terme Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü olarak, ilçemizde meydana gelebilecek doğal afetler ve acil durumlara hızlı ve etkin bir şekilde müdahale etmek, olası riskleri en aza indirmek ve halkımızın güvenliğini sağlamak için çalışmaktayız. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak, afet sonrası süreçlerde destek sağlamak ve toplumu afetlere karşı bilinçlendirmek öncelikli görevlerimiz arasında yer almaktadır.

 

Afet İşleri Müdürlüğü olarak yürüttüğümüz temel faaliyetler şunlardır:

 

  • Afet Planlama ve Hazırlık: İlçemizde meydana gelebilecek deprem, sel, yangın gibi doğal afetler için hazırlıklı olmak amacıyla afet planları hazırlarız. Bu planlar, olası risk senaryolarını göz önünde bulundurarak, afet durumunda yapılması gereken müdahaleleri ve koordinasyonu belirler.
  • Afet Eğitimleri ve Farkındalık Çalışmaları: Vatandaşlarımızın afetlere karşı bilinçlenmesi ve hazırlıklı olmaları için çeşitli eğitimler düzenleriz. Deprem tatbikatları, afet durumunda nasıl hareket edileceği konusunda bilgilendirme seminerleri gibi etkinliklerle toplumun afetlere karşı farkındalığını artırırız.
  • Afet Sonrası Müdahale ve Kurtarma: Afet durumunda hızlı bir şekilde olay yerine intikal ederek, arama kurtarma çalışmalarını yürütürüz. Yıkılan yapıların enkaz altında mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarılması için gerekli önlemleri alır ve ekiplerimizi koordine ederiz.
  • İhtiyaç Sahiplerine Yardım: Afet sonrası ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik yardım ve destek çalışmalarını yürütürüz. Barınma, gıda, giyim gibi temel ihtiyaçların karşılanması için gerekli organizasyonları sağlarız.
  • Hasar Tespit ve Raporlama: Afet sonrasında meydana gelen hasarların tespit edilmesi ve raporlanması sürecini yürütürüz. Bu raporlar, gerekli tahliye ve güvenlik önlemlerinin alınmasına ve kaynakların etkin kullanılmasına yardımcı olur.
  • Acil Durum Ekipleri Koordinasyonu: İlçemizdeki diğer kurumlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde çalışarak, afet durumlarında etkin bir koordinasyon sağlarız. Bu sayede, afet müdahale süreçlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yürütmek için çaba gösteririz.

 

Terme Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü olarak, halkımızın güvenliği ve refahı için gece gündüz demeden çalışmaktayız. Doğal afetlerin oluşabileceği her anı göz önünde bulundurarak, sürekli olarak hazırlıklı ve eğitimli bir ekip olarak ilçemizi güvende tutmak için çaba sarf ediyoruz. Sizlerin de afetlere karşı bilinçlenmeniz ve hazırlıklı olmanız, mücadelemizde bize büyük destek olacaktır.