Badge Logo
Yapı Kontrol Müdürlüğü
Yapı Kontrol Müdürlüğü

Yapı Kontrol Müdürlüğü, belediyenin yapılaşma süreçlerini denetleyen ve yapıların mevzuata uygunluğunu sağlamakla görevli bir birimdir. İşte Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün görevleriyle ilgili açıklamalar:

 

  • Yapı Ruhsatı Verme: Yapı Kontrol Müdürlüğü, belediye sınırları içinde yapılacak olan yapı projelerinin ruhsatlandırma süreçlerini yönetir. Yapı ruhsatı başvurularını alır, gerekli incelemeleri yapar, teknik şartlara uygunluğunu kontrol eder ve ruhsatların verilmesi veya reddedilmesi sürecini takip eder.
  • Yapı Denetimi: Müdürlük, yapımı devam eden veya tamamlanmış olan yapıları denetler. Bu denetimler, yapıların inşaat sürecinde yapı teknikleri, statik hesaplar ve güvenlik önlemleri açısından uygunluğunu kontrol eder. Yapıların yapı ruhsatına ve mevzuata uygun olarak inşa edildiğini doğrular.
  • İmar Planına Uyum Kontrolü: Yapı Kontrol Müdürlüğü, belediye imar planlarına uygun yapılaşmayı sağlamak amacıyla yapıların imar planlarına uyumunu kontrol eder. Bu kapsamda, yapıların yerleşim, kat yüksekliği, kullanım amacı gibi imar planı kurallarına uygunluğunu denetler ve gerekli düzeltici önlemlerin alınmasını sağlar.
  • İnşaat ve Yapı Güvenliği: Müdürlük, inşaat ve yapı güvenliği konusunda denetimler yapar ve önlemler alır. Yapıların güvenliği, sağlamlığı ve yapı malzemelerinin uygunluğunu kontrol eder. Ayrıca, yangın güvenliği, enerji verimliliği ve engelli erişimi gibi yapı standartlarının sağlanmasını denetler.
  • İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi: Yapı Kontrol Müdürlüğü, yapılarla ilgili yapılan itiraz ve şikayetleri değerlendirir. Vatandaşların yapılarla ilgili şikayetlerini alır, incelemeler yapar ve gerektiğinde gerekli yaptırımları uygular. Aynı zamanda, yapılarla ilgili uygunsuzlukları tespit eden denetimler yaparak gerekli önlemleri alır.

Yapı Kontrol Müdürlüğü, belediye sınırları içinde yapılaşma süreçlerini düzenleyerek, yapıların güvenli ve mevzuata uygun bir şekilde inşa edilmesini sağlar. Bu sayede, yapıların çevreye uyumu, estetik görünümü ve toplum sağlığına uygunluğu sağlanır.