Badge Logo
Yazı İşleri Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü, belediyenin yazışmalarını yöneten, evrak akışını düzenleyen ve arşivleme işlemlerini gerçekleştiren bir birimdir. İşte Yazı İşleri Müdürlüğü'nün görevleriyle ilgili açıklamalar:

 

  • Yazışma ve Dosyalama: Yazı İşleri Müdürlüğü, belediye içi ve dışı yazışmaların yönetimini sağlar. Gelen ve giden evrakların kaydını tutar, evrakların kayıt altına alınmasını ve dağıtılmasını sağlar. Ayrıca, evrakların doğru şekilde dosyalanmasını ve arşivlenmesini gerçekleştirir.
  • İç Yazışmaların Hazırlanması: Müdürlük, belediye içindeki birimler arasında yazışma süreçlerini yönetir. İlgili birimlerden gelen talepleri değerlendirir, yazışma süreçlerini başlatır ve ilgili birimlere yazışma konularını ileterek takibini yapar. Ayrıca, birimler arası koordinasyonu sağlamak amacıyla toplantıların düzenlenmesine yardımcı olur.
  • Meclis ve Komisyon İşleri: Yazı İşleri Müdürlüğü, belediye meclisi ve komisyonlarının işleyişini destekler. Meclis toplantılarının hazırlık süreçlerini yönetir, gündemlerin oluşturulmasına yardımcı olur, meclis kararlarının tutanaklarını düzenler ve meclis kararlarının ilanını gerçekleştirir. Ayrıca, komisyon çalışmalarını takip eder ve komisyon raporlarının hazırlanmasına yardımcı olur.
  • İdari İşlemlere İlişkin Evrakların Hazırlanması: Müdürlük, belediyenin idari işlemleri için gerekli evrakların hazırlanmasında destek sağlar. Resmi yazı, genelge, duyuru ve bildirilerin yazımını gerçekleştirir. Ayrıca, mevzuata uygun olarak belediye ile ilgili tüm belge ve raporların hazırlanmasını sağlar.
  • Arşivleme ve Bilgi Yönetimi: Yazı İşleri Müdürlüğü, belediyenin evrak arşivini düzenler ve yönetir. Evrakların saklanması, arşivlenmesi ve erişilebilirliğini sağlar. Ayrıca, belgelerin güncel ve doğru şekilde arşivlenmesini takip eder ve gerektiğinde arşivden belgelerin teminini yapar.

Yazı İşleri Müdürlüğü, belediyenin yazışma süreçlerinin düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar. Aynı zamanda, belediye meclisi ve komisyonlarının işleyişini destekleyerek belediye içi iletişimi sağlamlaştırır.