Badge Logo
T.C. Terme Belediyesi - 3
İhale ve Duyurular
İlçemiz Gökçeağaç mahallesi sınırları içinde 108 ada 3 ve 4 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hazırlanmış olup, Terme Belediye Meclisinde 06.12.2023 tarih ve 113 sayılı karar ile, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinde ise 16.01.2024 tarih ve 53 sayılı karar ile onaylanmıştır. Onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 21.02.2024 tarihinde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
İlçemiz Evci mahallesi sınırları içinde Samsun-Ordu Karayolu üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hazırlanmış olup, Terme Belediye Meclisinde 01.11.2023 tarih ve 98 sayılı karar ile, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinde ise 16.01.2024 tarih ve 52 sayılı karar ile onaylanmıştır. Onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 21.02.2024 tarihinde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
İlçemiz Karacalı mahallesi sınırları içinde 114 ada 1,2 ve 3 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hazırlanmış olup, Terme Belediye Meclisinde 06.12.2023 tarih ve 112 sayılı karar ile, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinde ise 16.01.2024 tarih ve 54 sayılı karar ile onaylanmıştır. Onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 21.02.2024 tarihinde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
İlçemiz Fenk mahallesi sınırları içinde 1025 ada 1,2 ve 3 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hazırlanmış olup, Terme Belediye Meclisinde 06.12.2023 tarih ve 114 sayılı karar ile, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinde ise 16.01.2024 tarih ve 51 sayılı karar ile onaylanmıştır. Onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 21.02.2024 tarihinde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
İlçemiz Elmalık ve Fenk Mahallesi sınırları içinde F37C05D2C, F37C05D03B ve F37C05C4A paftası üzerinde 1 /1000 ölçekli uygulamalı imar plan değişikliği hazırlanmıştır. Terme Belediye Meclisinin 08/09/2023 tarih ve 75 sayılı kararı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 13/10/2023 tarih ve 456 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz ilan panosunda 25.10.2023 - 27.11.2023 tarihleri arasında 30 gün süre askıya çıkarılmış
İlçemiz , Evci mahallesinde 441 ada 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi gereği imar uygulama dosyası Terme Belediye Encümenin 04.01.2024 tarihli, 2 kararı ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin 25.01.2024 tarih ve 184 sayılı Encümen Kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan İmar uygulaması belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 15/02/2024 tarihi ile 15/03/2024 tarihlerinde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi F37C04C2D F37C04C2C ve F37C05D1D pafta tapusunda Cumhuriyet Mahallesi 1 ada 28,29,31,32,33,41,42,43,44,46,47,48,50,51,52,53,54 ve 64 numaralı parselin bulunduğu alanda, belediye hizmet alanı, ticaret (T2) alanı (oto galericiler sitesi) oluşturulması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Terme Belediye Meclisinin 07/06/2023 tarih ve 60 sayılı kararı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17/11/2023 tarih ve 543 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz ilan panosunda 085.12.2023-08.01.2024 tarihleri arasında 30 gün süre askıya çıkarılmış


Mal Alımı için İhale İlanı

Terme Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Terme’de “Terme Makine Sanayi Ortak Kullanım Atölyesi” için 6 Lot’tan oluşan bir mal alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

Lot 1: Dizüstü Bilgisayar (2 adet), Masaüstü Bilgisayar (1 adet), İş İstasyonu Bilgisayar (1 adet), Solidworks Yazılımı (1 adet), Güç Kaynağı-UPS (1 adet)

Lot 2: Kantar (2 adet), Gezer Köprülü Vinç (1 adet), Jeneratör(1 adet)

Lot 3: Kumlama Odası/Holü (1 adet), Endüstriyel Boya Kabini ve Fırını (1 adet)

Lot 4: Silindir Bükme Makinesi (1 adet), Profil Bükme Makinesi (1 adet), Köşe Kesme Makinesi (1 adet)

Lot 5: CNC Giyotin Makas Açı Ayarlı (1 adet), CNC Abkant Pres (1 adet)

Lot 6: CNC Plazma Kesim Makinesi (1 adet)

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren ihale dosyası Yeni Mahalle Kocaman Caddesi No:12/7 Terme / SAMSUN adresinden veya www.ka.gov.tr, www.ka.oka.gov.tr ve https://www.terme.bel.tr/ internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih: 07.03.2023 ve Saat: 10:00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; https://www.terme.bel.tr/ ve www.oka.org.tr adreslerinde yayınlanacaktır.

Teklifler, 07/03/2023 tarihinde, saat 10:00’da ve Terme Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu Kat:3 Fenk Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:1 Terme / SAMSUN adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

Teklif Dosyası indirmek için linke tıklayın: https://dosya.co/nkt6nybv6gln/Teklif_Dosyası_Mal_alımı_09.02.2023_oka.doc.html

İhale Teklif Dosyası Kontrol Listesi İndirmek İçin Linke Tıkla: https://dosya.co/s901dlc1huu8/3_Teklif_dosyası_kontrol_listesi_istekli_firma.docx.html

TERME BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

KİRA, SATIŞ ve HİZMET İHALESİ İLANI

MADDE 1-Aşağıda tabloda belirtilen 2 adet dükkan, 1 adet ATM yeri 3(üç) yıllığına, 2 adet Dükkan 10(on) yıllığına, 1 adet idari bina, soğuk hava deposu ve 7 adet mantar çadırı ayrı ayrı 1(bir) yıllığına kira ihalesi ile 2 adet arsa ve 1 adet kargir bina ve arsanın satış ihalesi ve Sıfır Atık Yönetimi Kapsamında İlçemiz genelinde Ambalaj Atığı Toplama, Taşıma ve Ayrıştırma Hizmeti İşi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi kapalı teklif açık arttırma usulüyle, 16.02.2023 perşembe günü saat 10:30’da sırasıyla hizalarındaki muhammen bedeller üzerinden, Terme Belediyesi Hizmet Binası, 3. Kat Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Sıra No Taşınmazın Adresi Ada Parsel Yüzölçümü (m2) Kiraya Verilen

Taşınmazın Cinsi Muhammen Yıllık Kira Bedeli (KDV hariç) Geçici Teminat

1 Kozluk/Yavuz Mahallesi 168 2 37,00 m2 7 dış kapı numaralı dükkân 4.212,50-TL 379,13-TL

2 Sakarlı Mahallesi 314 11 23,30 m2 2 Numaralı Dükkân 4.425,00-TL 398,25-TL

3 Yeni Mah. Huzur Park ----- ------ 6 m2 ATM Yeri 21.550,00-TL 1.939,50-TL

4 Elmalık Mahallesi 814 1 ------ İdari Bina ve 7 nolu Çadır 4.500,00-TL 135,00-TL

5 Elmalık Mahallesi 814 1 ------ Soğuk Hava Deposu 4 nolu Çadır 4.500,00-TL 135,00-TL

6 Elmalık Mahallesi 814 1 ------ Ayrı ayrı 1,2,3,5,6 nolu çadırlar 4.500,00-TL 135,00-TL

7 Fenk Mah. Namlı Sok 276 81 56,26 m2 Zemin kat 1 ve 2 nolu bağımsız bölümlü dükkânlar 16.500,00-TL 4.950,00-TL

Sıra No Taşınmazın Adresi Ada Parsel Yüzölçümü (m2) Satışı Yapılacak

Taşınmazın Cinsi Muhammen Satış Bedeli (KDV hariç) Geçici Teminat

1 Çay Mahallesi 896 3 3.040,62 m2 Arsa 7.719.731,00-TL 231.591,93-TL

2 Mescitli Mahallesi 164 30 877,90 m2 Arsa 150.340,38-TL 9.020,42-TL

3 Kazımkarabekirpaşa Mahallesi,Meşelik Mevkii 312 2 1315,91 m2 Kargir bina ve arsa

110.625,00-TL

6.637,50-TL

Sıra No İşin Adı Yıllık Muhammen Bedel Geçici Teminat

1 Sıfır Atık Yönetimi Kapsamında İlçemiz genelinde Ambalaj Atığı Toplama, Taşıma ve Ayrıştırma Hizmeti İşi 150.000,00 TL 9.000,00-TL

MADDE 2-Kira ihalesinin şartnamesi mesai saatleri içinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir. Ancak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişimciler şartname bedeli olan 250,00-TL (ikiyüzellitürklirası) yi her bir taşınmaz için ayrı olmak üzere Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıp, şartname bedelini yatırdığına dair alındı makbuzunu ihale dosyası içerisine koymak zorundadır. İstekliler ihale evraklarını 16.02.2023 Perşembe günü, saat 10:30’dan önce Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne verecektir. Bu tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

MADDE 3-İhalede (yarışma) artırımlar muhammen bedeller üzerinden yapılacaktır. İstekliler katılacakları ihale için yukarıda tabloda belirtilen tutarda geçici teminat veya teminat mektubu verecektir.

MADDE 4-İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BELGELER:

A-)Gerçek Kişiler:

a) Nüfus cüzdanının idarece onaylı sureti,

b) Kanuni ikametgâh belgesi,

c) Tebligat için adres beyannamesi,

d) Noterden tanzim ve tasdik edilmiş imza beyannamesinin idarece onaylı sureti,

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin idarece onaylı suretleri,

f) Geçici teminat, (2886 Sayılı D.İ.K.’da belirtilen Geçici Teminat olarak kabul edilen değerler)

g) İhaleye katılanın ve vekilinin; Terme Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

B-)Tüzel Kişiler:

a) Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge,

b) Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirkülerinin idarece onaylı suretleri,

c) Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi,

d) Geçici teminat,(2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler)

e) Şirketin ve vekilinin; Terme Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

C-) 1-) Mantar Çadırlarının Kira ihalesine girenler;

- Mantar ürettiğine dair Kurs Belgesi veya en az 1 yıl mantar ürettiğini gösteren ÇKS Belgesi

- e-Devlet internet adresinden alınacak Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi.

2-) Sıfır Atık Yönetimi Kapsamında İlçemiz genelinde Ambalaj Atığı Toplama, Taşıma ve Ayrıştırma Hizmeti İşi İhalesine girenler

- Toplama Ayırma Tesisinin (TAT) Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) veya Çevre Lisansı.

D-) Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin idarece onaylı suretleri.

E-)İhaleye katılacak olan tüzel kişiler adına katılanlardan, gerçek kişilerden ve vekâleten katılacak olanlardan Adli Sicil Kaydı.

F-)İsteklilerin ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı,

MADDE 5- İhale bedeli üzerinden hesaplanacak yasal mevzuattan kaynaklanan her türlü vergi, resim, harç, KDV giderleri ihaleyi alan kişi tarafından ödenecektir.

MADDE 6-İhale komisyonu 2886 Devlet İhale Kanununun 29.maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.


TERME BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

KİRA VE SATIŞ İHALE İLANI

MADDE 1-Aşağıda tabloda belirtilen 2 adet arsanın 10(on) yıllığına, 7 adet dükkan, 10 adet yazıhane, 2 adet büfe ve 2 adet wc, 1 adet kapalı otopark, 1 adet otopark alanının 3(üç) yıllığına kira ihalesi, iki adet taşınmazın satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca, açık teklif usulüyle, 01.12.2022 perşembe günü saat 10:00’da kira ihalesi ve satış ihalesi, sırasıyla hizalarındaki muhammen bedeller üzerinden, Terme Belediyesi Hizmet Binası, 3. Kat Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Sıra No Taşınmazın Adresi Ada Parsel Yüzölçümü (m2) Kiraya Verilen

Taşınmazın Cinsi Muhammen Yıllık

Kira Bedeli

(KDV hariç)

Geçici Teminat

1 Kozluk/Yavuz Mahallesi 168 2 37,00 m2 7 dış kapı numaralı dükkân 4.260,00-TL 383,40-TL


2 Kozluk/Yavuz Mahallesi 168 4 36,93 m2 11 dış kapı numaralı dükkân 4.260,00-TL 383,40-TL


3 Kozluk/Yavuz Mahallesi 168 9 17,37 m2 21 dış kapı numaralı dükkân 2.700,00-TL 243,00-TL


4 Kozluk/Yavuz Mahallesi 168 10 43,55 m2 23 dış kapı numaralı dükkân 4.920,00-TL 442,80-TL


5 Sakarlı Mahallesi 314 11 23,30 m2 2 Numaralı Dükkân 4.500,00-TL 405,00-TL


6 Fenk Mahallesi Belediye Hizmet Binası Zemin Katı ---- ---- 24,30 m2 13/A numaralı dükkân 7.350,00-TL 1.323,00-TL


7 Fenk Mahallesi Belediye Hizmet Binası Zemin Katı ---- ---- 24,30 m2 13/B numaralı dükkân 7.350,00-TL 1.323,00-TL


8 Yeni Mahalle, Irmak Sokak 84 25 1250,00 m2 Otopark Alanı 51.000,00-TL 4.590,00-TL


9 Yeni Mahalle, Irmak Sokak 84 25 83,00 m2 wc ve büfe 15.000,00-TL 1.350,00-TL


10 Çay Mahallesi, Kapalı Pazaryeri 164 1 ------- Kapalı Otopark 36.000,00-TL 3.240,00-TL


11 Terme Şehirler Arası Otobüs Terminali (1,2,3,4,5,6,7,8,9 nolu yazıhaneler) ---- ----

Yazıhane 12.000,00-TL 1.080,00-TL


12 Terme Şehirler Arası Otobüs Terminali (10 nolu yazıhane) ---- ---- 12,30 m2 Yazıhane 9.480,00-TL 853,20-TL


13 Terme Şehirler Arası Otobüs Terminali ---- ---- 66,00 m2 WC 3.750,00-TL 337,50-TL


14 Terme Şehirler Arası Otobüs Terminali ---- ---- 18,00 m2 Büfe 4.060,00-TL 365,40-TL


15 Elmalık Mahallesi 810 1 4626,79 m2 Arsa 5.700,00-TL 1.710,00-TL


16 Elmalık Mahallesi 811 2 3398,62 m2 Arsa 4.100,00-TL 1.230,00-TL


Sıra No Taşınmazın Adresi Ada Parsel Yüzölçümü

(m2) Satışı Yapılacak

Taşınmazın Cinsi Muhammen Satış Bedeli(KDV hariç) Geçici Teminat

1 Evci Mahallesi 122 4 3218,15 m2 Arsa 5.630.876,25-TL 337.852,58-TL

2 Fenk Mahallesi 276 81 25,33 m2 Dükkân 252.107,50-TL 15.126,45-TL

MADDE 2-Kira ihalesinin şartnamesi mesai saatleri içinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir. Ancak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişimciler şartname bedeli olan 250,00-TL (ikiyüzellitürklirası) yi her bir taşınmaz için ayrı olmak üzere Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıp, şartname bedelini yatırdığına dair alındı makbuzunu ihale dosyası içerisine koymak zorundadır. İstekliler ihale evraklarını 01.12.2022 Perşembe günü, saat 10:00’dan önce Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne verecektir. Bu tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

MADDE 3-İhalede (yarışma) artırımlar muhammen bedeller üzerinden yapılacaktır. İstekliler katılacakları ihale için yukarıda tabloda belirtilen tutarda geçici teminat veya teminat mektubu verecektir.

MADDE 4-İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BELGELER:

A-)Gerçek Kişiler:

a) Nüfus cüzdanının idarece onaylı sureti,

b) Kanuni ikametgâh belgesi,

c) Tebligat için adres beyannamesi,

d) Noterden tanzim ve tasdik edilmiş imza beyannamesinin idarece onaylı sureti,

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin idarece onaylı suretleri,

f) Geçici teminat, (2886 Sayılı D.İ.K.’da belirtilen Geçici Teminat olarak kabul edilen değerler)

g) İhaleye katılanın ve vekilinin; Terme Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

B-)Tüzel Kişiler:

a) Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge,

b) Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirkülerinin idarece onaylı suretleri,

c) Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi,

d) Geçici teminat,(2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

e) Şirketin ve vekilinin; Terme Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

C-)Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin idarece onaylı suretleri.

D-)İhaleye katılacak olan tüzel kişiler adına katılanlardan, gerçek kişilerden ve vekâleten katılacak olanlardan Adli Sicil Kaydı.

E-)İsteklilerin ihalelerden yasaklı olmadığına dair kendi el yazıları ile yazılı beyanı,

MADDE 5- İhale bedeli üzerinden hesaplanacak yasal mevzuattan kaynaklanan her türlü vergi, resim, harç, KDV giderleri ihaleyi alan kişi tarafından ödenecektir.

MADDE 6-İhale komisyonu 2886 Devlet İhale Kanununun 29.maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.


 Sinop Valiliği İl yazı İşleri Müdürlüğünün 14.06.2022 tarih ve 12554 sayılı yazısı.

        Sinop Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından alınan, Merkez ve İlçe Muhtelif Köy Yollarında

Çalıştırılmak Üzere 38 Adet Araç ve İş Makinesi Kiralama Hizmet Satın Alım İşi ihalesi

TERME BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

KİRA VE SATIŞ İHALE İLANI

MADDE 1-Aşağıda Tabloda belirtilen büfenin 3(üç) yıl, mantar üretim tesisinin 6(altı) yıllığına kira ihalesi ve 3 adet taşınmazın satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca, açık teklif usulüyle, 02.12.2021 perşembe günü saat 11:00’da kira ihalesi, saat 11:30’da satış ihalesi, sırasıyla hizalarındaki muhammen bedeller üzerinden, Terme Belediyesi Hizmet Binası, 3. Kat Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Sıra No Taşınmazın Adresi Ada Parsel Yüzölçümü

(m2) Kiraya Verilen

Taşınmazın Cinsi Muhammen Yıllık

Kira Bedeli

(KDV hariç)

Geçici Teminat

1 Yeni Mahalle, Kasaplar Sokak 72 1 ----- Büfe 6.925,00-TL 623,25-TL

2 Karacaköy Mahallesi 104 3 6.724,08 İstiridye Mantar Kompostu ve Misel Üretim Tesisi


282.000,00-TL


50.760,00-TL

Sıra No Taşınmazın Adresi Ada Parsel Yüzölçümü (m2) Satışı Yapılacak

Taşınmazın Cinsi Muhammen Satış Bedeli

(KDV hariç)

Geçici Teminat

1 Kazımkarabekirpaşa Mah. Canikyolu Mevkii 177 14 28.16 Kargir Tuvalet ve Arsası

4.000,00-TL

120,00-TL

2 Kazımkarabekirpaşa Mah. Canikyolu Mevkii 178 20 168.52 Kargir Bina ve Arsası

41.500,00-TL

1.245,00-TL

3 Kazımkarabekirpaşa Mah. Canikyolu Mevkii 179 32 86,01 Kargir Bina ve Arsası

30.750,00-TL

922,50-TL


MADDE 2-Kira ihalesinin şartnamesi mesai saatleri içinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir. Ancak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişimciler şartname bedeli olan 100,00-TL (yüztürklirası) yi her bir taşınmaz için ayrı olmak üzere Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıp, şartname bedelini yatırdığına dair alındı makbuzunu ihale dosyası içerisine koymak zorundadır. İstekliler ihale evraklarını 02.12.2021 Perşembe günü, saat 11:00 tarih ve saatten önce Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne verecektir. Bu tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.


MADDE 3-İhalede (yarışma) artırımlar muhammen bedeller üzerinden yapılacaktır. İstekliler katılacakları ihale için yukarıda tabloda belirtilen tutarda geçici teminat veya teminat mektubu verecektir.


MADDE 4-İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BELGELER:


A-)Gerçek Kişiler:

a) Nüfus cüzdanının idarece onaylı sureti,

b) Kanuni ikametgâh belgesi,

c) Tebligat için adres beyannamesi,

d) Noterden tanzim ve tasdik edilmiş imza beyannamesinin idarece onaylı sureti,

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin idarece onaylı suretleri,

f) Geçici teminat, (2886 Sayılı D.İ.K.’da belirtilen Geçici Teminat olarak kabul edilen değerler)

g) İhaleye katılanın ve vekilinin; Terme Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

h) Gerçek kişiler İstiridye Mantar Kompostu ve Misel Üretim Tesisi için ihaleye girecekse aşağıdaki belgelerden en az birini getirmelidir;

       1- Mantar veya kompost ürettiğine dair 5 yıllık faaliyetini gösteren faaliyet belgesi veya oda kaydı veya ÇKS Belgesi,

       2-Mantar veya kompost üretimi konusunda akademik ya da resmi kurumlara yayın hazırlamış veya kompost üretim konusunda resmi kurumlar ile proje yapmış olduğuna dair belge.B-)Tüzel Kişiler:

a) Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge,

b) Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirkülerinin idarece onaylı suretleri,

c) Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi,

d) Geçici teminat,(2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

e) Şirketin ve vekilinin; Terme Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

f) Şirket İstiridye Mantar Kompostu ve Misel Üretim Tesisi için ihaleye girecekse aşağıdaki belgelerden en az birini getirmelidir;

      1-Son 5 yıllık faaliyetine devam ettiğini, son 2 yılda yıllık cirosunun beş milyonun üstünde gerçekleştiğini belgelemek,

      2- Son 5 yıl içerisinde 50 ton mantar üretmiş veya satmış olduğuna dair belge,

      3- Son 15 yıl içinde en az 750 m2 mantar üretim tesisi kurduğuna veya işlettiğine dair belge,

      4- Son 5 yıl içerisinde 500 ton kompost ürettiğine ya da sattığına dair belge.


C-)Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin idarece onaylı suretleri.


D-)İhaleye katılacak olan tüzel kişiler adına katılanlardan, gerçek kişilerden ve vekâleten katılacak olanlardan Adli Sicil Kaydı.


MADDE 5- İhale bedeli üzerinden hesaplanacak yasal mevzuattan kaynaklanan her türlü vergi, resim, harç, KDV giderleri ihaleyi alan kişi tarafından ödenecektir.


MADDE 6-İhale komisyonu 2886 Devlet İhale Kanununun 29.maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur. İlçemiz , Evci mahallesinde 230 ada 1, 2,3 nolu parseller ve 231 ada 1, 2, 3 nolu parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi gereği imar uygulama dosyası Terme Belediye Encümenin 01.12.2022 tarihli, 354 kararı ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin 05.01.2023 tarih ve 6 sayılı Encümen Kararı onaylanmıştır.

        Onaylanan İmar uygulaması belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 13/01/2023 tarihi ile 13/02/2023 tarihlerinde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

 İlçemiz , Evci mahallesinde 117 ada 2,3,4,5,6,7 parseller , 118 ada 2,3,4,5,6,7 parseller, 119 ada 2,3,4,5,6,7 parseller, 120 ada 1,2 parseller 121 ada 9,10,11,12,13,14 parseller, 372 ada 768,769,770,771,772,773,774,775,776,777,778,779,780,781,782,784,785 parseller, 421 ada 1,2,3,4,5,6,7 parseller ile Sakarlı - 117 ada 1 parsel, 118 ada 1 parsel, 119 ada 1 parsel, 285 ada 1 parsel, 365 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, 33,34,35 parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi gereği imar uygulaması onaylanmıştır.

        Onaylanan İmar uygulaması belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 19/12/2022 tarihi ile 19/01/2023 tarihlerinde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlçemiz Sakarlı Mahallesi 135 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ve 13 nolu parsellerin bulunduğu alanda Terme Belediye Encümenin 06/10/2022 tarihli, 301 kararı ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin 03/11/2022 tarih ve 1641 sayılı Encümen Kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi gereği imar uygulaması onaylanmıştır.

        Onaylanan İmar uygulaması belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 09/11/2022 tarihi ile 12/12/2022 tarihlerinde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Metruk yapılara ilişkin 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesinde “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır.

Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir” hükmü belirtilmiştir.

Belediyemiz sınırları içerisinde İlçemiz Fenk Mahallesi 104 ada 31 parsel üzerinde zemin kattan oluşan kâgir binanın terk edilmiş vaziyette olduğu, yıkılabilir derecede tehlike arz ettiği, kapı ve pencerelerin kullanılmaz durumda olduğu, elektrik ve su bağlantıların olmadığı, yapının estetik açısından çirkin görünüm oluşturduğu, çevre sakinlerinin vermiş olduğu bilgiye göre akrep ve farelerin olduğu, metruk yapının içerisinde kimliği belirsiz kişilerin girdiği yönünde bilgi alışverişi yapılmış olup, çevre sağlığını tehdit ettiği 28/01/2019 tarihinde müdürlüğümüz tarafından tespiti yapılmış olup, bu durum yapı sahiplerine tebliğ edilememiştir. Söz konusu 39. Madde “….. tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ilan edilir.” hükmü gereği Belediyemiz internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanun’un 39. maddesi (Değişik fıkra.04/07/20l9-7181/12 md.); "Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir." hükmü getirilmiştir. İlgili kanun hükmü gereğince malik tespiti yapılamayan, adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde adresine ulaşılamayan, posta yoluyla tebliğ işlemi gerçekleştirilemeyen metruk yapılara ait tebliğler Belediyemiz web sayfasında 30 gün süre ile ilana çıkmıştır. Fenk Mahallesi 104 ada 31 parsel nolu taşınmazda yer alan zemin katlı kâgir metruk yapının ilgililerine Belediyemizce alınan maili inhidam kararı ile alakalı bilgi ve itiraz talepleri için başvurularını Belediyemiz "Yapı Kontrol Müdürlüğü" ne yapmaları, herhangi bir başvurunun ilgililerince yapılmaması halinde 3l94 sayılı İmar Kanunu'nun 39. maddesi gereğince metruk yapılar hakkında Belediyemizce işlem başlatılacağı ilanen duyurulur. 18.10.2022


4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmazların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek-3 üncü maddesine dayanılarak yayımlanan Kamu

Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul Esaslara göre, yazımız eki ilan metninde yazılı

Hazine adına kayıtlı taşınmaz üzerinde gerçek ve tüzel kişiler lehine 49 yıl süreli bağımsız ve sürekli

nitelikte irtifak hakkı tesis edilecektir.

Metruk yapılara ilişkin 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesinde “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır.


Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir” hükmü belirtilmiştir.


Belediyemiz sınırları içerisinde İlçemiz Çay Mahallesi 252 ada 12 parsel (eskisi 132 ada 72 parsel) üzerinde zemin +1 normal kattan oluşan kâgir binanın terk edilmiş durumda olduğu, yapının yıkılabilir derecede tehlike arz ettiği, kapıların ve pencerelerinin kullanılmaz durumda olduğu, elektrik ve su bağlantılarının olmadığı, okul bölgesinde çok yakın olduğundan metruk yapının içerisinde akrep ve farelerin olduğu, çevre binalara ve okul bölgesine girdiği, çevre sağlığını tehdit ettiği ve metruk yapının içerisine kimliği belirsiz kişilerinin girip çıktığı, binanın çöplük haline getirilmiş olduğu, insanların can ve mal güvenliğini açısından tehdit oluşturduğu, yapının estetik açısından çirkin görünüm ve çevre kirliliğine yol açtığı tespiti yapılmıştır. 15.05.2019 tarihinde tespit edilmiş olup, bu durum yapı sahiplerine tebliğ edilememiştir. Söz konusu 39. Madde “….. tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ilan edilir.” hükmü gereği Belediyemiz internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilmiştir.


3194 sayılı İmar Kanun’un 39. maddesi (Değişik fıkra.04/07/20l9-7181/12 md.); "Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir." hükmü getirilmiştir. İlgili kanun hükmü gereğince malik tespiti yapılamayan, adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde adresine ulaşılamayan, posta yoluyla tebliğ işlemi gerçekleştirilemeyen metruk yapılara ait tebliğler Belediyemiz web sayfasında 30 gün süre ile ilana çıkmıştır. Çay Mahallesi  252 ada 12 parsel (eskisi 132 ada 72 parsel) nolu taşınmazda yer alan zemin+1 katlı kâgir metruk yapının ilgililerine Belediyemizce alınan maili inhidam kararı ile alakalı bilgi ve itiraz talepleri için başvurularını Belediyemiz "Yapı Kontrol Müdürlüğü" ne yapmaları, herhangi bir başvurunun ilgililerince yapılmaması halinde 3l94 sayılı İmar Kanunu'nun 39. maddesi gereğince metruk yapılar hakkında Belediyemizce işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.İlçemiz Çangallar mahallesi 105 ada 9, 24, 34 ve 35 nolu parseller üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hazırlanmış olup, Terme Belediye Meclisinde ve Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinde onaylanmıştır.

          Onaylanan imar plan değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 1 (bir) ay süre ile 07.09.2022 tarihinde askıya çıkarılmıştır

İlçemiz Fenk mahallesi ve Çangallar mahallesi sınırları içinde park alanının belediye hizmet alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hazırlanmış olup, Terme Belediye Meclisinde ve Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinde onaylanmıştır.

          Onaylanan imar plan değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 1 (bir) ay süre ile 07.09.2022 tarihinde askıya çıkarılmıştır.

   İlimiz Terme İlçesi Evci-Sakarlı-Gökçeağaç mahallelerinde 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar plan değişikliği hazırlanmıştır.

         Hazırlanan İmar Plan Değişikliği Terme Belediye Meclisinde ve Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinde onaylanmıştır. Onaylanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar plan değişikliği belediyemiz imar ve şehircilik müdürlüğü ilan panosunda 01.07.2022 tarihinde bir (1) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmazların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek-3 üncü maddesine dayanılarak yayımlanan Kamu

Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul Esaslara göre, yazımız eki ilan metninde yazılı

Hazine adına kayıtlı taşınmaz üzerinde gerçek ve tüzel kişiler lehine 49 yıl süreli bağımsız ve sürekli

nitelikte irtifak hakkı tesis edilecektir.


ASKIYA ÇIKMA TUTANAĞI

İlçemiz Akçay mahallesi 192 ada 25, 26, 27, 37, 38, 39, 40, 88, 173 ,174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239 ve Gökçeağaç mahallesi 127 ada 23 parsel üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hazırlanmış ve Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinde 15.03.2022 tarih ve 154 sayılı karar ile, Terme Belediye Meclisinde 02.02.2022 tarih ve 9 sayılı karar ile onaylanmıştır. Onaylanan imar plan değişikliği belediyemiz ilan panosunda 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.


 İlçemiz Sarayköy Mahallesi 112 ada 21, 25, 26, 27, 28, 36, 37 ve 38 parsel numaralı taşınmazlar ile Yeni Mahalle 702 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 parsel numaralı taşınmazların dahilinde bulunduğu düzenleme sahası içerisinde Terme Belediye Encümenin 27.01.2022 tarihli ve 26 sayılı kararı ile onanmış olmakla birlikte Samsun Büyükşehir Belediyesinin 10.03.2022 tarih ve 291 sayılı Encümen Kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi gereği imar uygulaması yapılmıştır. 


Yapılan İmar uygulaması 07/03/2022 - 07/04/2022 tarihleri arasında Belediyemiz ilan panosunda 30 gün süre ile askıya çıkarılmış olup Onaylanan imar plan notu değişikliği belediyemiz ilan panosunda 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlçemiz Çay Mahallesi 47 ada 2, 3, 4, 5, 6, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 59, 60, 72, 73, 74, 75, parseller , 46 ada 1 ve 2 parseller ile 65 ada 1 nolu parsellerin bulunduğu alanda Terme Belediye Encümenin 16/12/2021 tarihli, 400 sayılı kararı ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin 17/02/2022 tarih ve 178 sayılı Encümen Kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi gereği imar uygulaması yapılmıştır. 

         Yapılan İmar uygulaması 07/03/2022 - 07/04/2022 tarihleri arasında Belediyemiz ilan panosunda 30 gün süre ile askıya çıkarılmış olup Onaylanan imar plan notu değişikliği belediyemiz ilan panosunda 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlçemiz Yalı Mahallede ekli krokide yer alan parsellerde bulunan Terme Belediye Encümenin 09/12/2021 tarihli, 389 karara ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin 23/12/2021 tarih ve 831 sayılı Encümen Kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi gereği imar uygulaması yapılmıştır. 

Onaylanan imar plan notu değişikliği belediyemiz ilan panosunda 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlçemiz Yeni Mahallede ekli krokide yer alan parsellerde bulunan Terme Belediye Encümenin 14/07/2021 tarihli, 199 karara ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin 14/10/2021 tarih ve 640 sayılı Encümen Kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi gereği imar uygulaması yapılmıştır.  Onaylanan imar plan değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 04.10.2021 tarihinde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır

Onaylanan imar plan notu değişikliği belediyemiz ilan panosunda 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

 3194 sayılı ve 7221 sayılı yasalarda yapılan bazı değişiklikler gereği mevcut imar planlarında kat yüksekliklerinin belirlenmediği alanlarda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hazırlanarak Terme Belediye Meclisinde ve Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinde onaylanmıştır. Onaylanan imar plan değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 04.10.2021 tarihinde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır

Onaylanan imar plan notu değişikliği belediyemiz ilan panosunda 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlçemiz Elmalık, Fenk, Cumhuriyet, Çay, Çangallar, Mahallesi ekli krokide yer alan parsellerde bulunan Terme Belediye Encümenin 26/08/2021 tarihli, 249 karara ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin 02.09.2021 tarih ve 481 sayılı Encümen Kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi gereği imar uygulaması yapılmıştır.

       Onaylanan imar uygulaması belediyemiz ilan panosunda 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır. 

  Uygulama İmar Plan Notlarının 19. Maddesinde imar plan değişikliği hazırlanmış ve onaylanmış olup, askı süresinde iken itiraz olmuştur. Söz konusu itiraz Terme Belediye Meclisinin 07.07.2021 tarih ve 39 sayılı kararı ile, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin ise 13.08.2021 tarih ve 363 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

        Onaylanan imar plan notu değişikliği belediyemiz ilan panosunda 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır. 

İlimiz Terme İlçesi Çangallar mahallesinde, F37C05C3C-F37C05C3D paftaları üzerinde 4 adet trafo alanı planlanmış ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği hazırlanmıştır.

Hazırlanan İmar Plan Değişikliği Terme Belediye Meclisinde 02.06.2021 tarih ve 35 sayılı karar ile Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinde 14.07.2021 tarihinde 310 sayılı karar ile onaylanmıştır. Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği belediyemiz ilan panosunda 03.08.2021 tarihinde bir (1) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmazların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek-3 üncü maddesine dayanılarak yayımlanan Kamu

Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul Esaslara göre, yazımız eki ilan metninde yazılı

Hazine adına kayıtlı taşınmaz üzerinde gerçek ve tüzel kişiler lehine 49 yıl süreli bağımsız ve sürekli

nitelikte irtifak hakkı tesis edilecektir.


TERME BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 127. Maddesinin; Geçici 23 ve 24. Maddesi Gereği Taşeronda Çalışan İşçilerin Belediyeler ve Bağlı Kuruluşlara Ait Şirketlerde Sayılı Kanun ve Diğer Mevzuat Hükümleri Uyarınca;Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişi 20-21-22 Mart 2018 Tarihlerinde Yapılan Uygulama Sınav Sonuçları

Sınavda başarısız olan, iş bu ilan tarihinden itibaren 1 (bir) gün içerisinde (23.03.2018 tarihi mesai bitimine kadar) Samsun Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü’ne yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

İlanen duyurulur. 22.03.2018

TAŞERON SINAV SONUÇLARI

SIRA NO

ADI SOYADI

T.C. KİMLİK NO

BAŞVURU DURUMU

1

Abdulhamit Ocak

134878*****

BAŞARILI

2

Abdullah Karakaş

697540*****

BAŞARILI

3

Adem Genç

658361*****

BAŞARILI

4

Adem Kavuş

163647*****

BAŞARILI

5

Ahmet Kılıç

1818872****

BAŞARILI

6

Ahmet Kılıç

1227891****

BAŞARILI

7

Ahmet Tiryaki

4977466****

BAŞARILI

8

Alaettin Kodalak

4588379****

BAŞARILI

9

Ali Albayrak

1037998****

BAŞARILI

10

Ali Altun

4659172****

BAŞARILI

11

Ali Turan

1123495****

BAŞARILI

12

Aydın Kaya

3797606****

BAŞARILI

13

Ayhan Günal

2073263****

BAŞARILI

14

Ayşe Akkuş

6246430****

BAŞARILI

15

Ayşenur Yaman

4219388****

BAŞARILI

16

Aytaç Turgut

3056330****

BAŞARILI

17

Azmi Turan

1123195****

BAŞARILI

18

Burcu Tırabzon

4840971****

BAŞARILI

19

Büşra Nazlı Karaçuka

3667410****

BAŞARILI

20

Cansu Gün

2996632****

BAŞARILI

21

Celal Yılmaz

3750207****

BAŞARILI

22

Cemal Özbaş

5657244****

BAŞARILI

23

Cihan Özden

5948534****

BAŞARILI

24

Cihan Uzun

3154427****

BAŞARILI

25

Durmuş Yüksel

3637711****

BAŞARILI

26

Eda Nur Yaşlı

6372720****

BAŞARILI

27

Ela Çabuk

5904735****

BAŞARILI

28

Elif Çabuk

5905035****

BAŞARILI

29

Emin Özden

2812439****

BAŞARILI

30

Emine Çakıroğlu

1594179****

BAŞARILI

31

Emine Karaçuha

3474516****

BAŞARILI

32

Emine Soyyiğit

3351821****

BAŞARILI

33

Emre Korkmaz

5052709****

BAŞARILI

34

Emre Uçar

2677743****

BAŞARILI

35

Emruhan Bahadır

1585480****

BAŞARILI

36

Erdal Çalışkan

6873103****

BAŞARILI

37

Eyüp Kökten

4993366****

BAŞARILI

38

Faruk Dalgıç

1396480****

BAŞARILI

39

Fatih Arslantaş

6436612****

BAŞARILI

40

Fatih Atalay

3390219****

BAŞARILI

41

Fatma Güven

5534248****

BAŞARILI

42

FerudunÖzübek

6434818****

BAŞARILI

43

Gamze Yılmaz

2714337****

BAŞARILI

44

Gökhan Köksal

3512615****

BAŞARILI

45

Hakan Şen

5227658****

BAŞARILI

46

Halit Can Akkuş

3027831****

BAŞARILI

47

Handan Can Katar

5906835****

BAŞARILI

48

Hasan Korkmaz

5355754****

BAŞARILI

49

Hasan Zorba

6649011****

BAŞARILI

50

Hatice Şen

3125028****

BAŞARILI

51

Hikmet Burcu Çavuşoğlu

4067897****

BAŞARILI

52

Hülya Özdemir

4197192****

BAŞARILI

53

Hüseyin Aşcı

5489249****

BAŞARILI

54

Hüseyin Çakmak

5742141****

BAŞARILI

55

Hüseyin Kumcu

5840838****

BAŞARILI

56

Hüseyin Yorulmaz

4174689****

BAŞARILI

57

İbrahim Bodur

4120990****

BAŞARILI

58

İsa Uyanık

2441051****

BAŞARILI

59

İsmail Cebeci

3735508****

BAŞARILI

60

İsmail Kaynar

2888936****

BAŞARILI

61

İsmail Şakiroğlu

3191626****

BAŞARILI

62

Kader Akay

4013899****

BAŞARILI

63

Kamil Bayram

6913902****

BAŞARILI

64

Kenan Varıcı

6552414****

BAŞARILI

65

Kerim Sırrı Öztürk

6360420****

BAŞARILI

66

Mahmut Akar

2012965****

BAŞARILI

67

Mehdi Gümüş

6100029****

BAŞARILI

68

Mehmet Ali Çakıroğlu

1593579****

BAŞARILI

69

Mehmet Avcı

6904602****

BAŞARILI

70

Mehmet Barış

1145994****

BAŞARILI

71

Mehmet Hulusi Ayyıldız

1723775****

BAŞARILI

72

Mehmet Salman

5073463****

BAŞARILI

73

Merve Ekiz

2414652****

BAŞARILI

74

Mesut Tombaş

5914930****

BAŞARILI

75

Mevlüt Şahin

3857889****

BAŞARILI

76

Murat Aslan

5080048****

BAŞARILI

77

Murat Atar

3033231****

BAŞARILI

78

Murat Midilli

3149921****

BAŞARILI

79

Murat Şen

5218658****

BAŞARILI

80

Mustafa Ateşci

1183793****

BAŞARILI

81

Mustafa Bodur

4119490****

BAŞARILI

82

Mustafa Cengiz

6232325****

BAŞARILI

83

Mustafa Çakır

1469078****

BAŞARILI

84

Mustafa Demirci

1583680****

BAŞARILI

85

Mustafa Dişikara

2633945****

BAŞARILI

86

Necmi Ocak

5961734****

BAŞARILI

87

Nuh Cumhur Uzun

3366820****

BAŞARILI

88

Nurcan Kul

5951534****

BAŞARILI

89

Onur Daldal

5061764****

BAŞARILI

90

Pınar Şen

3104029****

BAŞARILI

91

Recep Alparslan

1430679****

BAŞARILI

92

Recep Can Bektaşoğlu

2887136****

BAŞARILI

93

Recep Sağlam

5293956****

BAŞARILI

94

Reyhan Şentürk

5770040****

BAŞARILI

95

Rıza Güney

4393380****

BAŞARILI

96

Sedat Genç

6583313****

BAŞARILI

97

Sedat Sezer

3081230****

BAŞARILI

98

Serkan Güney

1664677****

BAŞARILI

99

Servet Akpınar

3434557****

BAŞARILI

100

Şenol Yavuz

4316288****

BAŞARILI

101

Şükrü Aydın

5918235****

BAŞARILI

102

Tarık Çitgiden

5672843****

BAŞARILI

103

Tarkan Elmas

1028998****

BAŞARILI

104

Tayfur Elmas

1019098****

BAŞARILI

105

Turan Kaynar

2893436****

BAŞARILI

106

Turgay Bakır

1822777****

BAŞARILI

107

Turgut Elmas

1025098****

BAŞARILI

108

Ünal Sevimli

2509749****

BAŞARILI

109

Yakup Gödek

6964600****

BAŞARILI

110

Yaşar Helvacı

2094862****

BAŞARILI

111

Yaşar Köse

4252991****

BAŞARILI

112

Yaşar Özübek

6436018****

BAŞARILI

113

Yavuz Alparslan

1433979****

BAŞARILI

114

Yılmaz Öz

3833005****

BAŞARILI

115

Yusuf Bektaş

3303822****

BAŞARILI

116

Yusuf Metin

1133395****

BAŞARILI

117

Yusufcan Kunt

5785939****

BAŞARILI

118

Yüksel Moral

4170193****

BAŞARILI

119

Yüksel Yılmaz

1389886****

BAŞARILI

120

Zekeriya Taştemir

2665444****

BAŞARILI

121

Zekeriya Uzunyurt

1394986****

BAŞARILI

122

Yusuf Aydilek

1355381****

BAŞARILI

123

Mustafa Genç

1100396****

BAŞARILI

124

Atıl Şirin

3769707****

BAŞARILI

125

İsmet Kökten

4143194****

BAŞARILI

126

Recai Gürler

3030231****

BAŞARILI

127

Serkan Karahan

4748573****

BAŞARISIZ

128

Tuncay Eroğlu

6010632****

BAŞARILI

129

Umut Korkmaz

6621412****

BAŞARILI

130

Yaşar Varilci

2577544****

BAŞARILI

İlçemiz Yeni mahallesi, 81 ada 62, 63, 64, 65, 74, 75, 76, 77, 78 nolu parsellerde Terme Belediye Encümeninin 09/08/2018 tarih ve 321 sayılı Encümen kararı ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin 16/08/2018 tarih ve 522 sayılı Encümen kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi gereği imar uygulaması yapılmıştır.

Söz konusu imar uygulaması 31/08/2018 tarih ve 2025/5618 sayılı yazımız ile 30 gün (1 ay) süreyle Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.