Badge Logo
Fen İşleri Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü, belediyenin altyapı, yol, kaldırım, park ve bahçe gibi fiziki çalışmalarının planlanması, uygulanması ve denetlenmesinden sorumlu olan bir birimdir. İşte Fen İşleri Müdürlüğü'nün görevleriyle ilgili açıklamalar:

 

  • Altyapı Projelerinin Planlanması ve Yürütülmesi: Müdürlük, belediyenin altyapı projelerinin planlanması ve uygulanmasından sorumludur. Altyapı projeleri arasında yol yapımı, kanalizasyon sistemleri, su ve doğalgaz hatları, elektrik tesisatları gibi çalışmalar yer alır. Bu kapsamda, proje hazırlığı, ihale süreci, yürütme ve denetleme gibi adımları takip eder.
  • Yol ve Kaldırım Bakım ve Onarımı: Fen İşleri Müdürlüğü, belediyenin yol ve kaldırım ağının bakım ve onarımından sorumludur. Yolların düzenli olarak bakımını yapar, bozulan bölgelerin onarımını gerçekleştirir ve gerekli yenileme çalışmalarını planlar. Kaldırımların temizlik ve düzenini sağlar, tehlike oluşturan bölümlerin tamirini yapar.
  • Park ve Bahçelerin Düzenlenmesi: Müdürlük, belediyenin park ve bahçelerinin düzenlenmesinden sorumludur. Park alanlarının tasarımını yapar, yeşil alanların bakımını ve düzenlemesini sağlar. Oyun alanlarının, spor alanlarının ve dinlenme alanlarının düzenli bakımını yapar ve gerektiğinde yenileme çalışmalarını gerçekleştirir.
  • Çevre Düzenlemesi: Fen İşleri Müdürlüğü, belediyenin çevre düzenlemesi çalışmalarını yürütür. Bu kapsamda, caddelerin ve meydanların estetik ve fonksiyonel olarak düzenlenmesini sağlar. Peyzaj düzenlemeleri, ağaçlandırma çalışmaları ve çiçek dikimleri gibi çevre düzenlemesi çalışmalarını gerçekleştirir.
  • Yol Güvenliği ve Trafik Düzenlemesi: Müdürlük, yol güvenliği ve trafik düzenlemesi konularında çalışmalar yapar. Yol işaretlemeleri, trafik levhaları, trafik sinyalizasyonu ve hız tespit kameraları gibi trafik düzenlemelerini gerçekleştirir. Yol güvenliğini artırmak için gerekli önlemleri alır ve trafik akışının düzenli olmasını sağlar.

Fen İşleri Müdürlüğü, belediyenin fiziki altyapı çalışmalarını planlar, uygular ve denetler. Amacı, belediye sınırları içindeki altyapı ve üst yapı çalışmalarının düzenli ve kaliteli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.