Badge Logo
Zabıta Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü, belediye sınırları içinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, yasal düzenlemelerin uygulanması ve vatandaşların hak ve güvenliğinin korunması için faaliyet gösteren bir birimdir. İşte Zabıta Müdürlüğü'nün görevleriyle ilgili açıklamalar:

 

  • Kamu Düzeni ve Güvenliğinin Sağlanması: Müdürlük, belediye sınırları içinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri alır. Trafik denetimi yapar, toplumsal düzeni bozan davranışları önler, gürültü kontrolü sağlar, kaçak yapıları tespit eder ve gerekli önlemleri alır. Ayrıca, çevre temizliği ve hijyen kurallarının uygulanmasını denetler.
  • Yasal Düzenlemelerin Uygulanması: Zabıta Müdürlüğü, belediye mevzuatı ve ilgili yasal düzenlemelerin uygulanmasını sağlar. İşyerleri, ticari faaliyetler, pazaryerleri, denetim gerektiren faaliyetler gibi konularda denetim yapar ve gerekli yaptırımları uygular. Ayrıca, seyyar satıcılar, dilencilik gibi yasa dışı faaliyetleri önlemek için çalışır.
  • Ruhsat ve İzin İşlemleri: Müdürlük, işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile diğer izin ve belgelerin düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumludur. İşyeri açma ruhsatı başvurularını değerlendirir, gerekli kontrolleri yapar ve uygunluk durumunda ruhsatı düzenler. Ayrıca, gürültü izinleri, reklam izinleri gibi diğer izin ve belge işlemlerini yürütür.
  • Toplum Hizmetleri: Zabıta Müdürlüğü, vatandaşlara yönelik çeşitli toplum hizmetleri sunar. Kayıp ve bulunan eşyaların kayıt altına alınması, hayvan koruma ve kontrolü, trafik düzenlemeleri, etkinliklerin düzenlenmesi ve güvenliği gibi konularda hizmetler sunar. Ayrıca, vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirir ve çözüm süreçlerini yönetir.
  • İşbirliği ve Koordinasyon: Müdürlük, diğer belediye birimleri, emniyet birimleri, ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyon içinde çalışır. Kamu düzeni, güvenlik ve toplum hizmetleri alanlarında işbirliği sağlar, bilgi ve deneyim paylaşımında bulunur.

Zabıta Müdürlüğü, belediye sınırları içinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, yasal düzenlemelerin uygulanması ve vatandaşların hak ve güvenliğinin korunması için faaliyetler yürütür.