Badge Logo
İnsan Kaynakları ve Egitim Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Egitim Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, belediyenin insan kaynakları yönetimi ve personel eğitimiyle ilgili işlemlerden sorumlu bir birimdir. İşte İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün görevleriyle ilgili açıklamalar:

 

  • Personel İşlemleri: Müdürlük, belediyenin personel işlemlerini yürütür. Personel alımı, atama, terfi, disiplin işlemleri, performans değerlendirmeleri ve iş sözleşmeleri gibi süreçlerin yönetimini sağlar. Ayrıca, personel dosyalarının düzenlenmesi ve güncellenmesi gibi işlemleri gerçekleştirir.
  • İnsan Kaynakları Politikaları ve Süreçlerinin Yönetimi: Müdürlük, belediyenin insan kaynakları politikalarının oluşturulmasına ve uygulanmasına destek olur. İşe alım sürecinden performans yönetimine, kariyer gelişimi ve personel motivasyonu gibi süreçlerin yönetimini sağlar. Ayrıca, personel memnuniyetini artırmak için çeşitli projeler ve çalışmalar yürütür.
  • Personel Eğitimi ve Gelişimi: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, belediye personelinin eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını belirler ve bu doğrultuda eğitim programları düzenler. İhtiyaç analizi yapar, eğitim içeriklerini belirler, eğitim programlarını planlar ve uygular. Ayrıca, belediye personelinin mesleki ve kişisel gelişimini destekler.
  • Performans Değerlendirmesi ve Ödüllendirme: Müdürlük, belediyenin personelinin performans değerlendirme sürecini yönetir. Performans değerlendirme sistemlerinin oluşturulması, değerlendirme süreçlerinin takibi ve geribildirim sağlanması konularında çalışmalar yapar. Başarılı performansı teşvik etmek amacıyla ödüllendirme sistemlerini yönetir.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, belediyenin iş sağlığı ve güvenliği politikalarının uygulanmasını sağlar. İş güvenliği önlemlerinin alınması, risk değerlendirmelerinin yapılması, eğitimlerin düzenlenmesi ve iş sağlığıyla ilgili mevzuata uyumun sağlanması konularında çalışmalar yapar.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, belediyenin en önemli varlığı olan insan kaynağının yönetimini sağlar ve çalışanların iş memnuniyetini ve gelişimini destekler. Aynı zamanda, belediyenin insan kaynakları politikalarının uygulanmasında önemli bir rol üstlenir.