Badge Logo
Kent Haritası
Kent Haritası

Terme'nin tarihte ilçe olarak yer alması; yaklaşık yetmiş beş yıl öncesine dayanmaktadır. Ancak tarihte Terme çok eski bir yerleşim yeri olarak kendini kabul ettirmiş olup birçok efsaneyi bünyesinde barındırmaktadır.

 

Termenin eski bir yerleşim yeri olan Themiskira üzerine kurulu olduğu düşünülmektedir.

 

Türklerin Anadolu'ya hakimiyeti öncesinde Terme'ye; Hititler, Frigler, Medler, Persler,Romalılar ve Doğu Romalılar hakim olmuştur. Birinci Alâeddin Keykubad döneminde Terme, Anadolu Selçuklu devletinin hakimiyetine girmiştir. Anadolu Selçuklu devleti zayıflayınca Eretna Beyliğinin hakimiyetinde kalan terme, 1389 yılında Yıldırım Bayezid döneminde Osmanlı Devletine bağlanmıştır.

 

Coğrafi konumu ve iklim
Terme Karadeniz Sahil Yolu üzerinde, Çarşambaya 20 km il merkezi Samsuna 56 km. Ordu İli Ünye ilçesine ise 30 km mesafededir. İlçe, Samsun'un en doğusunda Yeşilırmak Deltasının ise yine doğu tarafında yer almaktadır.

 

İlçenin ortasından geçen Terme Çayı ilçeyi iki yakaya böler. Termede kilometre kareye düşen insan sayısı fazla ilçe dardır. Bu nedenle ilçede her gün çok kalabalık ve yoğun bir durum yaşanır. İlçenin iklimi yoğun yağışlı bir Türkiye'de Karadeniz iklimi olduğundan bol yağışlıdır. Bu ise ovanın tarıma elverişli bir hal almasını sağlamaktadır.

Terme'de her mevsim yağışlı tipik Karadeniz iklimi hüküm sürmektedir. Kışlar ılıman, yazlar ise serin geçmektedir. Neredeyse her iki yılda bir Terme Çay'ı taşmaktadır ve ortalama 1.5 köprüyü yıkmaktadır. İlçe genelinde 12-13 tane köprü vardır. Bir köprüden baktığınız zaman 5 köprü görme şansına sahipsiniz. İklime bağlı olarak orman formasyonu orta kuşağın karışık ormanlarıdır. İğne yapraklı kışın yaprağını dökmeyen ağaçlar ile kışın yaprağını döken geniş yapraklı ağaçlar bir arada gözlemlenir ve ortak bir meşcere oluştururlar.

 

Akarsu ve gölleri
Termenin en büyük akarsuyu Terme Çayıdır. İlçenin diğer büyük ırmakları; Akçay ve Miliç Irmağıdır. Özellikle Miliç Irmağı tatlısu balıkçılığı ve su ürünleri yönünden çok zengin bir akarsudur. Ayrıca ilçenin batısından Karaboğaz deresi akmaktadır. İlçenin en büyük gölleri Simenlik Gölü, Akgöl ve Silindir gölleridir.

 

Turizm
Terme'nin Yalı mahallesinden Akçay'a kadar uzanan Miliç Çamlığı ve Sahilleri hem mesire yeri; hem de kumsalıyla bir plajdır. Miliç, Terme şehir merkezine 5 km. mesafede ve her 10 dakikada bir kalkan servis imkânına sahiptir.

 


Kozluk hobi bahçeleri,
Karadeniz sahil şeridi. Özellikle Thermodon (Terme Çayı) kıyısında Themiskyra kentini kurmuş oldukları bilinmektedir.[kaynak belirtilmeli]
Sarayköy'de hamam kalıntıları ve Su kemerleri vardır.
Çobanyatağı ve Kumcağaz Sahilleri,
Millî parklar genel müdürlüğünce "Yaban hayatı Koruma Sahası" olarak belirlenen, Simenit ve Akgöl gölleri. Bu göller Doğal kanallarla birbirlerine bağlanan ve yüzlerce yabani kuş türünü bünyesinde barındıran sulak alanlardır.
Tarihi Pazar Camii. 1840'lı yıllarda yapıldığı tahmin edilen cami Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşımaktadır.
Cuneyd-i Bağdadi Türbesi, denilen Ziyaretgah ve çevresi özellikle Cumartesi günleri dolup taşar. Türbede Kubatoğullarından Cuneyd bey adlı bir komutan yatmaktadır[35].
Terme Limanı ve Tersanesi,
Karacalı mahallesi Mezarlık Camii: Büyük bir mezarlığın içinde ahşap bir camidir. Caminin duvarına kazınan bir yazıdan 1311 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır[35].
Aşağı Söğütlü Camii: 19. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Cami iki katlı ve ahşaptandır.
Terme Gölardı