Badge Logo
01/11/2023 Tarihli Kasım Ayı Meclis Gündemleri:

Terme Belediye Meclisinin 5393 sayılı Belediye Kanunu‘nun 20. ve 21. maddesine göre 01/11/2023 tarih Çarşamba günü saat 14.00’te aşağıda yazılı olan gündem maddelerini görüşmek üzere Belediyemiz 3. katında yer alan Aydın EKİZ meclis toplantı salonunda olağan meclis toplantısı yapılacaktır.

01/11/2023 Tarihli Kasım Ayı Meclis Gündemleri:

1- İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Elmalık Mahallesi Harman Sokağın Yol Boyu Ticaret Kullanım Alanı Olarak Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

2- İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına Ait Olan İlçemiz Çay Mahallesi 235,30 m² Yüz Ölçümlü 65 Ada 1 Nolu Taşınmaz Ve Yıkılan Binaya Karşılık Mülkiyeti Terme Belediyesine Ait Olan İlçemiz Sarayköy Mahallesi 1057,45 m² Yüz Ölçümlü 102 Ada 3 Nolu Parsel İle İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 969,16 m² Yüz Ölçümlü 763 Ada 5 Nolu Parselin Takası Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

3- İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Çangallar Mahallesi 1350.35 m2 Yüz Ölçümlü 101 Ada 104 Nolu Parselin Terme İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğüne 25 Yıllığına Tahsis İşleminin Yapılması Hususunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

4- İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi F37C04C2D, F37C04C2C Ve F37C05D1D Paftaları Üzerinde 1 Ada 28, 29, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54 Ve 64 Nolu Parsellerde Oto Galericiler Sitesi, T2 Alanı, Mevcutta Var Olan Mezarlık Alanı Olarak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Ve İlave Uygulama İmar Planı Konulu Teklifinin Görüşülmesi

5- İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Evci Mahallesi Sınırları İçerisinde Samsun-Ordu Karayolu Üzerinde Kamulaştırma Sınırına Uygun 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

6- İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Sarayköy Mahallesi Sınırları İçerisinde F37C10A1B ve F37C10A2A Paftaları 101 Ada 14 Nolu Parsel Üzerindeki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

7- İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Sakarlı Mahallesi Sınırları İçerisinde F38D12A2D ve F38D12A3A Paftaları 315 Ada 19, 20, 21, 22, 23 Ve 24 Nolu Parseller Üzerindeki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

8- İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Sakarlı Mahallesi Sınırları İçerisinde F38D07D2C Paftası 397 Ada 1, 2, 3 Nolu Parseller ile 396 Ada 1, 2, 3, 4 ve 5 Nolu Parseller Üzerindeki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

9- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2024 Yılı Ücret Tarifesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi