Badge Logo
03/01/2024 Tarihli Ocak Ayı Meclis Gündemleri:

Terme Belediye Meclisinin 5393 sayılı Belediye Kanunu‘nun 20. ve 21. maddesine göre 03/01/2024 tarih Çarşamba günü saat 14.00’te aşağıda yazılı olan gündem maddelerini görüşmek üzere Belediyemiz 3. katında yer alan Aydın EKİZ meclis toplantı salonunda olağan meclis toplantısı yapılacaktır.

 

03/01/2024 Tarihli Ocak Ayı Meclis Gündemleri:

 

 

  1. Yazı İşleri Müdürlüğünün 2024 Yılı Denetim Komisyonu Oluşturulması Konulu Teklifinin Görüşülmesi 

 

  1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Norm Kadro Değişikliği ve Sözleşmeli Veteriner Hekimin 2024 Yılı Ücretinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi 

 

  1. Zabıta Müdürlüğünün Zabıta Memurlarının 2024 Yılı Fazla Çalışma Mesai Ücretlerinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi 

 

  1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Çay Mahallesi 109. Sokağın Yol Boyu Ticaret Kullanım Alanı Olarak Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi 

 

  1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Elmalık Mahallesi 297 Ada 5 Nolu Parselin Satışı Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi                                                             

 

  1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Yeni Mahallesi F37C05D3D Paftası 1037 Ada 10 ve 11 Nolu Parseller Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi 

 

  1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Elmalık ve Fenk Mahallesi Sınırları İçerisinde F37C05D2C, F37C05D03B, F37C054A Paftaları Üzerindeki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi