Badge Logo
07/02/2024 Tarihli Şubat Ayı Meclis Gündemleri:

Terme Belediye Meclisinin 5393 sayılı Belediye Kanunu‘nun 20. ve 21. maddesine göre 07/02/2024 tarih Çarşamba günü saat 14.00’te aşağıda yazılı olan gündem maddelerini görüşmek üzere Belediyemiz 3. katında yer alan Aydın EKİZ meclis toplantı salonunda olağan meclis toplantısı yapılacaktır.

 

07/02/2024 Tarihli Şubat Ayı Meclis Gündemleri:

 

 

1.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Evci Mahallesi Evci Atatürk Caddesinin ve Evci Mimar Sinan Sokağın Yol Boyu Ticaret Kullanım Alanı Olarak Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi 

 

2. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan İlçemiz Çay Mahallesi 1152.16 m2 Yüzölçümlü 954 Ada 7 Nolu Parselin Kat Karşılığı Satışı İle Verilmesi Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi ve Sonrasında Her Türlü İşlemlerle İlgili Terme Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi 

 

3. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Evci Mahallesi 226 Ada 1 Nolu Parsel ve Sarayköy Mahallesi 126 Ada 1 ve 2 Nolu Parseller Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi 

 

4. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Fenk Mahallesi F37C05D3B Paftası 29 Ada 9 Nolu Parsel Üzerindeki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi 

 

5.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Sınırları İçerisinde F37C05D1D, F37C05D2C ve F37C04D2D Paftaları Üzerinde 1 Ada 28, 29, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54 ve 64 Numaralı Parsellerdeki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi