-İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

İlçemiz Çay mahallesi 62 ada 2  parsel ve 61 ada 1 parselin bulunduğu alanda cami ve yol alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği Terme Belediye Meclisinde 07.10.2020 tarihinde 1/44 sayılı karar ile, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinde 14.12.2020 tarihinde 446 sayılı karar ile onaylanmıştır.
            Onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Belediyemiz İlan Panosunda 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.