2019 Yılı Mart Ayı Meclis Toplantı İlanı

01/03/2019

Terme Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu‘nun 20. ve 21. Maddesine göre 06/03/2019  tarih Çarşamba günü saat 14.00‘te aşağıda yazılı olan gündem maddelerini görüşmek   üzere meclis  toplantı salonunda Meclis Toplantısı  yapılacaktır.

                                                                                                                         

Meclis Gündemleri:

1-İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün İlçemiz Oğuzlu Mahallesinde 2/B Kadastro Çalışmaları sırasında Vefat Eden Kişi Yerine 1 Tane Bilirkişi Seçilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

2-Mali Hizmetler Müdürlüğünün Müdürlükler Arası Bütçe Aktarımı Konulu Teklifinin Görüşülmesi 

3-Yapı Kontrol Müdürlüğünün Plan Bütçe  Komisyon Raporu (2019 Yılı Ücret Tarifesinde Su ve Elektrik Aboneliği İçin 2004 Öncesi Yazı Düzenlenmesi) Konulu Teklifinin Görüşülmesi