2019 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

18/01/2019

1-1  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Yazı İşleri Müdürlüğünün 2019 Yılı  Denetim Komisyonu Oluşturulması Konulu Teklifinin Görüşülmesi  

Yazı İşleri Müdürlüğünün Denetim Komisyonu Oluşturulması konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

2-2  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Sözleşmeli Personellerin 2019 Yılı Ücretlerinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Sözleşmeli Personellerin 2019 Yılı  Ücretlerinin Belirlenmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

3-3 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Zabıta Müdürlüğünün 2019 Yılı Zabıta Mesai Ücretlerinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Zabıta Müdürlüğünün 2019 Yılı Zabıta Mesai Ücretlerinin Belirlenmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

4-4 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Evci Mahallesi 418 Ada 2 Nolu Parselin Bulunduğu Alanda Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Evci Mahallesi 418 Ada 2 Nolu Parselin Bulunduğu Alanda Uygulama İmar Plan Değişikliği konulu teklifinin İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.

5-5 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  Yeni Mahalle 83 Ada 88 Nolu Parselin Bulunduğu Alanda Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin  Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  Yeni Mahalle 83 Ada 88 Nolu Parselin Bulunduğu Alanda Uygulama İmar Plan Değişikliği konulu teklifinin İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.

6-6 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Hüseyinmescit Mahalle Muhtarı Salih KÜÇÜK’ün Dilekçesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Hüseyinmescit Mahalle Muhtarı Salih KÜÇÜK’ün Dilekçesi Konulu Teklifinin İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.