Terme Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantı İlanı

26/07/2018

Terme Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu‘nun 20. ve 21. Maddesine göre 01/08/2018  tarih Çarşamba günü saat 14.00‘te aşağıda yazılı olan gündem maddelerini görüşmek   üzere meclis  toplantı salonunda Meclis Toplantısı  yapılacaktır.                                                                                                        

Meclis Gündemleri:

1-Mali Hizmetler Müdürlüğünün "Beyan Suret Ücreti" Adı Altında Gelir Kalemi Oluştrulması ve Ücretinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

2-İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün Kozluk OMV Fen Lisesi 1/1000 Ölçekli İlave İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi