TERME BELEDİYE MECLİSİ 2018 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

16/07/2018

TERME BELEDİYE MECLİSİ 2018 YILI TEMMUZ AYI  MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

1-50  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Sözleşmeli Personelin Sözleşmesinin 2018 Yılı Sonuna Kadar Uzatılması ve Ücretinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Sözleşmeli Personelin Sözleşmesinin 2018 Yılı Sonuna Kadar Uzatılması ve Ücretinin Belirlenmesi Konulu Teklifin kabulüne karar verildi.

2-51  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yenimahalle 79 Ada 16 Nolu Parselin Satışı ile İlgi Encümene Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yenimahalle 79 Ada 16 Nolu Parselin Satışı İle İlgi  Encümene Yetki Verilmesi Konulu Teklifin kabulüne karar verildi.

3-52 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Mali Hizmetler Müdürlüğünün Yapı Kontrol Müdürlüğünden Özel Kalem Müdürlüne Ödenek Aktarma Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Yapı Kontrol Müdürlüğünden Özel Kalem Müdürlüne Ödenek Aktarma Konulu Teklifin kabulüne karar verildi.

4-53 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Çangallar Mahallesi 105 ada 26 ve 29 Nolu Parseller Üzerinde İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Çangallar Mahallesi 105 ada 26 ve 29 Nolu Parseller Üzerinde İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifin İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.  

5-54 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü :  İmar  ve Şehircilik Müdürlüğünün Cumhuriyet Mahallesi 5 Ada 6 Nolu Parsel Üzerinde İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Cumhuriyet Mahallesi 5 Ada 6 Nolu Parsel Üzerinde İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifin İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.          

6-55 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü :  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Çay Mahallesi S.S Terme İmalatçılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine  Ait 54 Ada 159 Numaralı Parseller Üzerinde İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Çay Mahallesi S.S Terme İmalatçılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine  Ait 54 Ada 159 Numaralı Parseller Üzerinde İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifin İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.  

7-56 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Çangallar Mahallesi 105 ada 26 ve 29 Nolu Parseller Üzerinde İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden  gelen uygun görüş bildirilen İmar Komisyon Raporunun geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

8-57 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü :İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İmar  ve Şehircilik Müdürlüğünün Cumhuriyet Mahallesi 5 Ada 6 Nolu Parsel Üzerinde İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden  gelen uygun görüş bildirilen İmar Komisyon Raporunun geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

9-58 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Çay Mahallesi S.S Terme İmalatçılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine  Ait 54 Ada 159 Numaralı Parseller Üzerinde İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden  gelen uygun görüş bildirilen İmar Komisyon Raporunun geldiği haliyle kabulüne karar verildi.