TERME BELEDİYE MECLİSİ 2018 YILI OCAK AYI

11/01/2018

TERME BELEDİYE MECLİSİ 2018 YILI OCAK AYI 1. BİRLEŞİM MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

1-1  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Denetim Komisyonu Oluşturulması 

Yazı İşleri Müdürlüğünün Denetim Komisyonu Oluşturulması konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

2-2  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : 2018 Yılı Sözleşmeli Personel Ücretlerinin Belirlenmesi ve Dolu Memur Kadro Derecesi  Değişikliği

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 2018 Yılı Sözleşmeli Personel Ücretlerinin Belirlenmesi ve Dolu Memur Kadro Derecesi Değişikliği konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

3-3 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : 2018 Yılı Zabıta Mesai Ücretlerinin Belirlenmesi

Zabıta Müdürlüğünün 2018 Yılı Zabıta Mesai Ücretlerinin Belirlenmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

4-4 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planına Askı Süresi İçinde Yapılan İtirazların Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planına Askı Süresi İçinde Yapılan İtirazların Görüşülmesi konulu teklifinin İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.

5-5 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Revizyon İmar Planına Eklenecek Olan Plan Notlarının Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İmar Planına Eklenecek Olan Plan Notlarının Görüşülmesi konulu teklifinin İmar Komisyonuna havalesine karar verildi. 

TERME BELEDİYE MECLİSİ 2018 YILI OCAK AYI 2. BİRLEŞİM MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

1-6  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi ( 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planına Askı Süresi İçinde Yapılan İtirazların Görüşülmesi )

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planına Askı Süresi İçinde Yapılan İtirazların Görüşülmesi konulu teklifinin İmar Komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

2-7  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Revizyon İmar Planına Eklenecek Olan Plan Notlarının Görüşülmesi)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Revizyon İmar Planına Eklenecek Olan Plan Notlarının Görüşülmesi konulu teklifinin İmar Komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.