TERME BELEDİYE MECLİSİ 2017 YILI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

11/07/2017

1-22  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü :  Belediyemiz Şirketinin Sermayesinin Arttırılması

İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün Belediyemiz Şirketinin Sermayesinin Arttırılması konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

2-23  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Hüseyinmescit Mahallesi 139 ada, 3 nolu Parseldeki Kaya Sokak İsminin Değiştirilerek, Şehidimiz "Sinan  HAMZA" isminin Sokağa Verilmesi

Yazı İşleri Müdürlüğünün Hüseyinmescit Mahallesi 139 ada, 3 nolu Parseldeki Kaya Sokak İsminin Değiştirilerek, Şehidimiz "Sinan  HAMZA" isminin Sokağa Verilmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

3-24  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Tahsis ve Belediye Başkanına Yetki Verilmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Tahsis ve Belediye Başkanına Yetki Verilmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.