İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

 İlçemiz Çay Mahallesi F37C05D3B ve F37C05C4A paftalarında Terme Çayı üzerinde yaya köprüsü ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Terme Belediye Meclisinin 04/01/2023 tarih ve 18 sayılı kararı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 14/02/2023 tarih ve 72 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

        Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz ilan panosunda 07.03.2023 - 07.04.2023 tarihleri arasında 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

Benzer Duyurular