Badge Logo
02/05/2024 Tarihli Mayıs Ayı Meclis Gündemleri:

Terme Belediye Meclisinin 5393 sayılı Belediye Kanunu‘nun 20. ve 21. maddesine göre 02/05/2024 tarih Perşembe günü saat 14.00’te aşağıda yazılı olan gündem maddelerini görüşmek üzere Belediyemiz 3. katında yer alan meclis toplantı salonunda olağan meclis toplantısı yapılacaktır.

 

 

02/05/2024 Tarihli Mayıs Ayı Meclis Gündemleri:

 

 

  1. Yazı İşleri Müdürlüğünün 2024-2029 Dönemi Meclis Toplantı Tarihi ve Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi   

 

 

  1. Özel Kalem Müdürlüğünün Terme Karma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet İçin 3 Asil ve 3 Yedek Üyeliklerin Belirlenmesi ve Belediye Başkanının Yetkili Kılınması Konulu Teklifinin Görüşülmesi

 

 

  1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Meclis Üyelerinden Oluşan Başkan Yardımcılarının Ödeneğinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

 

 

  1. Mali Hizmetler Müdürlüğünün Terme İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

 

 

  1. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2023 Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı Konulu Teklifinin Görüşülmesi