TERME BELEDİYESİ ŞUBAT AYI TOPLANTI İLANI

05/02/2018

Terme Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu‘nun 20. ve 21. Maddesine göre 07/02/2018  tarih Çarşamba günü saat 14.00‘te aşağıda yazılı olan gündem maddelerini görüşmek   üzere meclis  toplantı salonunda Meclis Toplantısı  yapılacaktır.

Meclis Gündemleri:

     1-Fen İşleri Müdürlüğünün 2017 /272662 İhale Kayıt Numaralı Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yol ve Kaldırım Düzenlenmesi İçin İller Bankasından  690.000.00 TL Kredi Talebi

      2-Fen İşleri Müdürlüğünün 2018 /16430 Muhtelif Cadde ve  Sokaklarda Yol ve Kaldırım      Düzenlenmesi İçin İller Bankasından  2.500.000,00 TL Kredi Talebi          

      3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Meclis Üyelerinden Seçilen Başkan Yardımcısının  Maaşının Düzenlenmesi Talebi