Badge Logo
20/05/2021 Tarihli Mayıs Ayı Meclis Gündem Maddeleri


Terme Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu‘nun 20. ve 21. maddesine göre 20/05/2021 tarih Perşembe günü saat 14.00’te aşağıda yazılı olan gündem maddelerini görüşmek üzere İlçemiz Kaymakamlık binası karşısında bulunan Halk Eğitim Toplantı Salonunda (Eski Özel İdare Toplantı Salonu) olağan meclis toplantısı yapılacaktır.

20/05/2021 Tarihli Mayıs Ayı Meclis Gündemleri:

1-Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Yapı Kontrol Müdürlüğünün 2021 Yılı Ücret Tarifesine “Su Basman Temel Vizesi Ücreti”nin Eklenmesi)

2- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2020 Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı Konulu Teklifinin Görüşülmesi

3-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Çangallar Mahallesinde TEDAŞ Genel Müdürlüğüne Ait 4 Adet Trafo Alanı İçin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi