Badge Logo
20/04/2022 Yılı Nisan Ayı Olağanüstü Meclis Gündemleri


Terme Belediye Meclisinin 5393 sayılı Belediye Kanunu‘nun 20. ve 21. maddesine göre 20/04/2022 tarih Çarşamba günü saat 14.00’te aşağıda yazılı olan gündem maddesini görüşmek üzere Belediyemiz 3. katında yer alan Aydın EKİZ meclis toplantı salonunda olağanüstü meclis toplantısı yapılacaktır.

Olağanüstü Meclis Gündemi:

1-İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi

(İlçemiz Evci, Sakarlı, Gökçeağaç Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Değişikliği)