Badge Logo
19.01.2023 Tarihli Olağanüstü Meclis Gündemi

Terme Belediye Meclisinin 5393 sayılı Belediye Kanunu‘nun 20. ve 21. maddesine göre 19/01/2023 tarih Perşembe günü saat 14.00’te aşağıda yazılı olan gündem maddesini görüşmek üzere Belediyemiz 3. katında yer alan Aydın EKİZ meclis toplantı salonunda olağanüstü meclis toplantısı yapılacaktır.

Olağanüstü Meclis Gündemi:

1- İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Akçay Mahallesi F38D13B2D paftası üzerinde 192 Ada 39 ve 40 Nolu Parseller Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği)