Badge Logo
07/12/2022 Yılı Aralık Ayı Meclis Gündemleri:

Terme Belediye Meclisinin 5393 sayılı Belediye Kanunu‘nun 20. ve 21. maddesine göre 07/12/2022 tarih Çarşamba günü saat 14.00’te aşağıda yazılı olan gündem maddelerini görüşmek üzere Belediyemiz 3.katında yer alan Aydın EKİZ meclis toplantı salonunda olağan meclis toplantısı yapılacaktır.

07/12/2022 Yılı Aralık Ayı Meclis Gündemleri:

1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun (2023 Yılı Ücret Tarifesi) Görüşülmesi

2. Mali Hizmetler Müdürlüğünün Müdürlükler Arası Ödenek Aktarma Konulu Teklifinin Görüşülmesi

3. Yapı Kontrol Müdürlüğünün Gündoğdu, Yerli, Elmaköy, Söğütlü, Yukarı Söğütlü, Karacalı ve Kargucak Mahalleleri Kırsal Yapı İzni veya Kırsal Yapı Kullanma İzinlerinde Plan Proje ve Bina İnşaat Ücreti Alınması için Ücret Tarifesinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

4. Özel Kalem Müdürlüğünün Terme Belediyesi ile Finlandiya Lahti Belediyesi Arasında Kardeş Kent İlişkisi Kurulması ve Protokol İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi