Badge Logo
07/09/2022 Yılı Eylül Ayı Meclis Gündemleri


Terme Belediye Meclisinin 5393 sayılı Belediye Kanunu‘nun 20. ve 21. maddesine göre 07/09/2022 tarih Çarşamba günü saat 14.00’te aşağıda yazılı olan gündem maddelerini görüşmek üzere Belediyemiz 3.katında yer alan Aydın EKİZ meclis toplantı salonunda olağan meclis toplantısı yapılacaktır.

07/09/2022 Yılı Eylül Ayı Meclis Gündemleri:

1-Yapı Kontrol Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

2-Belediyemiz Mimari Estetik Komisyonu Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

3- Zabıta Müdürlüğünün Zabıta Memurlarının Fazla Mesai Ücretlerinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

4-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Evci Mahallesi 122 Ada 4 Nolu Parselin Satışı Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

5-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Sakarlı Mahallesi Kiraztepe Çamlık Caddesinde Yol Boyu Ticaret Kullanım Alanı Olarak Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

6-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Evci, Sakarlı, Gökçeağaç Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına Yapılan İtirazlar Konulu Teklifinin Görüşülmesi