Badge Logo
07/06/2023 tarihli Haziran Ayı Meclis Gündemleri

Terme Belediye Meclisinin 5393 sayılı Belediye Kanunu‘nun 20. ve 21. maddesine göre 07/06/2023 tarih Çarşamba günü saat 14.00’te aşağıda yazılı olan gündem maddelerini görüşmek üzere Belediyemiz 3. katında yer alan Aydın EKİZ meclis toplantı salonunda olağan meclis toplantısı yapılacaktır.

07/06/2023 tarihli Haziran Ayı Meclis Gündemleri:

1- Özel Kalem Müdürlüğünün Terme Karma Organize Sanayi Bölgesi Kurulması ve Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Belediyemiz Afet İşleri Müdürlüğünün Kurulması, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Belirlenmesi ve Norm Kadro Cetvellerinin Onaylanması Konulu Teklifinin Görüşülmesi

3- Yapı Kontrol Müdürlüğünün İlçemiz Elmalık Mahallesi Asri Mezarlık (10 Ada, 23 Parsel) Karşısı Gölyazı Caddesi Üzerinde Bulunan Kamuya Ait Alanda Mescit ve Müştemilatının (Depo, Gasilhane) Kaba İnşaatının ve Çatı Örtüsünün Başvuru Sahibi Tarafından Yapılarak Belediyemize Şartlı Bağışlanması ve İsminin Ersoy Ailesi Olarak Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

4- Fen İşleri Müdürlüğünün 2023 Yılı Ücret Tarifesine Bom Aracı Çalışma Ücretinin Eklenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Cılar Mahallesi 107 Ada 39, 41 ve 46 Numaralı Parsellerin Satışı Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Akçay Mahallesi 192 Ada 20, 21, 22, 23, 24, 37, 38, 39 ve 40 Nolu Parsellerde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 416 Ada 1 Nolu Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi