Badge Logo
07/04/2021 Tarihli Nisan Ayı Meclis Gündem Maddeleri


Terme Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu‘nun 20. ve 21. maddesine göre 07/04/2021 tarih Çarşamba günü saat 14.00’te aşağıda yazılı olan gündem maddelerini görüşmek üzere İlçemiz Kaymakamlık binası karşısında bulunan Halk Eğitim Toplantı Salonunda (Eski Özel İdare Toplantı Salonu) olağan meclis toplantısı yapılacaktır.

07/04/2021 Tarihli Nisan Ayı Meclis Gündemleri:

1-Yazı İşleri Müdürlüğünün 1. Başkan Vekili Seçimi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

2-Yazı İşleri Müdürlüğünün 2. Başkan Vekili Seçimi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

3-Yazı İşleri Müdürlüğünün Meclis Katip Üye Seçimi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

4-Yazı İşleri Müdürlüğünün Yedek Meclis Katip Üye Seçimi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

5-Yazı İşleri Müdürlüğünün Encümen Üyeleri Seçimi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

6-Yazı İşleri Müdürlüğünün Plan ve Bütçe Komisyon Üyeleri Seçimi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

7-Yazı İşleri Müdürlüğünün İmar Komisyon Üyeleri Seçimi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

8-Yazı İşleri Müdürlüğünün 2020 Yılına Ait Denetim Komisyon Raporunun Görüşülmesi

9-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine Mevcut Plan Notlarına İlave Plan Notu Eklenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

10-Yapı Kontrol Müdürlüğünün 2021 Yılı Ücret Tarifesine “Su Basman Temel Vizesi Ücreti”nin Eklenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

11- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2020 Yılı Faaliyet Raporu Konulu Teklifinin Görüşülmesi