Badge Logo
06/09/2023 Tarihli Eylül Ayı Meclis Gündemleri

Terme Belediye Meclisinin 5393 sayılı Belediye Kanunu‘nun 20. ve 21. maddesine göre 06/09/2023 tarih Çarşamba günü saat 14.00’te aşağıda yazılı olan gündem maddelerini görüşmek üzere Belediyemiz 3. katında yer alan Aydın EKİZ meclis toplantı salonunda olağan meclis toplantısı yapılacaktır.

06/09/2023 Tarihli Eylül Ayı Meclis Gündemleri:

1- İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi [MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi) Mahalle Sınır Değişiklikleri İle İlgili Taleplerin Değerlendirilmesi]

2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Ahmetbey Mahallesi Ahmetbey Merkez 4 Sokağına Doğalgaz Dağıtım Şirketleri Tarafından Şebeke Yatırımı Yapılması Konulu Teklifinin Görüşülmesi

3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan İlçemiz Kozluk/Fatih Mahallesi 1281.84 m2 Yüz Ölçümlü 106 Ada 19 Numaralı Parselin Satışı Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan 19578.00 m² Yüz Ölçümlü İlçemiz Çay Mahallesi Tapuya Kayıtlı, 901 Ada 5 Nolu Parselin Kat Karşılığı Satışı İle Verilmesi Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

5- Mali Hizmetler Müdürlüğünün Müdürlükler Arası Ödenek Aktarma Konulu Teklifinin Görüşülmesi

6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Elmalık ve Fenk Mahalleleri Sınırları İçinde F37C05D2C- F37C05D3B Paftaları Üzerindeki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Sarayköy Mahallesi Sınırları İçinde F37C05C3D, F37C05D3D ve F37C10A1B Paftaları Üzerinde 102 Ada 3 Nolu Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Çay Mahallesi Sınırları İçinde F37C05C3D Paftası Üzerinde 901 Ada 5 Nolu Parseldeki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi