Badge Logo
06/07/2022 Yılı Temmuz Ayı Meclis Gündemleri


Terme Belediye Meclisinin 5393 sayılı Belediye Kanunu‘nun 20. ve 21. maddesine göre 06/07/2022 tarih Çarşamba günü saat 14.00’te aşağıda yazılı olan gündem maddelerini görüşmek üzere Belediyemiz 3.katında yer alan Aydın EKİZ meclis toplantı salonunda olağan meclis toplantısı yapılacaktır.

06/07/2022 Yılı Temmuz Ayı Meclis Gündemleri:

1-İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Çangallar Mahallesi 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Plan Değişikliği)

2- Fen İşleri Müdürlüğünün Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Beton Yol Yapımı İçin İller Bankası A.Ş’den 6.000.000,00 ₺ (Altımilyontürklirası) Tutarında Kredi Talep Edilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

3- Fen İşleri Müdürlüğünün Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Beton Parke Yol Yapımı İçin İller Bankası A.Ş’den 10.000.000,00 ₺ (Onmilyontürklirası) Tutarında Kredi Talep Edilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Elmalık Mahallesi 811 Ada 2 Parsel Numaralı, 3398.62 m2 Yüz Ölçümlü ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Belediye Hizmet Alanı Olarak Kullanılan Taşınmazın Kiralanması Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Mahalle İsim Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi (Fatih Mahallesi İsminin Aşağı Hüseyinmescit Mahallesi Olarak Değiştirilmesi)

6- Temizlik İşleri Müdürlüğünün Atık Toplayıcıları Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi