Badge Logo
06/04/2022 Yılı Nisan Ayı Meclis Gündemleri

Terme Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu‘nun 20. ve 21. maddesine göre 06/04/2022 tarih Çarşamba günü saat 14.00’te aşağıda yazılı olan gündem maddelerini görüşmek üzere Belediyemiz 3. katında yer alan Aydın EKİZ meclis toplantı salonunda olağan meclis toplantısı yapılacaktır.

06/04/2022 Yılı Nisan Ayı Meclis Gündemleri:

1- Yazı İşleri Müdürlüğünün Encümen Üye Seçimi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

2- Yazı İşleri Müdürlüğünün Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçimi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

3- Yazı İşleri Müdürlüğünün İmar Komisyonuna Üye Seçimi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

4- Yazı İşleri Müdürlüğünün 2021 Yılı Denetim Komisyon Raporunun Görüşülmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

5- Özel Kalem Müdürlüğünün Terme Tarıma Dayalı Süs Bitkileri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) Projesi İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

6- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Belediyemiz Gıda Bankası Kurulması ve Gıda Bankası Yönetmeliğinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Fenk Mahallesi 232 Ada 29 Nolu Parselin Satışı Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Evci, Sakarlı, Gökçeağaç Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

9- Fen İşleri Müdürlüğünün Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Beton Yol Yapımı İçin İller Bankası A.Ş’den 7.000.000,00 ₺ (Yedimilyontürklirası) Tutarında Kredi Talep Edilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

10- Fen İşleri Müdürlüğünün Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yol ve Kaldırım Yapımı İçin İller Bankası A.Ş’den 7.000.000,00 ₺ (Yedimilyontürklirası) Tutarında Kredi Talep Edilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

11- Fen İşleri Müdürlüğünün Sathi Kaplama Yol Yapımı Malzeme (bitüm, astar, agrega, temel malzemesi) Alım İşi için İller Bankası A.Ş’den 6.000.000,00 ₺ (Altımilyontürklirası) Tutarında Kredi Talep Edilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

12- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2021 Yılı Faaliyet Raporu Konulu Teklifinin Görüşülmesi