Badge Logo
05/10/2022 Tarihli Ekim Ayı Meclis Gündem Maddeleri


Terme Belediye Meclisinin 5393 sayılı Belediye Kanunu‘nun 20. ve 21. maddesine göre 05/10/2022 tarih Çarşamba günü saat 14.00’te aşağıda yazılı olan gündem maddelerini görüşmek üzere Belediyemiz 3.katında yer alan Aydın EKİZ meclis toplantı salonunda olağan meclis toplantısı yapılacaktır.

05/10/2022 Yılı Ekim Ayı Meclis Gündemleri:

1- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2023 Yılı ve İzleyen İki Yılın Bütçesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

2- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2023 Yılı Performans Programı Konulu Teklifinin Görüşülmesi

3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğünün Kurulması, Çalışma Yönetmeliklerinin Belirlenmesi ve Norm Kadro Cetvellerinin Onaylanması Konulu Teklifinin Görüşülmesi

4- Yapı Kontrol Müdürlüğünün Akçay ve Gökçeağaç Mahalleleri Kırsal Yapı İzni veya Kırsal Yapı Kullanma İzinlerinde Plan Proje ve Bina İnşaat Ücreti Alınması için Ücret Tarifesinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

5- Yapı Kontrol Müdürlüğünün Tip Proje Konulu Teklifinin Görüşülmesi

6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 5349.26 m2 yüzölçümlü 1078 Ada 4 Nolu Parselin Kat Karşılığı Satışı Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Çay Mahallesi 2016,98 m2 yüzölçümlü 896 Ada 7 Nolu Parselin Kat Karşılığı Satışı Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Fenk Mahallesi 276 Ada 81 Nolu Parseldeki Zemin Kat 3 Nolu Dükkânın Satışı Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi