Badge Logo
05/06/2024 Tarihli Haziran Ayı Meclis Gündemleri:

 

Terme Belediye Meclisinin 5393 sayılı Belediye Kanunu‘nun 20. ve 21. maddesine göre 05/06/2024 tarih Çarşamba günü saat 14.00’te aşağıda yazılı olan gündem maddelerini görüşmek üzere Belediyemiz 3. katında yer alan meclis toplantı salonunda Haziran ayı olağan meclis toplantısı yapılacaktır.

 

 

05/06/2024 Tarihli Haziran Ayı Meclis Gündemleri:

 

 

  1. Özel Kalem Müdürlüğünün Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına Makine Sanayi İçin Nitelikli Eleman Yetiştirme Merkezi Proje Başvurusu ve Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

 

 

      2. İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Elmalık ve Fenk Mahallesi Sınırları İçerisinde F37C05D2C, F37C05D03B, F37C054A Paftaları Üzerindeki 1/1000 Ölçekli              Uygulama İmar Plan Değişikliğine Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi)

 

 

     3. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Mülkiyeti Belediyemize Ait İlçemiz Kozluk/Yavuz Mahallesi 115 Ada 31, 33 ve 34 Nolu Parsellerin Terme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün                Talebine İstinaden Terme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsisinin Yapılması Ve Sonrasında Tahsis İle İlgili Her Türlü İşlemlerde Terme Belediye Başkanına Yetki Verilmesi               Konulu Teklifinin Görüşülmesi