Badge Logo
05/05/2022 Tarihli Mayıs Ayı Meclis Gündem Maddeleri


Terme Belediye Meclisinin 5393 sayılı Belediye Kanunu‘nun 20. ve 21. maddesine göre 05/05/2022 tarih Perşembe günü saat 14.00’te aşağıda yazılı olan gündem maddelerini görüşmek üzere Belediyemiz 3.katında yer alan Aydın EKİZ meclis toplantı salonunda olağan meclis toplantısı yapılacaktır.

05/05/2022 Yılı Mayıs Ayı Meclis Gündemleri:

 1-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2021 Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı Konulu Teklifinin Görüşülmesi