Badge Logo
05/04/2023 Tarihli Nisan Ayı Meclis Gündemleri:

Terme Belediye Meclisinin 5393 sayılı Belediye Kanunu‘nun 20. ve 21. maddesine göre 05/04/2023 tarih Çarşamba günü saat 14.00’te aşağıda yazılı olan gündem maddelerini görüşmek üzere Belediyemiz 3. katında yer alan Aydın EKİZ meclis toplantı salonunda olağan meclis toplantısı yapılacaktır.

05/04/2023 Tarihli  Nisan Ayı Meclis Gündemleri:

1- Yazı İşleri Müdürlüğünün Encümen Üye Seçimi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

2- Yazı İşleri Müdürlüğünün Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçimi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

3- Yazı İşleri Müdürlüğünün İmar Komisyonuna Üye Seçimi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

4- Yazı İşleri Müdürlüğünün 2022 Yılı Denetim Komisyon Raporu Konulu Teklifinin Görüşülmesi

5- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 2023 Yılı Sözleşmeli Veteriner Hekim Ücretinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Evci Mahallesi 414 Ada 1 ve 2 Numaralı Parsellerdeki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

7- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2022 Yılı Faaliyet Raporu Konulu Teklifinin Görüşülmesi