Badge Logo
04/10/2023 Tarihli Ekim Ayı Meclis Gündemleri:

Terme Belediye Meclisinin 5393 sayılı Belediye Kanunu‘nun 20. ve 21. maddesine göre 04/10/2023 tarih Çarşamba günü saat 14.00’te aşağıda yazılı olan gündem maddelerini görüşmek üzere Belediyemiz 3. katında yer alan Aydın EKİZ meclis toplantı salonunda olağan meclis toplantısı yapılacaktır.

04/10/2023 Tarihli Ekim Ayı Meclis Gündemleri:

1- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Halihazır Harita İşi İçin İller Bankası A.Ş.’ ye Yetki Verilmesi ve Bu İşte Kullanılmak Üzere İller Bankası A.Ş.’den Kredi Kullanılması Konulu Teklifinin Görüşülmesi

2- Mali Hizmetler Müdürlüğünün Müdürlükler Arası Ödenek Aktarma Konulu Teklifinin Görüşülmesi

3- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2023 Yılı Ek Bütçe Konulu Teklifinin Görüşülmesi

4- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2024 Yılı Performans Programı Konulu Teklifinin Görüşülmesi

5- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2024 Yılı ve İzleyen İki Yılın Bütçesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi