Badge Logo
04/01/2023 Yılı Ocak Ayı Meclis Gündemleri:

Terme Belediye Meclisinin 5393 sayılı Belediye Kanunu‘nun 20. ve 21. maddesine göre 04/01/2023 tarih Çarşamba günü saat 14.00’te aşağıda yazılı olan gündem maddelerini görüşmek üzere Belediyemiz 3.katında yer alan Aydın EKİZ meclis toplantı salonunda olağan meclis toplantısı yapılacaktır.

04/01/2023 Yılı Ocak Ayı Meclis Gündemleri:

1. Yazı İşleri Müdürlüğünün 2023 Yılı Denetim Komisyonu Oluşturulması Konulu Teklifinin Görüşülmesi

2. Zabıta Müdürlüğünün Zabıta Memurlarının Fazla Mesai Ücretlerinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

3. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Norm Kadro Değişikliği ve Sözleşmeli Personellerin 2023 Yılı Ücretlerinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

4. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Fenk Mahallesi 276 Ada 81 Nolu Parseldeki Zemin Kat 1 ve 2 Nolu Bağımsız Bölümlü Dükkanların 10 Yıllığına Kiralanması Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

5. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Çay Mahallesi 896 Ada 3 Nolu Parselin Satışı Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Mescitli Mahallesi 164 Ada 30 Nolu 977,90m2 Yüzölçümlü ve 170 Ada 3 Nolu 6.332,68 m2 Yüzölçümlü Parselin Satışı Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

7. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Çangallar Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

8. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Evci Mahallesi 171 Ada 12 Nolu Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

9. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Çay ve Yalı Mahallelerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

10. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Çay Mahallesinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

11. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Karacalı Mahallesi 106 Ada 47 Nolu Parselde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Konulu Teklifinin Görüşülmesi

12. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Elmaköy Mahallesi 102 Ada 1 Nolu Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Konulu Teklifinin Görüşülmesi

13. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Ahmetbey Mahallesi 106 Ada 277 Nolu Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Konulu Teklifinin Görüşülmesi