Badge Logo
03/07/2024 Tarihli Temmuz Ayı Meclis Gündemleri:

 

Terme Belediye Meclisinin 5393 sayılı Belediye Kanunu‘nun 20. ve 21. maddesine göre 03/07/2024 tarih Çarşamba günü saat 14.00’te aşağıda yazılı olan gündem maddelerini görüşmek üzere Belediyemiz 3. katında yer alan meclis toplantı salonunda Temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapılacaktır.

 

03/07/2024 Tarihli Temmuz Ayı Meclis Gündemleri:

 

  1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 5349,26 m2 Yüzölçümlü 1078 Ada 6 Nolu Parselin Kat Karşılığı Satışı Konusunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi ve Sonrasında Kat Karşılığı Satış İle İlgili Her Türlü İşlemlerde Terme Belediye Başkanına Yetki Verilmesine İlişkin Düzeltme Yapılması Hususunda Ek Karar Alınması Konulu Teklifinin Görüşülmesi 

2.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 1078 Ada 6 Nolu Parselin ve Parsel Üzerindeki Tesisin Terme Cumhuriyet Başsavcılığına Tahsis Edilmesi ve Sonrasında Tahsis İle İlgili Her Türlü İşlemlerde Terme Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

 

3.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Samsun 4 Sokak İsminin “Başsavcı Seçkin ŞAHAN Sokak” Olarak Değiştirilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

 

4.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Kozluk Mahallesi Mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesine Ait Olan 116 Ada 1 Nolu Parselin ve Parsel Üzerindeki Yapının Samsun Büyükşehir Belediyesinden Tahsisinin Talep Edilmesi ve Sonrasında Tahsis İle İlgili Her Türlü İşlemlerde Terme Belediye Başkanına Yetki Verilmesi ile 10 Yıl Süreyle Kiralanması Hususunda Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi 

 

5.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Ahmetbey, Çardak, Çay, Çangallar, Cumhuriyet, Elmalık, Fenk, Sarayköy, Yeni, Yenidoğan ve Yalı Mahallelerindeki 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notları Tadilatı Konulu Teklifinin Görüşülmesi 

 

6.Fen İşleri Müdürlüğünün Sathi Kaplama Yol Yapımında Kullanılmak Üzere Muhtelif Çaplarda Mıcır Alımı İçin İller Bankası A.Ş’den 4.500.000,00₺ (Dörtmilyonbeşyüzbintürklirası) Tutarında Kredi Talep Edilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

 

7.Fen İşleri Müdürlüğünün Terme Sınırları İçerisinde Beton Parke ile Yol ve Kaldırım Düzenlemesi Yapım İşi İçin İller Bankası A.Ş’den 35.000.000,00₺ (Otuzbeşmilyontürklirası) Tutarında Kredi Talep Edilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi