Badge Logo
03/05/2023 Yılı Mayıs Ayı Meclis Gündemleri

Terme Belediye Meclisinin 5393 sayılı Belediye Kanunu‘nun 20. ve 21. maddesine göre 03/05/2023 tarih Çarşamba günü saat 14.00’te aşağıda yazılı olan gündem maddelerini görüşmek üzere Belediyemiz 3. katında yer alan Aydın EKİZ meclis toplantı salonunda olağan meclis toplantısı yapılacaktır.

03/05/2023 Yılı Mayıs Ayı Meclis Gündemleri:

1- İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Evci Mahallesi 414 Ada 1 ve 2 Numaralı Parsellerdeki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği)

2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Mülkiyeti Terme Belediyesine Ait Olan İlçemiz Fenk Mahallesi 90 Ada 71 Nolu Parselin Borcumuza Mahsuben Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) Devrinin Yapılması Konulu Teklifinin Görüşülmesi

3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Sakarlı Mahallesi Sanayi Amaçlı 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Konulu Teklifinin Görüşülmesi

4- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2022 Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı Konulu Teklifinin Görüşülmesi